Eğitimler

"Halâ öğreniyorum", Michelangelo

Hyperledger Blockchain Eğitimi

Eğitime kimler katılabilir: Yazılım Uzmanları

Süre: 1 gün

İçerik

* 1. Bölüm: Hyperledger Composer ile Blockchain ağının modellenmesi ve test edilmesi

* 2. Bölüm: Blockchain Ağına İnce Ayar Yapılması ve Dağıtılması

* 3. Bölüm: Hyperledger Fabric’in kurulması ve örnek iş ağının deploy edilmesi

 

Blockchain Nedir?

Blockchain, işlemlerin (transaction) listesini tutan dağıtık bir veritabanı-defter olarak düşünülebilir. Bu defter (ledger), yapılan işlemlerle ilgili bilgileri dağıtık bir şekilde depolamaktadır. Defterdeki her kayıt bir blok olarak adlandırılır. Her blok, bir önceki bloğa referans verir ve veri, kendi hash'i ve önceki bloğun özetini içerir. Blockchain aynı zamanda, merkezi bir yönetici olmadan veriyi yönetmek için kullanılan bir teknolojidir.

Blockchain Nasıl Çalışır?

Bir blok içinde saklanan veri, blok zincirinin türüne bağlı olarak herhangi bir değerle temsil edilebilir. Bir miktar para, bir şirketteki pay, dijital bir mülkiyet belgesi, bir seçimde kullanılan oy veya benzeri başka bir değeri saklayabilir. Bir blok, taraflar hakkında şifrelenmiş ayrıntıları saklar. Bir kripto para birimi (bitcoin, ethereum vs.) bloğu ayrıca gönderenin ve alıcının şifrelenmiş tanımlayıcılarını içerir. Bir e-ticaret işlemi için bir blok, örneğin perakendecinin ve tüketicinin tanımlayıcılarını içerecektir. Zincirdeki her bloğun bir hash'i vardır. Bu hash matematiksel bir işlem kullanarak bir metin dizisi şeklinde oluşturulan bir değerdir. Her hash benzersiz olduğu için bir hash parmak izi ile karşılaştırılabilir. Hash'in rolü, bir bloğu ve bloğun içeriğini tanımlamaktır. Bir blok oluşturulduğunda, bloğun hash’i hesaplanır. Bloğun içindeki bir şeyi değiştirmek hash’in de değişmesine neden olur. Bu yüzden bir hash’in değişmesi ayrıca, bir bloktaki değişikliklere işaret eder. Ayrıca, her blok bir önceki bloğun bir hash’ini içerir. Örneğin, bir blokchain’de üç blok varsa, blok 3, blok 2'nin hash’ini içerecektir ve blok 2 blok 1'in hash’ini içerecektir. Veriler tek bir blokta dahi değiştirilirse, o bloğun hash’i değişir, ancak aynı zamanda tüm zincir de geçersiz hale gelir. Hash, bloklardaki verileri değiştirmeye yönelik girişimleri tanımlamak için güvenli bir araçtır. Bununla birlikte, bir hash algoritması güvenliği sağlamak için tek başına yeterli değildir. Blockchain'i bozma ve güvenliği zayıflatma girişimlerini hafifletmek için, blockchain teknolojisi de çalışma kanıtı (proof of work) olarak adlandırılan bir süreç kullanır.

Çalışma Kanıtı (Proof of Work)

Çalışma kanıtı, alınması zor ancak doğrulanması kolay veri üretme işlemidir. Blockchain bağlamında, çalışma kanıtı bir matematik problemini çözmektir diyebiliriz. Problem başarılı bir şekilde çözülürse, blok zincirine yeni bir blok eklenebilir. Ortalama olarak, çalışma kanıtı hesaplamaları yapmak ve zincire yeni bir blok eklemek yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Bu mekanizma bir zar oyunuyla karşılaştırılabilir. Örneğin, bir oyuncunun atması gereken belirli bir sayı olduğunu (örneğin, dokuz) varsayalım. Büyük olasılıkla, oyuncu birkaç denemeye ihtiyaç duyacaktır. Oyuncu er ya da geç dokuzu atacaktır ancak bunun için bir çaba ve zaman harcaması gerekecektir. Güncel olarak Bitcoin gibi blockchain’lerde çalışma kanıtı işlemi bu şekilde yapılmaktadır ancak başka blockchain’lerde farklı algoritmalar kullanılabilmektedir. Örneğin Hyperledger Fabric’te PoW yerine PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance) kullanılmaktadır.

Hyperledger

Hyperledger, blockchain teknolojilerini geliştirmek için oluşturulmuş açık kaynak kodlu bir teknolojidir. Finans, bankacılık, nesnelerin interneti (IOT) tedarik zincirleri, üretim ve teknoloji alanlarında önde gelen firmaları içeren küresel bir işbirliğidir. Linux Vakfı (The Linux Foundation), temel anlamda Hyperledger'ı geliştirmektedir.

Neden Hyperledger Kullanmalıyız?

Hyperledger Blockchain, akıllı sözleşmeler ve diğer yardımcı teknolojileri bir araya getiren, eşler arası ortak görüş birliği (consensus) sağlamayı amaçlayan dağıtık bir defter teknolojisidir. Bunlar, iş süreçlerini ve yasal kısıtlamaları düzene sokarken, özünde güven, hesap verebilirlik ve şeffaflık yaratan yeni nesil uygulamaları oluşturmak için kullanılabilir. Hyperledger Blockchain altyapısı, Hyperledger Composer ve Hyperledger Composer Playground ile kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir. PBFT algoritmasını kullandığı için çalışma kanıtı olarak pahalı işlemci gücü harcanmasına gerek yoktur. Katılımcılar public-private key ile ağa bağlanır ve hangi katılımcının hangi ağa veya ağ üzerinde bulunan kanala bağlanabileceği yine kurallarla belirlenebilir.

 

Diğer Eğitimler

Uygulamalı bilişimERP Eğitimi

Uygulamalı bilişimERP Eğitimi

Endüstriyel üretim ortamlarındaki tipik bir MRP çevrimini örnek verilerle laboratuvar ortamında ERP yazılımı ile baştan sona uygulamak amaçlanmıştır. Ayrıca eğitimde, ERP verilerinin İş Zekası sistemleriyle analizine de yer verilmiştir.

 

Devamı
Uygulamalı İş Zekası Eğitimi

Uygulamalı İş Zekası Eğitimi

Günümüzün en popüler ve yaygın kullanılan yazılım sistemlerinden birisi olan İş Zekası Sistemlerine bir örnek olarak,  gerek kullandığı teknoloji gerekse self-servis yaklaşımıyla yepyeni ve özgün özelliklere sahip,  neredeyse tümüyle sürükle-bırak türü  işlevlerle kolayca kullanılabilen bilişimBI İş Zekası Sistemi’nin standart kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 

Devamı
Ar-Ge ve Yenilikçilik

Ar-Ge ve Yenilikçilik

Ar-Ge nasıl yapılır? Nasıl daha yenilikçi olabiliriz? Şirketimizde yenilikçiliği nasıl yönetir, nasıl planlarız?

 

 

Devamı
Hyperledger Blockchain Eğitimi

Hyperledger Blockchain Eğitimi

Hyperledger Blockchain, akıllı sözleşmeler ve diğer yardımcı teknolojileri bir araya getiren, eşler arası ortak görüş birliği (consensus) sağlamayı amaçlayan dağıtık bir defter teknolojisidir. Bunlar, iş süreçlerini ve yasal kısıtlamaları düzene sokarken, özünde güven, hesap verebilirlik ve şeffaflık yaratan yeni nesil uygulamaları oluşturmak için kullanılabilir. Hyperledger Blockchain altyapısı, Hyperledger Composer ve Hyperledger Composer Playground ile kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanabilir. PBFT algoritmasını kullandığı için çalışma kanıtı olarak pahalı işlemci gücü harcanmasına gerek yoktur. Katılımcılar public-private key ile ağa bağlanır ve hangi katılımcının hangi ağa veya ağ üzerinde bulunan kanala bağlanabileceği yine kurallarla belirlenebilir.

Devamı