Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

REHBER

Dış Ticarette Devlet Destekleri

Küreselleşen dünyada, ekonomik düzenin değişmesiyle bir ülkenin ekonomik kalkınmasının büyük oranda dış ticarette gösterdiği performansa bağlı olduğu görülmektedir. Bu sebeple ülkeler uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü elde edebilmek için dış ticarete ayrı bir önem vermektedir. Bu çerçevede, tüm ülkeler, dış ticaretin gelişmesine katkı sağlayacak çeşitli teşvik programları uygulamaktadır. İşletmelerin rekabet güçlerinin artırılması açısından önem taşıyan teşviklere yer verdiğimiz bu yazımızda dış ticarette devlet desteklerini paylaşıyoruz…

Asıl konuya geçmeden önce “Dış Ticaret” kavramını açıklamak gerekecektir.

Dış Ticaret Nedir?

Dış ticaret, ürünlerin ve sermayenin ulusal sınırların dışına akması olarak tanımlanabilir. Dış ticaret, alım satım işlemlerinin teslimi açılarından ithalat ve ihracat olarak ikiye ayrılmaktadır. İthalat, ülkeden döviz çıkışına neden olurken ihracat ise ülkeye döviz girişi sağlamaktadır.

Ülkelerin ekonomisinin kalkınmasında ihracatın önemi büyüktür. Bu nedenle ülkeler ihracatı artırmaya, ithalatı ise azaltmaya çalışmaktadır. Ülkelerin bu hedeflere ulaşmak için aldığı her türlü önlem de dış ticaret politikasını oluşturmaktadır. Ülke tanıtımı, ürün, hizmet, marka ve imaj dış ticarette önemli rol oynayan unsurlardır. 

Dış Ticaretin Gelişme Nedenleri

 • Doğal kaynakların düzensiz ve dengesiz dağılımı
 • İşletmelerin büyüme arzusu
 • Toplumsal yaşam düzeyinin yükselmesi
 • İklim koşulları
 • Uluslararası ödemeler ve kambiyo sisteminin geliştirilmesi gibi nedenler dış ticaretin gelişmesine sebep olmuştur.

Devlet Destekleri

Dış ticaretteki devlet destekleri; Kolay destek, ihracat destekleri, hizmet sektörü destekleri ve yurt dışındaki teknik müşavirlik hizmetlerine sağlanan destekler olmak üzere 4’e ayrılmaktadır.

 1. Kolay Destek

Kolay destek, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteği kapsar. Bu 14 destek sayesinde;

 • Yurt dışına gidip müşteri bulabilir,
 • Yurt dışında ürünlerinizin reklamını yapabilir veya yurt dışında bir yer sahibi olabilir,
 • Müşterilerinizi tanıma ve pazarınızı öğrenme imkanı bulabilir,
 • Hammaddeleri vergisiz alabilir,
 • Ürünlerinizi satarken kalitenizi ispatlayabilir,
 • Müşterilerinize uygun krediler bulabilir,
 • Sektörünüzle birlikte hareket etme imkanı elde edebilir,
 • Ürünlerinizi kendiniz tasarlayabilir,
 • Küresel firmalarla çalışabilir,
 • Dünya markası olabilirsiniz.
 • İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ihracat destekleri, yurtdışına açılma sürecinde firmalara destek sağlamayı amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla sürdürülmektedir. Bu desteklerde ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olmak üzere 3 olgunluk seviyesi bulunmaktadır.

Bu destekler;

 • Araştırma- Geliştirme (Ar-Ge) yardımı
 • Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteği
 • İstihdam yardımı
 • Pazar araştırması ve pazara giriş desteği
 • Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesi
 • Yurt dışında gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi
 • Çevre maliyetlerinin desteklenmesi
 • Yurt dışı birim, marka ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin desteklenmesi
 • Tasarım desteği
 • Teknik müşavirlik firmalarının yurt dışındaki faaliyetlerine sağlanacak devlet yardımları
 • Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımları
 1. Hizmet Sektörü Destekleri

Teknik müşavirlik, sağlık turizmi, film, eğitim, bilişim ve yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektörlerinin ticaretinin desteklenmesine ve markalaşmasına yönelik olan yardımlardır.

Bu destekler;

 • Döviz kazandırıcı hizmet ticareti desteği
 • Teknik müşavirlik hizmetlerine sağlanacak devlet yardımları desteği
 • Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma desteği
 1. Yurt Dışındaki Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanan Destekler

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanan Destekler

 • Proje desteği
 • Yurt dışı ofis desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Pazar araştırması desteği
 • Yurt dışı fuar katılım desteği
 • Seminer ve konferans katılım desteği
 • Teknik müşavirlik ve teknik müşavirlik heyet programı desteği
 • Yurt dışı eğitim desteği
 • Yazılım desteği
 • Mesleki sorumluluk sigortası desteği
 • Uluslararası mesleki yarışmalara katılım desteği

Sektör Örgütlerine Sağlanan Destekler

 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Yurt dışı fuar katılım desteği
 • Yurt dışı fuar organizasyonu desteği
 • Seminer ve konferans katılım desteği
 • Seminer ve konferans organizasyonu desteği
 • Teknik müşavirlik ve müteahhitlik heyet programı desteği

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir