BilisimBIYeni Özellikler

Yeni Özellikler

Self Servis İş Zekâsı Sistemi bilişimBI ın, son üç ay içinde yayınladığı güncellemeler, sistemin kullanıcı arayüzünde, özellikle çok boyutlu analizlerin yer aldığı gösterim panellerinde (İng. dashboards) anlaşılırlığı arttıran, görselliği zenginleştiren çok sayıda yenilik içeriyor.

2014 yılında pazara sunulan bilişimBI, genç ve dinamik bir geliştirme takımı tarafından destekleniyor. Ürünün yüksek başarımla daha çok müşteride yaygın kullanımı için çalışan yazılım uzmanları, teknolojideki son eğilimleri ve pazarı yakından izleyerek yenilikçi fikirlerini Ar-Ge çalışmaları kapsamında yaşama geçiriyorlar.

"Kullanıcı arayüzündeki yenilikler, kullanıcılardan en hızlı geribildirim aldığımız konu. Burada yaptığınız en küçük bir iyileştirme bile, kullanıcıların günlük iş yapış biçimlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor."

diyor, kullanıcı arayüzü geliştirme çalışmalarından sorumlu Alper Ünal. Ünal, ürünün arayüzündeki yeniliklerini özetlerken şöyle devam ediyor.

"Kullanıcı sistemin ekranlarını ne kadar özelleştirebilirse, o kadar memnun oluyor, ürünümüzü benimsiyor. O nedenle son dönemde ürünün özelleştirme/kişiselleştirme yeteneklerini artırma konusunda yoğun çaba harcadık."

bilişimBI Ürün Geliştirme Takımı, İş Zekâsı ürünlerinin sunduğu işlevsellikte görselliğin, diğer uygulama yazılımlarına göre çok daha önemli olduğuna işaret ediyor. Çünkü İş Zekâsı Sistemi nin ürettiği her bir analiz, grafik ya da liste, üst yönetime sunacağınız bir sunum niteliğinde. Bu durum, kullanıcı arayüzünde, bilişsel psikolojiden, insan-makine etkileşimine, estetik görüşten, ergonomiye dek pek çok disiplindeki bilgiden yararlanmayı gerektiriyor.

bilişimBI ın Geliştirme Takımının bireyleri bu durumdan hiç de şikayetçi gibi görünmüyorlar. Tersine işin önemli olmasının ve çözülmesi güç sorunları çözmenin kendilerini daha çok motive ettiğini bildiriyorlar.

bilişimBI Geliştirme Takımı, Kasım 2015 Ankara

bilişimBI Çözümleri Müdürü Ali Demircioğlu, bilişimBI ın, özellikleri ve gelecek sürümler için planlanan yenilikler göz önüne alındığında, bugün için pazarda rakiplerine göre önemli bir fiyat avantajı ile pazarlandığını, ürünün, gelecekte de müşterilerine toplam sahip olma maliyeti bakımından avantajlı seçenekler sunacağını belirtti.

bilisimBI ın Kullanıcı Arayüzündeki Yenilikler

1. Arkaplanı değiştirebilme

Tümüyle web tabanlı bir arayüze sahip bilişimBI ın ana ekranı, bir kişisel bilgisayarın masaüstü ekran görüntüsü gibidir. Buradaki arka plan resmini kullanıcı istediği resimle değiştirebilir. Bir kurumda, kendi seçtikleri farklı arkaplan resimleri ile çalışan birçok kullanıcı olabilmektedir.

bilişimBI Arkaplan Özelleştirme

2. Grafik üzerine not alma, şekil çizme

bilişimBI ile üretilen grafikler ya da pivot tablolar üzerine açıklayıcı notlar yazılabilmektedir. Örneğin grafik üzerindeki bir sayıya dikkat çekmek isteyen bir kullanıcı sayıyı kırmızı bir daire içine alabilmektedir.

3. Grafik menüsü

Analizlerde grafik seçimi, kategorilerine göre gruplanmış menü ile daha kolay hale geldi.

4. Üç boyutlu grafik

bilişimBI ile artık üç boyutlu grafikler de çizilebilmektedir. 5. Yığınlı ve yığınlı yüzde grafikleri bilişimBI ın grafik türlerine yığınlı ve yığınlı yüzdeli grafik biçimleri eklendi. Belli bir ölçütün kendi içinde yüzdesel dağılımı yığınlı grafik üzerinde gösterilebilmektedir.

6. Dashboard a içerik ekleme

Çok boyutlu analizlerin yer aldığı çalışma sayfalarına İngilizce de söylenen biçimiyle dashboard denmektedir. bilişimBI kullanıcıya, özelleştirme kapsamında daha çok esneklik sağlamak üzere dashboarda resim, video, fotoğraf, metin gibi herhangi bir sayısal içeriği de ekleme olanağı da sundu.

bilisimBI ın Diğer Özellikleri

1. Baştan sona tüm işlemler web tabanlı, yani bir İnternet tarayıcı yazılım ile gerçekleştirilir.

2. Fonksiyon alanları yaratma, ETL ve veri ambarı oluşturma gibi en karmaşık işlemler bile bilişimBI da kullanıcıyı yönlendiren yalın arayüzler ile modellenmiştir. Diğer iş zekası ürünlerinde bu tür işlemler için teknik danışmanlık ya da IT desteği öngörülmektedir. bilişimBI sisteminde, verisinin sistemde nerede olduğunu bilen her son kullanıcı, analizlerini, teknik danışmanlığa gerek olmadan kolayca oluşturur.

3. bilişimBI, her iş zekâsı ürününde bulunmayabilen, çevrimiçi ilişkisel veri tabanını (OLTP) anlık (ad-hoc) sorgulama ve raporlama, rapor zamanlama, meta veri oluşturma gibi özellikleri de içerir.

4. Gelişmiş web tabanlı anlık sorgu aracı içinde tüm standart SQL fonksiyonları kolay kullanımlı arayüzlerle kullanılır. Fonksiyonların iç içe kullanımı ile karmaşık sorgular teknik bilgi gerekmeden oluşturulur. Sorgular zamanlanabilir ve ilgili kullanıcı ya da rol sahibine sorgu sonucu otomatik gönderilebilir.

5. Birden fazla veri kaynağı birleştirilerek anlık sorgu oluşturulabilir, liste şeklindeki herhangi bir excel dosyası da tek başına ya da bu tablolara veri kaynağı olarak bağlanabilir. Farklı veri tabanları bir tek veri tabanı gibi kullanılabilir.

6. Gelişkin SQL fonksiyon editörü ile karmaşık SQL fonksiyonları sürükle-bırak işlevlerle kullanılır.

7. Sorgu sonuçları tek tıkla dinamik web servisi haline dönüştürülebilir.

8. Veri kaynağı, tablo, sütun ve kayıt bazında dinamik yetkilendirme yapılabilir.

9. Gelişmiş Gruplama yeteneği ile anlık sorgu sonuçları pivot tablolar halinde gösterilebilir.

10. Veri evreni oluşturma sihirbazı ile veri ambarı (Data mart) kullanıcı tarafından, uygulamanın yönlendirmesi ile hazırlanır.

11. Etkileşimli ve gelişmiş dashboard ile çok boyutlu analizler yapılır. Gelişmiş analitik fonksiyonlar (MDX) arayüz ile modellenerek, teknik bilgiden soyutlanmıştır.

12. bilişimBI da Analitik Fonksiyonlar tıpkı OLTP verilerin sorgulandığı SQL fonksiyon editöründe olduğu gibi sürükle-bırak ve tıklama türü işlevlerle kolayca oluşturulabilmektedir.

Çok boyutlu analizlerde, analitik fonksiyonların oluşturulması ve değiştirilmesi benzer ürünlerde teknik danışmanlık kapsamında, genellikle kod yazılarak yapılır.

13. Veri görselleştirmede kullanılan çok çeşitli grafikler ve gelişkin pivot tablo ile dashboardlarda çok boyutlu analiz sonuçları kolay anlaşılır ve estetik biçimde gösterilir.

14. Kullanıcı çok boyutlu analizlerinin grafik gösterimlerinde, renk, grafik türü, eksen biçimi gibi tercihler yapabilir.

15. Oluşturulan dashboardlar kullanıcılarla paylaşılabilmektedir.

16. Anahtar performans göstergeleri (KPI) tanımlanabilir, farklı gösterimler ile KPI sonuçları görselleştirilebilir.

17. KPI lar ağırlıklandırılarak Kurumsal Karneler (Balanced Scorecards) oluşturulur. Balanced Scorecard larda performans göstergeleri kullanılabildiği gibi kurumsal karneler de kullanılabilir.

18. Dashboard üzerindeki grafikler, pivot tablolar kurumsal portal ya da kurumların web sayfalarında canlı olarak yayınlanabilir.

19. MS Office eklentisi ile MS Excel, MS Word ve MS Powerpoint uygulamaları içerisinden bilisimBI uygulamasında oluşturulmuş, anlık sorgu sonuçlarına ve dashboard üzerinde bulunan grafik ve pivot tablolara erişilir.

20. MS Office uygulamaları içerisinde kullanılan bilisimBI tablo, grafik ve pivot tabloları bilisimBI sunucusu üzerindeki güncel veriler ile çalışabilir.

21. bilişimBI yazılımı güncellemeleri web ortamında yayınlanır, kullanıcı versiyon yükseltme işlemlerini istediğinde kolayca yapabilir.

BilisimBIYeni Özellikler

Haber: Türk Savunma ve Havacılık Sanayi, Bilişim A.Ş’nin Yerli ve Milli Yazılımlarıyla Güçleniyor

İncele

KOLAYSOFT TEKNOLOJİ A.Ş. VE BİLİŞİM A.Ş.’DEN DEV İŞ BİRLİĞİ

İncele

Bilişim AŞ Müşterilerinden Savunma Sanayi’nin Önde Gelen Firmaları Aselsan, Havelsan ve FNSS ‘Defense Top 100’ Listesinde Yer Aldı

İncele

Uygur LTD Kurumsal Kaynak Planlama Süreçlerinde bilişimERP’yi Tercih Etti

İncele

Bilişim AŞ ekibi K.K.T.C'de

İncele

Eker Plastik, BilişimERP'yi Tercih Etti.

İncele

WEBİNAR: İş Zekâsı, Veri Platformu ve Modern Veri Analizi Yaklaşımları 2020

İncele

Forbes: Kendimize yabancılaşmamak için yerliliğe ve fikri mülkiyete önem vermeliyiz

Genel Müdürümüz Hüseyin Erdağ'ın Röportajı Forbes Dergisinin

İncele

Web Sitemiz Yenilendi!

Kurumsal Web Sitemiz Yeni Arayüzü ve Yeni İçerik Yapısı ile Yayına Alındı.

İncele

13. İstanbul Bilişim Kongresi’ndeydik!

İncele

Yürütme Kurulu Üyemiz Ulaş Kula İlk 50'de!

İncele

Kayseri Akıllı Bilişim Teknolojileri Konferansı gerçekleştirildi!

İncele

Türkiye Bankalar Birliği’nin Veri Sorgulama Sistemini Yeniledik!

İncele

Yılın En İyi Bilişim Firması Ödülü

"Hacettepe Üniversitesi Kristal Geyik Ödülleri”nde mühendislik alanında Yılın En İyi Bilişim Firması Ödülü’ne Bilişim AŞ layık görüldü.

İncele

Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri" Konferansında Gebze'deydik.

İncele

BTvizyon Toplantısında Kayseri'deydik.

İncele

Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi insan kaynakları yazılımı olarak BilişimHR ürününü tercih etti.

2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim...

İncele

BİLİŞİM AŞ 2. İstanbul Kobiler ve Bilişim Kongresi'nde

İncele

Akıllı Bilişim Teknolojileri Konferansı Gerçekleştirildi

İncele

Bilişim AŞ BilişimBI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula Bey'in Makalesi Yayınlandı.

Ulaş Kula Bey’in “Geleceğe Yön Verecek İki Teknoloji: Yapay Zekâ ve Büyük Veri -1” başlıklı makalesi ICTMEDIA dergisinin Haziran sayısında yayınlandı.

İncele

Seminer

"ERP-Kurumsal Kaynak Yönetimi: İşletmeler ve Mühendisler için Önemi"

İncele

Bize Ulaşın!

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.