İşletmeniz İçin Mutlaka Yapmanız Gereken 5 Analiz

REHBER İşletmeniz İçin Mutlaka Yapmanız Gereken 5 Analiz İşletmeler için işlerini büyütmenin, problemleri tespit etmenin ve daha verimli bir iş süreci oluşturmanın temel adımı doğru analizleri yapabilmektir. Diğer bir taraftan, işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalıp rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi, güçlü işletme varlıklarına ve yeteneklerine sahip olabilmesiyle ilgilidir. Bu nedenle işletmeler sahip oldukları varlık ve yetenekleri analiz […]

Bordro Programı Nedir? Ne işe Yarar?

İNSAN KAYNAKLARI, REHBER Bordro Programı Nedir? Ne işe Yarar? İşletmelerin temel kaynağı insandır. Tüm fabrika ekipmanları veya tamamen hizmete dayalı bir sektörde insan faktörü işletmenin varlığı açısından kritiktir. Bordro ise çalışanların işletmede çalışma süreleri boyunca tüm ücret konularını ele alan bir konudur. Bu yazımızda bordro programlarının işletmelere sağladığı faydalardan bahsedeceğiz. Bordro programlarının detaylarına geçmeden önce, Bordro […]

Adım Adım Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

REHBER Adım Adım Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Her alanda çok hızlı değişim ve gelişmelerin gerçekleşmekte olduğu bugünlerde, işletmelerin ayakta kalıp varlıklarını sürdürebilmeleri için kaynakları, hedefleri ve çevresel şartlar ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. Bu nedenle işletmeler, eskisinden daha fazla stratejik düşünmekte, stratejik plan yapma ve stratejik kararlar alma faaliyetlerine daha fazla önem vermektedir. Bu yazımızda […]

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

REHBER Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Nedir? Nasıl Hesaplanır? Bu yazımızda iş süreçlerinde adını sıkça duyduğumuz Kaynak Destekleme Fonu, kısaca KKDF, kavramının üzerinde duracağız… Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) Nedir? Kaynak Destekleme Fonu (KKDF), gerçek veya tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın kullanılan krediler ve vadeli yapılan ithalatlar üzerinden alınan, aynı zamanda ihracatın ve yatırımların teşviki amacıyla kurulan […]

Nesnelerin İnterneti (IOT) Nedir?

REHBER Nesnelerin İnterneti (IOT) Nedir? İnternet, ortaya çıktığı ilk günden beri büyümekte ve gelişmektedir. Daha öncelerde yavaş olan büyüme ve gelişme hızı, günümüzde olağanüstü bir hıza ulaşmıştır. Bununla birlikte bilgisayar ve telefonların da İnternet’i kullanmaya başlamasıyla nesnelerin interneti (IoT) de konuşulmaya başlamış, gelişen teknolojiyle geniş bir vizyona ulaşmıştır. Peki, nesnelerin interneti (IoT) nedir? Cevabı yazımızın […]

Vergi Dilimi Nedir? Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir?

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, REHBER Vergi Dilimi Nedir? Gelir Vergisi Dilimleri Nelerdir? Yaşamımızı devam ettirebilmek için başta fizyolojik ihtiyaçlarımız olmak üzere pek çok ihtiyaç ve isteğimizi karşılamamız gerekir. Kimimiz için güvenli, sıcak bir ev, kimimiz için üst segment bir araba, kimimiz için arkadaşlarıyla istediği yerde istediği bütçede bir tatil planı… Tüm bunları gerçekleştirebilmek ve yaşam standartlarımızı daha […]

Kurumsal İş Yazılımları Maliyet Hesabı Nasıl Yapılır?

REHBER Kurumsal İş Yazılımları Maliyet Hesabı Nasıl Yapılır? Firmalar, kendi sektörlerinde öne çıkmak ve sektörün demirbaşı haline gelmek için sürekli olarak daha fazla çalışmaları gerektiklerini farkındadır. Ama çok çalışmak hayatın her noktasında olduğu gibi yine tek başına yeterli gelmemektedir. Önemli olan akıllı çalışmaktır. Dolayısıyla, sürekli olarak insan gücüyle denetlenen ve yönetilen firmalardan alınan verimle yazılımlarla […]

Gelir Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır?

REHBER Gelir Tablosu Nedir? Nasıl Hazırlanır? Ticaretle ilgili işlemler sonucunda işletmenin faaliyet sonuçlarını değerlendirebilmek ve geliri üzerinden ne kadar vergi ödeyeceğini hesaplayabilmek için gelir tablosu düzenleyerek işletmenin kar ya da zarar tutarını hesaplamak gerekmektedir. Gelir Tablosu Nedir? Gelir tablosu, işletmenin belirli bir dönem zarfındaki gelir ve giderlerinin gösterildiği tablodur. Başka bir tanımla gelir tablosu, işletmenin belli […]

PEST Analizi Nedir?

İŞ ZEKASI, REHBER PEST Analizi Nedir? İşletmeler zaman zaman kendi dinamiklerinden kaynaklanan veya küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan krizlerden etkilenmektedir. İşletmeler bu tarz olumsuzluklarla stratejik yönetim ve stratejik analiz çabalarıyla baş etmektedir. Burada önemli olan hiç kuşkusuz stratejik analiz sürecidir. Çünkü işletme stratejisinin oluşturulmasındaki en önemli süreç stratejik analiz sürecidir. Stratejik analiz süreci, işletmenin amaçlarının tanımlanmasına […]

Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak İçin Gerekenler

REHBER Şirket Nasıl Kurulur? Şirket Kurmak İçin Gerekenler İşletmeler, insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal veya hizmet satışa sunan ve bu yolla kar sağlama amacı güden kuruluşlardır. İşletmeler tek bir girişimci tarafından kurulabildiği gibi iki ya da daha fazla girişimcinin ortaklığıyla da meydana getirilebilmektedir. Ülkemizde son yıllarda şirket kuruluşlarıyla ilgili birçok basitleştirme çalışmaları yapılmıştır. […]