Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ERP

Finans Yönetimi Nedir?

İşletmelerin yatırımlarında ve faaliyetlerinde başarı elde etmelerini sağlayan dört temel fonksiyon vardır. Bunlar; üretim, pazarlama, muhasebe ve finans yönetimidir. Bu fonksiyonların en önemlisi finans yönetimidir. Çünkü finans kaynağı olmayan bir işletmede üretimden, pazarlamadan ve muhasebeden bahsedilemez. Dolayısıyla, bir işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilmesi yeterli finansmanı bulması, başarılı bir finans yönetimi ve yeterli karlılığı elde etmesi ile doğrudan ilişkilidir. Günümüzde piyasalarda meydana gelen değişmeler finans sektörünü de karmaşıklaştırmıştır ve finans yönetimi her işletme için bir zorunluluk halini almıştır.

Finans Kavramı

Finans yönetimini açıklamadan önce finans, finansman ve fon kavramlarının açıklanmasında fayda görmekteyiz.

Finans, işletmelerin faaliyetleri için gerekli olan mali kaynakların en uygun şartlarda temin edilmesi ve işletmede birikmiş olan fonların hedeflerin gerçekleştirilmesi için planlanıp örgütlenmesi, yönetilmesi ve kontrol edilmesi faaliyetleridir.

Finansman, ihtiyaç duyulan fonların (para, sermaye vb.) sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıdır.

Fon, finansmanın en genel aracıdır ve paradan daha geniş kapsamlı bir terimdir. Para denilince nakit ve bankadaki vadesiz mevduat kastedilirken fon, nakit, vadesiz mevduat, nakde çevrilebilir değerler ve gerektiğinde para gibi görev yapabilecek çeşitli unsurları içerir.

Finans Yönetimi

Finans yönetimi, işletmeye gerekli olan fonların en uygun koşullarda sağlanması, bu fonların korunması ve uygun varlıklara yatırılıp etkin olarak kullanılması sürecidir. Bir başka deyişle, bir işletmenin belirli finansal hedeflere ulaşabilmesi için mali durumunun yönetilmesidir.

Yukarıdaki tanımdan yola çıkarak finans yönetiminin 5 temel fonksiyonu vardır diyebiliriz. Bunlar:

  1. İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi
  2. Fon miktarının belirlenmesi
  3. Fonların hangi kaynaklardan ve nasıl sağlanacağının tespit edilmesi
  4. Finansal kaynakların (fonların) sağlanması
  5. İşletme faaliyetleri sonucunda oluşan karın dağıtımı
  6. Finans Yönetimi Neden Gereklidir?

    İşletmelerin değişimlere karşı hayatta kalabilmeleri için etkin bir finans yönetimine gereksinimi vardır. Etkin bir finans yönetiminde etkili olan faktörler: Tüketici davranışlarındaki değişiklikler, ekonomik krizler, rekabet koşulları ve teknolojik gelişmelerdir.  Ayrıca yazımızın başında da ifade ettiğimiz gibi, bir şirketin muhasebe, pazarlama ve üretim fonksiyonlarının devamlılığı da finansal kaynaklarının yönetimine bağlıdır.

    Sonuç olarak, işletmelerin kar etmelerini sağlamak ve piyasa değerlerini en üst seviyeye çıkarmak güçlü bir finans yönetimi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda, BilişimERP sistemleri Bütçe İşlemleri (Muhasebe Bütçesi-Ayrıntılı Bütçe), Muhasebe Tanımları, Finans Tanımları ve Finans İşlemleri (Bankalar- Alacaklı Cari- Borçlu Cari, Çek/Senet/Teminat- Kasalar, Mali Tablolar- Nakit Akışı) özellikleri ile finans yönetim sistemlerinizi etkili hale getirecektir.

 

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir