Hakkımızda

Bilişim AŞ, 1985’te Ankara’da kurulmuş olup kendi endüstriyel yazılım ürünleri ile pazarlama ve proje geliştirme doğrultusundaki hizmetlerini ulusal bir yazılım odağı olarak sürdürmektedir.

Bilişim AŞ, önemli kamusal ve özel kuruluşların Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) projelerinde sistem çözümleme/tasarım ve uygulama yazılımı geliştirme uzmanlığını, proje yönetiminde her türlü güçlüğü alt edebilecek mühendislik ustalığını, yazılım ürünleriyle ve başardığı hizmetlerle kanıtlamış, çağdaş teknolojinin bütün olanaklarına sahip, yenilikçi ve dinamik bir endüstri kuruluşudur.

Bilişim AŞ, Ankara ve İstanbul’daki merkezlerinde ağırlık verdiği Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarıyla geliştirdiği aşağıdaki özgün yazılım ürünlerine sahiptir:

BilişimHR – İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, çoğu İstanbul ve Ankara’da olmak üzere kamu ve özel sektörün önde gelen kurumlarında yaygın biçimde kullanılmaktadır. Çeşitli platformlarla bütünleşik (entegre) versiyonları ile yaklaşık yarım milyon çalışanın bordroları bu ürünümüzle hesaplanmaktadır.

bilişimERP – Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi, özellikle endüstriyel üretim sektöründeki kurumların bütün iş süreçlerini ve kaynaklarını etkin bir biçimde yönetmeyi amaçlayan kalite odaklı, web tabanlı, bütünleşik bir yazılım ürünüdür. Sistemin mobil ortamda çalışan uygulamaları da, üretim gerçekleşim bilgilerinin izlenmesini yenilikçi bir çizgide başarıyla desteklemektedir.

bilişimBI – Yeni Nesil Bilişim İş Zekâsı Sistemi, kolay kullanılır, zengin görsel raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı yapısal ve yarı yapısal veri kaynaklarını birleştirebilen, gereksinim değişikliklerine hızla uyum sağlayabilen yenilikçi bir İş Zekâsı ürünüdür.

Bilişim Kamu HR – Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, kamu kurumlarında görev yapan ve farklı hukuki statülere sahip tüm personelin işlemlerini kapsayan Bilişim Kamu HR, kurumun personel yönetimini en verimli şekilde yürütülmesine imkan tanır.

MethodWizard – Profesyonel Yalın Üretim Yazılımı, standart operasyon sayfası hazırlamak ve operasyonlarını iyileştirmek için, yalın bir üretim aracına gereksinme duyan üreticiler düşünülerek tasarlanmıştır.

bilişimWSG – Web Servisi Güvenliği Yazılımı, güvenlik ve protokol uyumluluğu sorunlarını bütünüyle ortadan kaldırırken, en yüksek düzeyde izlenirlik sağlamaktadır.

Bilişim AŞ’nin, uzun yıllar süreklilik ve uyum içinde Ankara ve İstanbul’da bir arada çalışan 70 kişiyi aşkın uzman kadrosu, her biri birbirini tamamlayan alan bilgilerine sahip bilgisayar mühendisleri, endüstri mühendisleri, proje yönetmenleri ve işlevsel danışmanlardan oluşan proje takımları biçiminde yapılanmıştır.

Şirket merkezi Ankara’da bulunan Bilişim AŞ, ülkemizin bütün bölgelerine olduğu gibi, İstanbul Şubesi aracılığıyla özellikle İstanbul ve Marmara bölgesine doğrudan ve etkin bir hizmet sunabilmektedir.

Bilişim AŞ, gerçekleştirdiği yazılım tasarımı, üretimi, eğitim, danışmanlık, destek ve sistem bütünleştirme hizmetlerinde ISO/IEC 27001:2013 Uluslararası Bilgi Güvenliği Standardı Belgesi’ne, ISO 9001:2008 Kalite Belgesi’ne ve TSE 13149 Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne sahiptir. Uluslararası standartlara uygun yazılım geliştirme metodolojisi ve çok iyi eğitim görmüş deneyimli uzman kadrosunun üstün hizmet anlayışına uygun bir düzeyde, 1985’ten beri, gerçek bir “yazılım endüstrisi” oluşturan çizgide hizmetlerini sürdürmektedir.

Bilişim AŞ, 1992’den beri Oracle İş Ortağı olarak, Oracle platformlarında yazılım üretimini de sürdürmektedir. Oracle’dan, 2000 yılında “1999-2000 Satış Dönemindeki Başarılı İş Ortağı”, 2001 döneminde ise “En İyi e-İş Yönetim Sistemleri Bütünleyici Çözümü” ödüllerini almıştır.

Bilişim AŞ, 2009’da ABD kökenli Computerworld-Bilgisayar Dünyası Onur Programı’nın “Dünya Çapında Üstün Başarıya Ulaşmış Yenilikçi Bilişim Projelerine”ne her yıl verdiği ödüllerden “Altın Madalya”yı, Ulusa Yargı Ağı Projemizle (UYAP) Türkiye’ye vermiş olmasının onurunu yaşıyoruz. Bu ödül (a) En Yüksek Teknolojik Düzey’de, (b) En Yenilikçi ve (c) En Yüksek Toplumsal Katkı yaratan bir projeye verilmektedir. UYAP Projesi’nin donanım, iletişim ve sistem altyapısı Havelsan AŞ’ce üstlenilmiş, Yönetimle ilgili Uygulama Yazılımı Sistemleri (12 altsistem) Bilişim AŞ tarafından tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

Bilişim AŞ’nin, uzun yıllardır süreklilik ve uyum içinde bir arada çalışan ve sayıları 70’in üzerinde olan uzman kadrosu, her biri birbirini tamamlayan alan bilgilerine sahip bilgisayar mühendisleri, endüstri mühendisleri, proje yönetmenleri ve işlevsel danışmanlardan oluşan proje takımları biçiminde yapılanmıştır.

Şirket merkezi Ankara’da bulunan Bilişim AŞ, ülkemizin bütün bölgelerine olduğu gibi, İstanbul Şubesi aracılığıyla özellikle İstanbul ve Marmara bölgesine doğrudan ve etkin bir hizmet sunabilmektedir.

Bilişim AŞ’in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Köksal, bilgisayar, donanım, yazılım, bilgi işlem, bilişim, iletişim vb. 2.500 dolayında Türkçe bilişim teriminin üretilmesinden Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) kuruluşuna, bilişim alanındaki ilk hizmet merkezlerinin kurulmasından, bilgisayar (bilimleri) mühendisliği öğretiminin doktora ve lisans düzeyinde başlatılmasına, oradan uygulama yazılımı düzeyinde ulusal yazılım endüstrisinin çekirdeğini oluşturan şirketlerin kuruluşuna değin, bilişim mesleğinin gelişmesinde her aşamada öncülük etmiş, proje yönetim deneyimi arasında OECD ülkeleri Hükümet Uzmanları İşbirliği Ortamında Kamu Yönetiminde Bilgisayar Kullanımı Ortak Programı’nda (1980), Birleşmiş Milletler Bilişim Alanında Stratejik Planlama (UN/SPIN) Konferanslarında, UNESCO Toplantılarında Türkiye’yi temsil etmiş ve UNDP/UNOPS, Dünya Bankası (World Bank, IBRD), WHO, FAO, UNICEF gibi uluslararası örgütlerin çeşitli projelerinde yönetici olarak hizmet etmiştir.

SİZİ ARAYALIM

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.