Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dördüncü Endüstriyel Devrim: Genç Nüfuslu Gelişen Ekonomiler için Riskler ve Fırsatlar

Çeşitli platformlarda teknik yönlerinin ayrıntılı biçimde tartışılmakta olduğu dördüncü endüstriyel devrimin teknolojik yenilikleri, bilim ve teknoloji odaklı olarak bakıldığında tüm insanlık için parlak bir geleceğin sözünü vermektedir. Bu tür gelecek tahminleri, yaşanmakta olan teknolojik devrimin sosyolojik etkileri, küresel ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler, siyaset, güçler dengesi, sosyal adalet, gelir ve kaynakların küresel dağılımı, göçler ve demografik özellikler gibi konularla birlikte derinlemesine değerlendirildiğinde durum değişmektedir.

Bu sunumda  devrimle birlikte anılan teknolojilerin yakın geleceğimizdeki ekonomiyi, ülkeleri, toplumları ve bireyleri nasıl değiştireceği konusu şimdiden gerçekleşen olaylar ve istatistiksel veriler ışığında irdelenmekte, yeni sayısal devrimin kazananları arasında yer almak için önümüzdeki riskler ve fırsatlar hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir