bilişim Akademi

Şimdi eğitim etkinliklerimizi akademik düzeyde örgütlüyoruz.

Akademinin Vizyon ve Misyonu

GÖRÜŞ ÇEVRENİ (VİZYON)

Sürdürülebilir başarı, hızlı sorun çözen, hatasız biçimde en iyiyi üreten, yaratıcı, yenilikçi, bilgili, inisiyatif kullanabilen, iyi iletişim kurabilen harika insanların çalıştığı bir kurumda kazanılır.

bilişimAkademi, herkese saygı duyulan, herkesten öğrenilen, değer üretilen bir çalışma iklimini, "sürdürülebilir başarı kültürü"nü çalışanları, çözüm ortakları ve Müşterileriyle birlikte oluşturmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

GÖREVİMİZ (MİSYON)

Görevimiz, çalışanlarımızın değer yaratan yetkinlikleri kazanmasını sağlayan, kişisel gelişmelerine katkıda bulunan, çalışma takımlarımızın verimliliğini ve başarısını arttıran, bilişim AŞ’nin kurumsal amaçlarıyla uyumlu eğitim etkinliklerini gerçekleştirmek,

bilişimAkademi eğitim programının güncel gereksinimlere yanıt verecek biçimde geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli araştırma, planlama, hazırlık ve düzenleme çalışmalarını yürütmektir.