Eğitimler

"Halâ öğreniyorum", Michelangelo

Disiplinlerarası Eğitimler

Bilişimci Olmayanlar için Bilişim

Bilişimci Olmayanlar için Bilişim

Endüstri 4.0 ya da yeni sayısal dönüşümün, yakın gelecekte hepimizin yaşamını radikal biçimde değiştireceği öngörülüyor. Çalışma koşulları, iş dünyası ve işgücünün nitelikleri şimdiden değişmeye başladı. Bu eğitim, Avrupa ve Kuzey Amerika’da bir süredir üniversitelerin lisans ve yüksek lisans programlarında, bilgisayar/bilişim/yazılım mühendisliği dışındaki farklı disiplinlerde öğrenim gören ya da görmüş kişiler için verilen bir dönemlik ders programından esinlenerek hazırlanmıştır. 

Eğitimde, farklı dallardan gelen, örneğin sosyal bilimler alanında uzmanlığı olan öğrenci ya da çalışanlara yazılım sistemleri ve bilişim teknolojileriyle ilgili temel kavramların teknik olmayan bir dille verilmesi amaçlanmaktadır. 

Devamı
Dördüncü Endüstriyel Devrim: Genç Ekonomiler için Riskler ve Fırsatlar Semineri

Dördüncü Endüstriyel Devrim: Genç Ekonomiler için Riskler ve Fırsatlar Semineri

Amaç:  Bu seminerde robotbilim, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi dördüncü endüstriyel devrimi içinde ya da bu devrimle birlikte anılan teknolojilerin yakın geleceğimizdeki ekonomiyi, ülkeleri, toplumları ve bireyleri nasıl değiştireceği konusu şimdiden gerçekleşen olaylar ve istatistiksel veriler ışığında irdelenmekte, yeni sayısal devrimin kazananları arasında yer almak için önümüzdeki riskler ve fırsatlar hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir: Yöneticiler, Endüstride çalışanlar, bilişim uzmanları, toplumbilimlerine ilgi duyan herkes.

Süre: 2 saat

Devamı
Endüstri  4.0: Kartlar Yeniden Dağıtılırken Türkiye Semineri

Endüstri 4.0: Kartlar Yeniden Dağıtılırken Türkiye Semineri

Amaç:  Dördüncü  Endüstriyel Devrim gerçekleşeceği önceden haber verilen ilk sanayi devrimi. Karanlık fabrikaların çoğalıp, herkesin işsiz kalacağı  toplumlara mı dönüşüyoruz? Kaynakların giderek kıtlaştığı bir dünyada Türkiye, hak ettiği geliri kazanıp çevre ya da uydu ülke olarak kalmaktan kurtulabilir mi?

Bu seminerde Endüstri 4.0 biçiminde adlandırılan  yeni  devrim, bu bağlamda  dünyanın bütün toplumlarını değiştirecek toplumsal dönüşüm modeli, toplumları geleceğe taşıyacak sürdürülebilir  ekonomik politika arayışları hakkında bilgi vermek, yeni endüstri devrimini hazırlayan koşulları, sanayi sonrası toplumların özelliklerini, endüstri 4.0’a hazırlanan ülkeleri, vizyonlarını  ve projelerini  çarpıcı sayılarla katılımcılara açıklamak amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir: Yöneticiler, Endüstride çalışanlar, bilişim uzmanları, toplumbilimlerine ilgi duyan herkes.

Süre: 2 saat

 

Devamı