Aydın Köksal' ın 50. meslek yılı

Aydın Hocam Türkiye bilişim tarihinin en önemli kişilerinden Türk bilişim Toplumu'na kazandırdıklarınızı kuşkusuz herkes biliyor, ama yine de kuş bakışı bir değerlendirmeyi 50. meslek yılınızda bir de sizden duymak isteriz.

Elektronik Y. Mühendisliği diplomamı Haziran 1964,te aldığıma göre, dogru, bu yıl 50, meslek yılımı doldurdum. Bununla birlikte, sizin sordugunuz türden bir soruyu, insanın kendisinin yanıtlaması uygun düşmez sanırım. Kasım 2012'de TBD'ce yayınlanan Bilişim Devriminde Türkiye: 1971-2011-2051 başlıklı kitabımda "Düşüncelerimin hepsi gerçekleşti" diye yazdı, ama her şeyi hep el birliğiyle gerçekleştirdiğimizi belirttim.
Benim hakkımdaki bu soruyu başkalarına sormalısınız!
Yine de sizden bir yorum istiyoruz... Örneğin birçok ödüller aldınız, bunlara ilişkin birkaç söz söyleyemezmisiniz.
Aldığım ödüllerden biri bende iz bırakmıştır. 1980 yılında, TÜMÖD Tüm öğretim üyeleri derneği'nin yalnızca bir kez verdiği Dr. Necdet Bulut fen ve mühendislik jüri üyelerince belirtilen dört maddelik gerekçe şöyleydi. "Bilgisayar Mühendisliği öğretimini başlatmış, bilişim terimlerini üretip yerleştirmiş, DPT'de bilişimin Türkiye'nin kalkınması için kullanılmasına katkı vermiş, TBD'yi kurarak bilişim mesleğini örgütlemiş olması gerekçesiyle".... TBD-TÜBİSAD Yaşam boyu Hizmet Ödülü'nün de ilk kez verildiği 1996 yılında sahibi oldum. 2003'ten beri ise Genel Kurul'un oybirliğiyle TBD Onursal Başkanı sanını taşıyorum.

Dili, sözcükleri çok seviyorunuz; iyi ki de öyle... Sayenizde BT'nin İngilizce egemenliğini aştık. Türkçeye kazandırğınız 2.500'ü aşkın sözcükten birkaçının öyküsünden kısaca söz edebilirmisiniz?
Bu konudaki anılarıma, değerlendirmelerime, bilgi işlem, bilişim, bilgisayar, donanım, yazılım, iletişim gibi sözcüklerin ortaya çıkış öyküsüne, Türkçenin, matematiksel yapısıyla nasıl güçlü bir bilim ve öğretim dili olduğuna ilişkin görüşlerimle birlikte, birçok kaynakta daha önce yer vermiştim. Bu amaçla Cumhuriyet Kitapları'nca Ekim 2010'da Yayınlanan ve 44 yılda yayınladığım 270 başlık arasından seçilmiş 41 yazıdan oluşan adı bilgisayar olsun başlıklı seçki'ye başvurabilir. Bu konuya, yaşamöyküm ve düşüncelerimle birlikte 2014'te kaynak yayınları'nda Feyziye Özberk imzasıyle yeni çıkan Aydın Köksal başlıklı "Nehir Söyleşi" de de yer verilmiştir. Bu iki kitap şu anda satıştadır.

"İz Bırakanlar" dizisinin 8.kitabı olarak kaynak yayınları'nca yayımlanan "Aydın Köksal: Bilimi, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam" başlıklı 446 sayfalık bu yeni yapıtın herkes için yol gösterici olacağına inanıyoruz. Sizin değerlendirmeniz nedir?

Sağ olun ama... 2000'den bu yana daha çok zaman ayırdğım bu kitap çalışmalarında, hızlı bir değişim dönüşüm çağına ilişkin tanıklığın, benimle birlikte toprağa akmaması için çaba göstermek dışında kesinlikle yol gösterme gibi bir amaç gütmediğimi belirtmek isterim. İnsanlarla iletişim kurmak kolay bir iş değil, yine de Marques'in dediği gibi "anlatmak yaşama değer."

Türkiye'yi dünyada nerede görüyorsunuz? Sizce BT'nin Türkiye'ye sağlayacağı katma değer nedir? Türk Bilişim Kesimi'nin günümüzdeki en önemli sorunları nelerdir? Bunları aşmak üzere ne yapmalıyız?
Bu konudaki görüşlerimi Bilişim dergimizin Şubat 2014'te yayınlanan 162. sayısında " Yerli Yazılım Sektörü Nereye Gidiyor?" başlıklı dosyada ayrıntılı biçimde açıklamıştım. Bu dosyaya, Bilişim'in 2013-2014 Seçkisi'nde de yer verildi. TBD'nin 16 Mart 2013'te yaptığı 29. Olağan Genel Kurul Toplası'nda oybirliğiyle benimsenen 7 maddelik "Yazılım Üretim Sektörü Bildirgesi"nde de bu konular özetlenmişti. Bu metne dayanarak oluşturan ayrıntılı gözlem ve çözümlemeler ise, 2012'de 2023 için TÜBİSAD, 2051 için TBD tarafından yayınlanan birbirinden bağımsız başvuru kaynağı iki kitapta ayrıntılı biçimde sunulmuştur: (a) Atılım için Bilişim, Türkiye ekonomisi için bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü atılım stratejisi 2023, Prof Dr.reol Taymaz vö, bilişim sanayiciler derneği (TÜBİSAD), bilişim devriminde türkiye, 1971-2011-2051 Prof Dr Aydın Köksal, Türkiye bilişim derneği (TBD), Ankara (360 sayfa).

Burada kısaca özetlersek, bilişimde sağladığımız yapabilme bilgimizle, özellikle nitelikli yazılım ürünlerimizle, sektörümüzün türkiye'yi ortagelir tuzağı'ndan kurtaracak itici güce sahip olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Türk yazılım üretimi kesiminin gelişmesini baltalayan en önemli engel, bugün hala yabancı ürünlere olan hayranlığımızdır. Yaşa, eşit nitelikte yerli ürünlerin yüzde 15 daha pahalı olsa bile yeğ tutulmasını öngürdüğü halde, uygulamada karar vericiler genellikle tercihlerini yabancı ürünler

doğrultusunda kullanmaktadırlar. Türkiye'de bütün düşünsel ürünler gibi yazılıma da olması gerekenin çok altında bütçeler ayrılmakta, yazılım bakım süreçlerine ise hiç önem verilmemektedir. Yazılım bakım sözleşmesi yapılsa da, yasaya bu amaçla konmuş bulunan 22.a ve 22.b maddelerini kullanmak yerine açık ihaleye gidilmekle iyelik (telif) haklarına saygı gösterilmemekte, böylece, hem eldeki teknik birikim yağmaya açılmakta, hem de müşterileri ellerinden alınan firmalar devlet eliyle çökertilmektedir. Yüksek düzeyde kendi teknolojisini yaratarak "yapabilme bilgisi" edinmiş nitelikli yazılım üreticisi firmalarımız, Türksat vb. "Devlet Tekeleri" yoluyla da çöküntüye uğratılmaktadır. Öte yandan, rekabet ortamına açık kamu ihalelerinin azaldığı bir ortamda, birtakım deneyimsiz "kamikaze" firmaların, ihale şartnamelerindeki boşluklardan yararlanıp önerilen bütçeler ve sürelerde hiçbir zaman gerleşleştirilemeyecek işleri üstlenmekten çekinmediklerini de görüyoruz. Devletin görevinin,yerli üretimin gelişmesi için elverişli rekabet koşullarının bulunduğu özellikle "devlet eliyle tekelleşmenin önlendiği, iyelik (telif) haklarının güvence altına alındığı adaletli bir hukuk düzeni'nin yaratılması olduğu açıktır. Treni kaçırmayı bir yana bırakın, "Bilişim Devrimi'ni erken kavramakla budoğrultuda attığımız sağlam temellerle öne geçtiğimiz bile söylenebilir. Bu birikimimizi iyideğerlendirmeyi başarırsak, bunu şimdi önümüzdeki yeni bir 40 yılda zenginliğe, gönence dönüştürebileceğizi kitabımda vurgulamaya çalıştım.

Öte yandan, kamu yöneticilerimiz ülkemizin parlak geleceğine duyarsız davranmayı sürdürürlerse, bu birikimi sağlayan yerli yazılım üretim kesimimizi tümüyle çökertmemiz de bu gidişle olasıdır.

Yaşamınız boyunca başarılar kazandınız. Bunca işi başarmak üzere gerekli enerjiyi nereden buluyorsunuz? Kimlerden esinlendiniz?
Nice güçlükler, savaşlar içinden geçerken bir an olsun yılgınlağa düşmeden türkiye cumhuriyeti'ni kurup bize armağan eden babalarmızdan atalarımızdan başka neden esinlenöiş olabilirim? Özellikle türkiye'nin bağımsızğını sağlayıp türk aydınlanması'nı gerçekleştirerek,ezilmiş uluslara örnek olan mustafa kemal atatürk'ün düşüncelerinden çok yararlandım.... Yeryüzünün dört bir buçağında çağdaş uygarlığa tutunma savaşımı veren bütün ulusların,insanoğlunun başarılarından esinlendim. Yurttaşım sorumluyum... İnsanım sorumluyum... Bir mühendis olarak bilim teknik yolunda, çağdaş uygarlık yolunda çalışıp çaba göstermeyip de ne yapacaktım? Bir işe yaramadan,artı değer üretmeden insanlık onurumu nasıl korur, başka nasıl mutlu olabilirim.

Yalnızca genç BT'cilere değil, çocuklara gençlere ve doğal olarak yetişkinlere neler önerirsiniz?
İnsanoğlu, ses telleriyle,gülümsemeyi olanaklı kılan yüz kaslarıyla çevresiyle iletişim kurmayı başarabilen tek canlıdır. Uygarlığın temelinde insanoğlunun iletişim yeteği yatar. Onun bu yeteneği binyıllardır yazıyla,okumayla pekiştirerek bugünkü çağdaş uygarlığa dönüşmüştür. Okumayan yazmayan toplumu uzun dönemde bilişim de yazılımda kurtaramaz. Bireyleri kitap okumayan bir toplumun bütün sözde uygarca birikimleri bir gün gelir bilgisizliğin-cehaletin-burgaçlarında erir. Çocuklara, gençlere ve doğal olarak yetişkinlere tek önerim, sorumlu birer yurttaş, sorumlu birer insan olabilmek için yaşamları boyunca ara vermeden okumalılardır.

Dile bu kadar hakim biri olarak edebiyata da yakın olduğunuzu düşünüyorum; türk ve dünya edebiyatından hangi yazarları seviyorsunuz?
Burada hangi birini anayım? En iyisi yukarıda andığım son kitabımda Feyziye Özberk'in "Ülkemizden ve Dünyadan İnsan Manzaraları" başlığı altında vermeyi uygun gördüğü sayfalara bir göz atmaktır. Gençliğimde Fransız, Rus, Alman, İspanyol klasiklerinden, yunus, mevlana, Fikret gibi türk klasiklerinden etkilendiğim gibi orhan veli, Yaşar kemal,Kemal tahir, Necati cumalı, Aziz nesin gibi çağdaş yazarlarımızdan da etkilendiğimi söylebilirim. Bugün hala kitap okumaktan büyük bir tat aldığımı özellikle belirtmek isterim.... Gündelik yaşamımda bilişimsiz yapamadığım gibi müziksiz ve kitapsız da yapamam...

Yeni çalışmalarınız projelerinin bulunuyor mu? Kişisel yaşamınızdaki bundan sonraki amaçlarınız nelerdir?
1985'te kurduğum önümüzdeki yıl 30.yılına girecek Bilişim Ltd Şirketimizde, projelerimiz sürüyor. İnsan kaynakları (BilişimHR), Kurumsal kaynak planlama (BilişimERP), iş zekası (BilişimBI), belge yönetim sistemi (BilişimBYS) gibi yazılım ürünlerimizin yeni sürümleri üzerinde çalışıyoruz. Bundan sonraki amacım kuşkusuz türkiye'nin geleceğiyle ilgilidir: Ulusal düzeyde ülkemin bilişim sistemleri tasarlayıp kurma, yazılım sistemleri geliştirme konusunda edindiği teknik birikimi yitirmeden sürdürebildiğini, bir yağmaya kurban etmeden, bütün üretim ve hizmet kesimlerinde kalkınmasını sağlayacak bir itici güç olarak kullandığını görebilmektedir. Yukarıda andığım bilişim devriminde türkiye: 1971-2011-2051 başlıklı kitabımda 21.yy'ın ortalarında yeryüzünün 7.belki de 6. büyük ekonomik gücü olabilecek bir türkiye'nin parlak geleceğini göstermeye çalıştım.

Sedef Özkan

Aydın Köksal' ın 50. meslek yılı

Bilişim AŞ Müşterilerinden Savunma Sanayi’nin Önde Gelen Firmaları Aselsan, Havelsan ve FNSS ‘Defense Top 100’ Listesinde Yer Aldı

İncele

Bilişim AŞ ekibi K.K.T.C'de

İncele

Eker Plastik, BilişimERP'yi Tercih Etti.

İncele

Forbes: Kendimize yabancılaşmamak için yerliliğe ve fikri mülkiyete önem vermeliyiz

Genel Müdürümüz Hüseyin Erdağ'ın Röportajı Forbes Dergisinin

İncele

13. İstanbul Bilişim Kongresi’ndeydik!

İncele

Yürütme Kurulu Üyemiz Ulaş Kula İlk 50'de!

İncele

WEBİNAR: İş Zekâsı, Veri Platformu ve Modern Veri Analizi Yaklaşımları 2020

İncele

Türkiye Bankalar Birliği’nin Veri Sorgulama Sistemini Yeniledik!

İncele

Web Sitemiz Yenilendi!

Kurumsal Web Sitemiz Yeni Arayüzü ve Yeni İçerik Yapısı ile Yayına Alındı.

İncele

Yılın En İyi Bilişim Firması Ödülü

"Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri”nde mühendislik alanında Yılın En İyi Bilişim Firması Ödülü’ne Bilişim AŞ layık görüldü.

İncele

Kayseri Akıllı Bilişim Teknolojileri Konferansı gerçekleştirildi!

İncele

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi insan kaynakları yazılımı olarak BilişimHR ürününü tercih etti.

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim...

İncele

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri" Konferansında Gebze'deydik.

İncele

BTvizyon Toplantısında Kayseri'deydik.

İncele

Akıllı Bilişim Teknolojileri Konferansı Gerçekleştirildi

İncele

BİLİŞİM AŞ 2. İstanbul Kobiler ve Bilişim Kongresi'nde

İncele

Bilişim AŞ BilişimBI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bey'in Makalesi Yayınlandı.

Ulaş Kula Bey’in “Geleceğe Yön Verecek İki Teknoloji: Yapay Zekâ ve Büyük Veri -1” başlıklı makalesi ICTMEDIA dergisinin Haziran sayısında yayınlandı.

İncele

Seminer

"ERP-Kurumsal Kaynak Yönetimi: İşletmeler ve Mühendisler için Önemi"

İncele

Bilişim Yerli ERP Kategorisinde 4. Sırada!

Bilişim 500 ödüllerinde bu yıl da Türkiye'nin lider firmaları arasındaki yerimizi aldık!

İncele

Bilişim AŞ, 1-2 Kasım tarihleri arasında, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde G 23 standında 26 . Peryön İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi’nde, insana yönelik geliştirtiği yeni kuşak uygulamalarıyla ziyaretçilerini karşılıyor.

Bilişim AŞ, kongrede katılımcıları Yeni jenerasyon İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi N-HR ve Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Kamu HR, Bilişim Bordro Fusion, Bilişim BI ürünlerinin...

İncele

BTvizyon Anadolu Toplantıları Etkinliğinde Denizli'deydik

İncele

Bize Ulaşın!

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.