Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

İNSAN KAYNAKLARI, REHBER

Bordro Programı Nedir? Ne işe Yarar?

İşletmelerin temel kaynağı insandır. Tüm fabrika ekipmanları veya tamamen hizmete dayalı bir sektörde insan faktörü işletmenin varlığı açısından kritiktir. Bordro ise çalışanların işletmede çalışma süreleri boyunca tüm ücret konularını ele alan bir konudur. Bu yazımızda bordro programlarının işletmelere sağladığı faydalardan bahsedeceğiz.

Bordro programlarının detaylarına geçmeden önce, Bordro Nedir? Yazımızı bu linkten okuyabilirsiniz.

 

Maaş Bordrosunda Yasal Süreçler Nasıl İşler?

Maaş bordrosunun hazırlanışı ve içeriği ile ilgili detaylar kanunlar ile belirlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu bu hükümleri içeren kanunlardır. Bu kanunlarda bir maaş bordrosunda neler bulunması gerektiği ile ilgili detaylı bilgiler içermektedir. Bu denli ciddi kanunlar ile denetlenen ve düzenlenen maaş bordrosu anlaşılacağı üzere hataya izin vermemektedir. Ancak bunun yanında maaş bordrosu düzenlemek ve tüm kanunlara uygun bir şekilde süreci yürütmek hata yapma oranının yüksek olduğu bir iştir. Bu yüzden maaş bordrosu hazırlanırken bir bordro programından faydalanmak oldukça önemli bir hal almaktadır.

Bordro Programı Nedir?

Bir işletmede işçinin çalıştığı süre boyunca her ay düzenli olarak bordro düzenlenmektedir. Bordro programı işletmelerin bordro hazırlama süreçlerini otomatize ettiği sistemlerdir. Bordro programları ile bordrolama süreçleri daha hızlı, daha güvenli ve hata payını sıfırlayan bir fayda sağlar. Bordro programları işçi ile işveren arasındaki köprü niteliği taşıyan bir yazılımdır. Bordro yazılımları ile kanunlar ile düzenlenen kurallara uygun bir şekilde eksiksiz bir süreç yönetebilirsiniz.

Bordro Programı Ne İşe Yarar?

Bordro programları en temel görev olarak bordro süreçlerini hızlandırarak hata payını düşüren bir faydaya sahiptir. Bunun yanında bordro süreçlerinin zaman alması nedeniyle iş yükünün de artması olasıdır. Bordro programı ile çalışanların iş yükünde ciddi bir azalma yaşanırken çalışanların diğer tüm işlere daha fazla vakit ayırmasını sağlayarak verimliliği de artırdığı söylenebilir. Bordro programı ile geriye dönük bordro ihtiyaçlarını en aza indirebilirsiniz. Bordro hesaplamalarında ortaya çıkabilecek hataları en aza indirebilirsiniz. Çalışanların hakkedişleri, vergiler ve izin günleri gibi bilgileri aylık olarak tutabilirsiniz. Birimler arası organizasyon yönetimini sağlamış olursunuz. Bordro programı ile çalışanların işe giriş ve çıkış bilgilerini aylık olarak takip edebilirsiniz.

Bordro Programlarında Kullanılan Modüller

Bordro programının sağlayıcısına göre bu modüller değişmektedir. Bu yazımızda BilişimBordro yazılımımızın modüllerini vereceğiniz. İşte Bilişimbordro’da bulunan modüller;

  • Tanımlama Modülü
  • Bordro Modülü
  • SGK Modülü
  • Ücret Artış Modülü
  • Muhasebeleştirme Modülü
  • Bütçe Modülü
  • Güvenlik Modülü
  • E-bordro Modülü

BilişimBordro İle Süreçlerinizi Dijitalleştirin

Türkiye’de her ay 600K+ bordro hesaplayan BilişimBordro ürünümüzü detaylı inceleyin.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir