Ar-Ge

Tübitak - Teydeb desteği ile yapılan Ar-Ge projeleri.
Bütünleşik Hastane Yönetim Sistemi

Bütünleşik Hastane Yönetim Sistemi

TİDEB980152 no’lu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, projede, bir hastanenin tibbi ve yönetimsel tüm bölümlerinin işlevleri bütünleşik bir yapıda kapsanmaktadır.

Oracle Developer (Forms and Reports) araçları ve Oracle VT, istemci/sunucu mimarisi kullanılmıştır. Proje kapsamında, bir veri ambarı tasarımı da yapılmıştır