Bilişim AŞ HR Çözümleri Müdürü Umut Armağan Bayraktaroğlu’nun makalesi ICTMEDIA dergisinin Kasım sayısında yayınlandı.

Endüstri 4.0'ın insana olan etkisini anlayabilmek için öncellikle her bir endüstri devriminin insana etkileri üzerinde durmamız gerekir. Endüstri 1.0, buhar makineleri ile başlar, Buhar ile çalışan makineler, üretimde insanın yerini almıştır. Endüstri 2.0'ın, buhar enerjisinin elektrik ile yer değiştirmesiyle başladığını söyleyebiliriz.

1. ve 2. Endüstri devrimleri, üretim tekniklerini ve materyallerini geliştirmişti ancak üretimin gerçekleşmesi için enerji yanında insan faktörüne de ihtiyaç duyuyordu. Çünkü üretim makineleri tek başlarına çalışamıyordu. Bu yönden insana olan ihtiyaç azalmadı, biçim değiştirdi diyebiliriz. İnsan enerjisini direkt üretim için kullanmak yerine, üretimi gerçekleştiren makinelerin çalıştınlması, bakımı ve geliştirilmesi için kullandı.

Endüstri 3.0. otomasyon sağlayan robotlar, mikro işlemciler, günümüzdekilere göre ilkel bilgisayarlarla üretimde ve tüketimde yeni bir anlayışı getirdi. Bu dönemde lüks tüketim ürünlerine herkes ulaşabilir olmuş, aynı zamanda da beklentiler bu yönde artmıştı. "İnsan Kaynakları" kavramı da bu zaman diliminde ortaya çıktı. Yani günümüzün "İnsan Kaynakları" anlayışı endüstri 3.0 sonuçlanyla ortaya çıkmıştır diyebiliriz.

Endüstri 4.0. nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli iş modelleri ortaya çıkacaktır. Şu anda fabrikalarda üretilen ürünler için yine insana ihtiyacımız bulunmakta.

Endüstri 4.0 ile gelecek olan yapay zeka nesnelerin interneti sayesinde tam otomatik robotlar, ihtiyacımız olan ürünleri üretecekler. Makinelerin çalışması için ısı, ışık, ses, vb kaynaklara ihtiyaç olmayacağı için fabrikalar istenilen her yere kurulabilecek. Yine endüstri 4.0 ile gelen BigData, büyük verinin işlenmesini ve bulut tabanlı bilgisayar sistemlerinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılmasını sağlayacak yenilikçi yöntemler ve bilgilerin kullanımına yönelik yeni alanlar yaratacaktır.

Yukarıda behsettiğim sanayi devriminin geçmişi, bugünü ve yarını ile ilgili bilgiler ışığında, geçmişte ciddi anlamda ihtiyaç olan "insan gücü" kavramı, üretimde insan faktörü olmayacağı için ortadan kalkacak diyebiliriz. Yapılan bir araştırmada Almanya'da 2020 yılına kadar endüstri 4.0 geçişinden kaynaklı 490 bin kişinin "işe artık uygun olmadığı ya da gerekli olmadığı" için işini kaybetmesinin beklendiği açıklanmıştır. Bu araştırma gelecekte, niteliksiz insan gücüne ihtiyacımızın oldukça azalacağını gözler önüne sermektedir. Bu araştırmanın sonucuna bakarak insana ihtiyaç kalmayacağı gibi bir düşünce ortaya çıkmasın çünkü aynı araştırmada yaklaşık 430 bin nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulduğu da belirtilmektedir. Yani mavi yakalı personel sayısı azalırken beyaz yakalı personel sayısı artacaktır diyebiliriz.

Endüstri 4.0 başlarda eğitim sektöründe büyüme yaratacaktır. Yazılım, bilgi işlem, bilişim sistemleri bilgisi çalışanlar için aranan standart yetkinlik olacaktır. Özellikle veri analizi, yazılım, veri güvenliği, robotik uygulamalar, mekatronik, dijital iş süreçleri bigi konulara hakim uzmanlara ihtiyaç artacaktır. İnsan daha çok mekinelerle iletişim halinde olacağı için bu durumun psikolojik tarafı düşünüldüğünde psikolog, psikiyatr meslekleri Önem kazanacaktır. Big data sayesinde herkes her bilgiye ulaşabildiği için küçük yatırımcılar doğacaktır. Girişimcilik bu devrimin en önemli fırsatlar içinde yer alaçaktır. Aynı zamanda günümüzde yavaş yavaş HaneOffice'e dönüşen çalışma şekli, büyük ölçüde kabul gören bir model haline gelecektir.

Endüstri 4.0 dönüşümünden gerçekleşebilmesi için akıllı cihaz ve sistemler kadar, nitelikli insan kaynağının da çok önemli olduğu aşikar. Bu sistemlerin geliştirilmesi, kurumlamsı, kullanılması noktasında nitelikli personel önemli olduğu gibi bu devrimin beraberinde getireceği yeni yaşam biçimi için yeni meslek gurupları ya da ihtiyacın arttığı meslekler söz konusu olacak. Endüstri 4.0'a geçeceksek. nitelikli insanı da yetiştirmeliyiz. Dijital dönüşüm ile birlikte etrafımızda her şey; dahili iş süreçlerimizden tutun müşteri beklentilerine kadar, çok hızlı şekilde değişiyor. Bu değişimi kucaklayabilecek, bizzat bir parçası olarak yönetebilecek, uyum sağlama yetenekleri güçlü personel ve yöneticiler, bu dönüşümün olmazsa olmazı olacaktır. Bu insan kaynağının yetişmesi için eğitim kurumlarına, sanayiye ve STK'lara çok önemli iş düşüyor.

Umut Armağan bayraktaroğlu
BilişimHR Çözümleri Müdürlüğü
armagan@bilisim.com.tr

 Bilişim AŞ HR Çözümleri Müdürü Umut Armağan Bayraktaroğlu’nun makalesi ICTMEDIA dergisinin Kasım sayısında yayınlandı.

Haber: Türk Savunma ve Havacılık Sanayi, Bilişim A.Ş’nin Yerli ve Milli Yazılımlarıyla Güçleniyor

İncele

KOLAYSOFT TEKNOLOJİ A.Ş. VE BİLİŞİM A.Ş.’DEN DEV İŞ BİRLİĞİ

İncele

Bilişim AŞ Müşterilerinden Savunma Sanayi’nin Önde Gelen Firmaları Aselsan, Havelsan ve FNSS ‘Defense Top 100’ Listesinde Yer Aldı

İncele

Uygur LTD Kurumsal Kaynak Planlama Süreçlerinde bilişimERP’yi Tercih Etti

İncele

Bilişim AŞ ekibi K.K.T.C'de

İncele

Eker Plastik, BilişimERP'yi Tercih Etti.

İncele

WEBİNAR: İş Zekâsı, Veri Platformu ve Modern Veri Analizi Yaklaşımları 2020

İncele

Forbes: Kendimize yabancılaşmamak için yerliliğe ve fikri mülkiyete önem vermeliyiz

Genel Müdürümüz Hüseyin Erdağ'ın Röportajı Forbes Dergisinin

İncele

Web Sitemiz Yenilendi!

Kurumsal Web Sitemiz Yeni Arayüzü ve Yeni İçerik Yapısı ile Yayına Alındı.

İncele

13. İstanbul Bilişim Kongresi’ndeydik!

İncele

Yürütme Kurulu Üyemiz Ulaş Kula İlk 50'de!

İncele

Kayseri Akıllı Bilişim Teknolojileri Konferansı gerçekleştirildi!

İncele

Türkiye Bankalar Birliği’nin Veri Sorgulama Sistemini Yeniledik!

İncele

Yılın En İyi Bilişim Firması Ödülü

"Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri”nde mühendislik alanında Yılın En İyi Bilişim Firması Ödülü’ne Bilişim AŞ layık görüldü.

İncele

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri" Konferansında Gebze'deydik.

İncele

BTvizyon Toplantısında Kayseri'deydik.

İncele

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi insan kaynakları yazılımı olarak BilişimHR ürününü tercih etti.

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim...

İncele

BİLİŞİM AŞ 2. İstanbul Kobiler ve Bilişim Kongresi'nde

İncele

Akıllı Bilişim Teknolojileri Konferansı Gerçekleştirildi

İncele

Bilişim AŞ BilişimBI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bey'in Makalesi Yayınlandı.

Ulaş Kula Bey’in “Geleceğe Yön Verecek İki Teknoloji: Yapay Zekâ ve Büyük Veri -1” başlıklı makalesi ICTMEDIA dergisinin Haziran sayısında yayınlandı.

İncele

Seminer

"ERP-Kurumsal Kaynak Yönetimi: İşletmeler ve Mühendisler için Önemi"

İncele

Bize Ulaşın!

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.