Ar-Ge

Tübitak - Teydeb desteği ile yapılan Ar-Ge projeleri.
bilişimBI, İş Zekası Sistemi, Birinci Aşama Projesi

bilişimBI, İş Zekası Sistemi, Birinci Aşama Projesi

Bu ar-ge projesinde kamu kuruluşlarında ve özel sektörde gereksenen kolay kullanılır, başta Türkçe olmak üzere, birçok dili destekleyen, zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirebilen özgün bir yazılım ürününü geliştirmek amaçlanmıştır. TEYDEB desteğiyle, İs Zekâsı alanında, pazardaki ürünlerin tam olarak yanıt veremediği sorun alanlarını, yeni yöntem ve yaklaşımlarla çözecek İş Zekası sisteminin iki aşamada birinci ve ikinci sürüm olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.