bilişim Akademi

Şimdi eğitim etkinliklerimizi akademik düzeyde örgütlüyoruz.

Eğitim Kurulu

bilişim Akademi Kurulu, bilişim Akademi'nin, hedef, öncelik ve stratejilerini belirler.

  • Akademinin eğitim politikasını oluşturur.
  • Eğitim programlarını düzenler.
  • Bilişim AŞ'nin eğitim gereksinimlerini belirler.
  • Eğitimleri ve eğitimcileri değerlendirir.