Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM, ERP

Firmaların ERP Yazılımı Performans Beklentileri Neler Olmalıdır?

ERP, kısaltmasının açılımı Enterprise Resource Plannig yani kurumsal kaynak planlaması anlamına gelmektedir. ERP programları, birbirinden farklı birçok veriyi bir arada tutarak saklayabilen bir veri tabanı olarak kullanılır. Birbirinden farklı pek çok iş sürecini bir araya getiren ERP sistemleri, bu iş süreçlerinin kendi arasında veri alışverişini sağlamasına olanak tanır.

Hal böyle olunca firmalar ERP yazılımlarından performans beklentileri ortaya çıkmaktadır. Firmalar ERP yazılımlarından verimliliğinin arttırılmasını, karar verme sürecini geliştirmesini, izlenebilirlik sağlaması, maliyeti düşürmesini, değer zincirinin diğer üyeleriyle entegrasyon sağlamasını, iletişimi arttırmasını, veri güvenliğini sağlaması ve iletişimi arttırması gibi birçok parametrede performansının artmasını beklemelidir.

Kısaca özetleyecek olursak firmalar ERP yazılımlarından, firmanın gelişimi için gerekli tüm analizleri yapması ve uygun adımları belirlemesini beklemektedir.

ERP Yazılımı Ne Gibi Kolaylıklar Sunar?

ERP yazılımlarının amacı, bir işletmenin finans, insan kaynakları, üretim, satış ve pazarlama gibi departmanlarını tek bir yazılım sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımı yapmasını sağlamaktır. Aynı zamanda, işletmenin iş yapış şeklini ve modelini de optimize etmektedir. Bu nedenlerden dolayı işletmelerin vazgeçilmezidir diyebiliriz.

Hal böyle olunca akıllara ERP yazılımları ne gibi kolaylıklar sunar sorusu akıllara geliyor. ERP yazılımının sağladığı kolaylıklarına şu örnekleri verebiliriz:

Zamandan ve bütçeden tasarruf etmeyi sağlar.

Veri iletişimi, kontrolü ve senkronizasyonu ile süreç kontrolünü kolaylaştırır.

Raporlama ve süreç analizini kolaylaştırır.

Çalışan verimliliğini arttırır.

Müşteri memnuniyetini arttırır.

Geliştirilmiş envanter izleme olanağı sunar.

Üretim planlama ve kaynak yönetimini kolaylaştırır.

Veri kaybı, hatalı veri girişleri engellenir. Bu ve bunlar gibi pek çok örnek ile ERP yazılımlarının sağladığı kolaylıkları göz önüne serilebiliriz.

BilişimERP Avantajları Nelerdir?

Bilişim AŞ, 1985’te Ankara’da kurulmuş olup, kendi endüstriyel yazılım ürünleri ile pazarlama ve proje geliştirme doğrultusundaki hizmetlerini ulusal bir yazılım odağı olarak sürdürmektedir.

Bilişim AŞ’nin sunduğu hizmetler ile projelerinde sistem çözümleme/tasarım ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını, proje yönetiminde her türlü zorluğun altından kalkabilecek mühendis ustalığını, yazılım ürünleriyle ve başardığı hizmetlerle kanıtlamış, gelişen teknolojiye ayak uyduran ve çağdaş teknolojinin tüm olanaklarına sahip, yenilikçi ve dinamik bir endüstri kuruluşudur.

BilişimERP, kalite odaklı yaklaşımı, web tabanlı ve bütünleşik alt yapısı ile işletmelerin bütün iş süreçlerini ve kaynaklarını etkin bir biçimde amaçlayan kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

BilişimERP, J2EE ortamında web tabanlı, çok katmanlı,açık yazılım mimarisi üzerinde yapılandırılmıştır ve platforma bağımsızdır. Kurumunuzda kurulu herhangi bir sistem yazılımıyla çalışabilir. Buna ek olarak çok dilli bir kullanıcı arabirimi altyapısına sahip olduğu için çok uluslu çalışanlara sahip şirketler için büyük avantaj sağlamaktadır.

BilişimERP, büyük ve orta ölçekli kuruluşlar için olduğu kadar küçük işletmelerinde rahatlıkla kullanabileceği ölçenir bir sistemdir.

BilişimERP ile ana üretim planı ve MRP sonuçları üzerinde hesaplama parametrelerini değiştirerek yapılan denetlemelerle, istenen parti büyüklüğü politikasına göre sonuçlar üretebilirsiniz. Bununla birlikte tanımlayacağınız ABC sınıflarına, hesaplama yöntemlerine ve düzeltim kriterlerine göre sistem ABC analizi yapabilir, sonuçları envarter kartına otomatik olarak işletebilirsiniz. Farklı modeller ile stok denetim politikaları oluşturabilir ve daha önce öngörülememiş raporlar, hiçbir programlama çalışması yapılmadan sistem kullanıcısı tarafından kolayca oluşturabilir. Aylık üretim bilgilerinizi adet, dakika gibi birimlerle istediğiniz anda karşılaştırmalı biçimde görebilir, ekran görüntüleri ve kısa yolları özelleştirebilir, herhangi bir ekranda görüntülenen ekanlar üzerinde kolonları gizleme, belirli kolon değerlerini seçerek verileri süzme ve sıralama işlemleri yapabilirsiniz.

Bunlar gibi pek çok avantajları BilişimERP programları ile firmanıza sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Bordro Yazılımları Yönetim Aşamasında Hangi Avantajları Sağlar?

Bordro Yazılımları; genel hatları ile personel yönetimi alanında katkıda bulunan bilgisayar tabanlı bir bilgi sistemidir. Personel yönetimi için gerekli olan tüm alanlarda katkı sağlayan bordro yazılımları çalışanlar için hazırlanmış bir yazılımdır.

Personelin nüfus, maaş, eş, kazanç, nakil, tasarruf ve borç bilgilerinin tutulduğu özlük kısmı bulunduran bordro yazılımları; hesaplarda kullanılan parametreleri kullanmaktadır. İşçilerin hepsinin hesap durumuna göre gruplandırılması sayesinde hesap parametrelerinde yapılan herhangi bir değişiklikten aynı gruptaki bütün işçilerin etkilenmesini sağlayan bordro yazılımları sayesinde işçinin genel bilgilerinde değişiklik yapmaya gerek duymadan yeni parametreler kullanma imkanı sağlamaktadır.

Sektöre Özel Yazılım Çözümleri

İş hayatında dijital dönüşüme adapte olan pek çok sektör, çeşitli araçların kullanımı için çeşitli yazılımlara ihtiyaç duymaktadır. İhtiyaç dahilinde olan yazılımlarda, kendi içlerinde farklı yazılım çeşitlerine ayrılmaktadırlar.

Bu yazılım çeşitleri; işletim bilgi sistemi, uygulama yazılımlar ve programlama yazılımlar olarak üç gruba ayrılmaktadırlar.

İşletim sistemi yazılımları; bilgisayar, tablet, akıllı telefonlar ve benzeri gibi teknolojik aletlerin açıldığı andan itibaren, kapandığı zamana kadar görev yapan geniş çaplı yazılım çeşididir. Bu yazılımlar; bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların çalışabilmesi için gerekli olan işletim sistemleridir. İşletim sistemi kullanan tüm teknolojik cihazlar açılır açılmaz devreye girer ve otomatik olarak belleğe verileri yükler.

Uygulama yazılımlar; işletim sistemi yazılımları ile uyum içerisinde bilgisayar, akıllı telefon ve tablet gibi cihazlarda çalışan, elektronik cihazlara yüklenerek çalışan programlardır. Örneğin; anti virüs programları, Office Programları, oyunlar ve benzeri gibi.

Programlama yazılımları ise işletim yazılımları ve uygulama yazılımlarının oluşturulması, oluşturulan yazılımların elektronik ve teknolojik cihazlar içerisine uyumlu bir şekilde yüklenmesi ve kullanıma hazır bir hale getirilmesi için gerekli olan yazılımlarıdır.

Sonuç olarak, her sektörde ihtiyaca göre yazılım türleri değişiklik göstermektedir. Bu nedenle işletmelerde ihtiyaç dahilinde yazılım tercihi yapılmalıdır.

35 Yıllık Deneyim ile Bilim A.Ş. Ürünleri

35 yıllık deneyimi ile Bilişim A.Ş., pek çok kamusal ve özel kuruluşun Yönetişim Bilişim Sistemleri ve Kurumsal Kaynak Planlama projelerinde sistem çözümleme, tasarım ve uygulama yazılımları geliştirmektedir.

Proje yönetiminde bütün zorluklarının üstesinden gelme özelliği ile ön plana çıkan Bilişim A.Ş., çağdaş teknolojinin bütün imkanlarına sahip olan, yenilikçi ve dinamik bir kuruluştur.

Araştırma Geliştirme (AR-GE) çalışmaları ile geliştirdiği özgün yazılım ürünlerine sahip olan Bilişim A.Ş.’nin yazılım ürünleri aşağıdaki gibidir.

  • Bilişim HR: İK Yönetim Sistemi; pek çok kamu ve özel sektörün önde gelen kurumunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çeşitli platformlara entegre versiyonları bulunan sistem sayesinde yaklaşık yarım milyon çalışanın bordroları hesaplanmaktadır.
  • Bilişim ERP: Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi; özellikle endüstriyel üretim sektöründe bulunan kurumların iş süreçlerini ve kaynaklarını etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlamaktadır. Kalite odaklı, web tabanlı ve bütünleşik bir yazılım ürü olan bu sistem üretim gerçekleşim bilgilerinin izlenmesini yenilikçi bir şekilde desteklemektedir.
  • Bilişim BI: Yeni Nesil Bilişim İş Zekası Sistemi; kolay kullanılır, zengin görsel raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, gereksinim değişikliklerine hızlı uyum sağlayabilen bir sistemdir.
  • Bilişim Kamu HR: Kamu İK Yönetim Sistemi; kamu kurumlarında görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip bütün personellerin işlemlerini kapsayan bir sistemdir.
  • MethodWizard: Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı; standart operasyon sayfası hazırlamak ve operasyonları iyileştirmek amacıyla üreticiler düşünülerek tasarlanmış bir sistemdir.
  • Bilişim WSG: Web Servisi Güvenliği Yazılımı; güvenlik ve protokol uyumluluğu sorunlarını ortadan kaldırmayı amaçlayarak en yüksek düzeyde izlenirlik sağlayan bir sistemdir.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir