Ar-Ge

Tübitak - Teydeb desteği ile yapılan Ar-Ge projeleri.
Kurumsal Yönetim Portali Projesi 1.Aşama

Kurumsal Yönetim Portali Projesi 1.Aşama

Kurumsal Yönetim Portali için bir altyapı geliştirilmiş, forum, gündem, belgelik, görev atama ve izleme gibi işbirliği uygulamaları bu çerçevede gerçekleştirilmiştir.

JSP, Servlet, Tomcat Oracle veri tabanı kullanılmıştır.