Ar-Ge

Tübitak - Teydeb desteği ile yapılan Ar-Ge projeleri.
Bütünleşik Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi

Bütünleşik Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi

Kurumlarda belge ile ilişkili işlemleri ve iş süreçlerini etkin, güvenilir ve kolay biçimde yönetmek amacıyla web tabanlı bir Belge Yönetim ve İş Akış sistemi yazılımı JEE platformunda gerçekleştirilmiştir.

Ürün, kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayacak biçimde genel amaçlı ve esnek bir altyapı ile tasarlanmıştır.

Projedeki, temel amaç, kurumlardaki Belge Yönetim ve İş Akış sistemi’nin, kurumsal kaynak planlama uygulamalarıyla bütünleştirilmesini kolaylaştıran servis odaklı yapıların geliştirilmesidir.

Proje kapsamında elektronik imza entegrasyonu da yasal düzenlemelere ve standartlara uygun biçimde tamamlanmıştır.

Bu projede JEE platformu, JSP, JSF, Servlet, Hibernate, XML ve Bilişim AŞ.’in platform bağımsız uygulama geliştirme çatısı (application framework) kullanılmıştır.