Forbes: Kendimize yabancılaşmamak için yerliliğe ve fikri mülkiyete önem vermeliyiz

Forbes: Kendimize yabancılaşmamak için yerliliğe ve fikri mülkiyete önem vermeliyiz

14 Aralık 2020

Forbes dergisinin şubat ayında yayınlanan “Yerli ve Milli Yazılımlar” özel ekinde Genel Müdürümüz Hüseyin Erdağ’ın röportajı yayınlandı. Türkiye’de son yıllarda dikkatle üzerinde durulan konulardan biri olan yerli ve milli yazılım teknolojileri ülkemizin daha rekabetçi bir konuma erişebilmesi için büyük önem taşıyor. Bilişim sektörü sadece kendi bulunduğu sektörün gelişimi açısından değil ülkemizin toplam ihracatı gibi bir çok konuyu etkileyecek bir konuma sahip. Son yıllarda yapılan birçok teşvik programı ile devlet tarafından desteklenen sektörde büyüme oranları ise ümit verici bir durumda. Genel Müdürümüz Hüseyin Erdağ, çok kısa sürede büyük başarılar elde edebilme potansiyeli olan bilişim sektörü için planlama, strateji ve disiplinin önemine değindi.