Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

İNSAN KAYNAKLARI

Bordro Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bu yazımızda günlük iş hayatında sıkça karşımıza çıkan “bordro” kavramını tüm yönleri ile anlattık. Peki Bordro Nedir ? Nasıl Hesaplanır ?

Bordro Nedir?

Bordro, işverenin işçiye her ay yaptığı iş karşılığında ödediği ücreti, bütün vergi ve kesintileri ile gösteren ve işçinin çalıştığı süre boyunca periyodik olarak düzenlenen belgedir. Bir başka ifadeyle, bir hesabın detaylarını gösterebilmek için düzenlenen cetveldir. Bordrolar; ücret bordroları ve maaş bordroları olarak iki ana başlıkta incelenmelerine rağmen kişilerin durumu ve işin niteliğine göre de adlandırılabilir.

Bordro Tanımlamaları

Bordro, işverenin işçiye ödemesi gereken ücret borcunu ödediğini kanıtladığı için hem işveren hem de işçinin güvence kaynağıdır. Dolayısıyla insan kaynakları veya muhasebe departmanı tarafından hak ediş tahakkukları ile özel ve yasal kesintilerde uygulanan işlemlerin hatasız düzenlenmesi gerekmektedir.

Bordro her ay işveren tarafından düzenlenir, işçiye imzalatılır ve bir nüshası işçide kalır.  Bordrolarda; sigorta kesintileri, vergi kesintileri, avanslar, mesai saatleri, tutarları detaylı bir şekilde bulunur. Resmi evrak niteliği taşıyan bir belge olduğu için şartlara uygun düzenlenmesi oldukça önemlidir.

Bordrolarda Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

 • Mesai saatlerini gösteren alanları boş bırakmamak
 • Gelir vergisini AGİ dahil göstermek
 • Ödeme türlerini detaylı bir şekilde göstermek
 • Görevi, bölümü gibi unsurları göz ardı etmemek
 •  Yıllık izinleri göstermek

Ücret Bordrosunda Bulunması Gerekenler

Ücret bordroları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken birçok husus vardır. Aşağıdaki tabloda 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar bulunmaktadır:

İş KanunuSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuVergi Usul Kanunu
İşçinin adı soyadıİşyeri sicil numarasıHizmet erbabının adı, soyadı, ücretin alındığına dair imzası veya mührü
Ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönemBordronun ilişkin olduğu ayVarsa vergi karnesinin tarih ve numarası
Fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarıSigortalının adı soyadıBirim ücreti (aylık, haftalık, günlük, saatlik ya da parça başı ücreti)
Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerSigortalının sosyal güvenlik sicil numarasıÇalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu süre
Ödeme günüÜcret ödenen gün sayısıÜcret üzerinden hesaplanan vergilerin tutarı
İşveren imzasıSigortalının ücreti 
 Ödenen ücret tutarı 
 Ücretin alındığına dair sigortalının imzası 
Bordroda bulunması gerkenler tablosu

Bordro Nasıl Hesaplanır?

Maaş bordrosu hesaplaması genellikle karıştırılır veya yanlış bilinir. Maaş bordrosu hesaplaması, işçi ve işverenden yapılacak olan kesintilerden oluşmaktadır. BilişimHR’ın Bordro ve Bütçe Yönetimi uygulamasını kullanarak yasal prosedürlere uygun her türlü bordro hesaplatma işlemini yapabilirsiniz. 

Aşağıda işçi ve işverenden yapılacak olan kesinti unsurları ve miktarları bulunmaktadır:

İşçiden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14
 • İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1
 • Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 • Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15
 • Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759
 • Kesintilerin toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi
 • Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşverenden yapılacak olan kesintiler;

 • SSK Primi işveren payı = Brüt ücret x %15,5 (%5 indirim teşviki ile)
 • İşsizlik sigortası işveren payı= Brüt ücret x %2

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir