Bilişim Akademi

Özgür ve güçlü olmak, en iyiyi düşleyip yapmak için
İNCELE

Bilişimci Olmayanlar için Bilişim

Geleceğin iş dünyasına, yeni mesleklere, yeni bir toplumsal yaşama hazır olmak isteyenlere, günlük yaşamlara yansıyan bilişim terimlerini ve kavramlarını, farklı disiplinlerden gelen kişilere teknik olmayan bir dille anlatan eğitim.
Tanıtım

Bilişim AŞ kurulduğu günden beri bir okul olma özelliğini kaybetmedi.

Bilişim AŞ Prof. Dr. Aydın Köksal’ın öncülüğünde kuruldu, bilişim teknolojilerini  ulusal kalkınma aracı olarak kullanma yolunda onun ilkeleri ve öğretileriyle ilerledi. Dev gibi yazılım geliştirme projelerini Prof. Dr. Aydın Köksal’ın teori ile pratiği dengeleyerek oluşturduğu başarılı  proje yönetim tekniklerini, en iyi uygulama örneklerini (best practices) uygulayarak gerçekleştirdik. Hiçbirini yarım bırakmadan, Müşterilerimizin koşullarına uyum sağlayarak, aşılamaz sanılan bir çok engeli aşarak başardık.

Ürettiğimiz yazılımın, başka insanların günlük yaşamını nasıl değiştirdiğini gördük. Mesleğimizi sevdik.

Aydın Köksal’ın uygulamacı-eğitimci kişiliğinin etkisi yıllar geçtikçe, Bilişim AŞ çalışanlarınca örnek alındı. Herkesin her gün daha iyiyi yapmak için yeniden öğrendiği, öğrendiğini birbiriyle paylaştığı, dayanışmanın, yardımlaşmanın üst düzeyde yaşandığı bir şirket kültürü oluştu.

Bilişim AŞ’ye her gelen gencin büyük ve güçlü bir takımın değer verilen bir üyesi olduğunu duyumsayacağı bir çalışma ortamı yaratmak için deneyimli çalışanlar büyük bir çaba gösteregeldiler. Bildiklerini kimi zaman yazarak, kimi zaman iş başında öğreterek paylaştılar. Kimi zaman da içimize katılan en en genç arkadaştan öğrendik.

Bilgi paylaşıldıkça büyür. Bilişim AŞ de sağlıklı gelişimini sürdürüyor.

Büyük projelerin ardından, dünyayla bütünleşik Ar-Ge çalışmaları yapmayı öğrendik.  Kendi özgün, yüksek teknolojiye dayalı, yenilikçi yazılım ürünlerimizi geliştirdik. Hedeflerimizi yükselttik. Küresel pazarlarda da başarılı olmayı düşlüyoruz.  

Şimdi içinde yaşadığımız bu paylaşma, öğrenme ve gelişme iklimini, sürdürülebilir başarı kültürü oluşturma doğrultusundaki birikimimizi, hem çalışanlarımızla hem  işbirliği yaptığımız dostlarımız müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte daha sistemli ve yöntemli bir biçimde değerlendirme zamanı.  

 Şimdi Bilişim Akademi zamanı.