Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yazılımı Kullanmanın Çalışan Verimliliğini Artırmadaki Etkisi

“Verimliliği düşük bir personel” şüphesiz bütün şirketlerin korkulu rüyasıdır. Kurumlar da “korkulu rüya” olarak adlandırdığımız bu durumu yaşamamak için sık sık çalışanlarının verimlilik düzeyini artırmaya yönelik uygulamalar yaparlar. Ücret artışı, çeşitli etkinlikler, ödüllendirmeler, terfiler, unvan değişiklikleri, çalışma düzeninde değişiklik bunlara verilebilecek örneklerdendir. Bu uygulamalar geçici olarak verimlilik artırsa da maalesef kalıcı olması zordur. Peki şirketleri gördükleri korkulu rüyadan nasıl uyandırabiliriz? Cevabı bu yazımızda…

Verimlilik Artırmaya Yönelik Uygulamalar Kalıcı Olamıyor!

Yukarıda saydığımız uygulamalar verimliliği her zaman artıramıyor. Bilindiği üzere iş hayatında birçok insan birlikte çalışmaktadır ve herkesi memnun etmek de olası bir şey değildir. Çünkü her insanın ön yargıları, inançları, düşünceleri, davranışları farklıdır ve bunları değiştirmek çok zordur. Bununla birlikte her insanın öfkeleri, özel sorunları, duygusallıkları vardır ve bunlar ister istemez şirketteki verimliliklerine yansımaktadır.

İlk Adım: Performans Ölçmek

İşe verimliliği düşüren nedenleri bulmak ile başlamak yerinde olacaktır. Bunu yapmak için de her çalışanın performansını ölçmemiz gerekmektedir. Çalışanların verimliliğini ölçme işinde insan kaynakları departmanından yararlanılır. Çünkü çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda verimliliğini artırmak ve onların motive edilmesini sağlamak insan kaynakları biriminin en önemli görevlerinden biridir. İK departmanları da bu amaçlar doğrultusunda çalışanların performans yönetimi ve gelişimini destekleyen, aynı zamanda onların verimliliğini artıran İK programları kullanırlar.

İK Yazılımı Nedir, Ne İşe Yarar?

İK yazılımı, bir kurumda çalışan personellerin eğitim, ücret, yetenek, tecrübe, kıdem ve performanslarını içerir. Bu bilgilerden elde edilen veriler çalışanların verimliliklerinin artırılmasında kullanılır.

Dijital dönüşümün yaygınlaşması her alan gibi insan kaynaklarını da etkilemiştir. Bu açıdan bakıldığında dinamik alt yapı ile hazırlanmış bir insan kaynakları yazılımı ile iş süreçleri sorunsuz bir şekilde yönetilebilmektedir.

Geçmişte yapılan iş başvurularına, görüşülen personel adaylarına, işten ayrılan çalışanlara insan kaynakları yazılımları üzerinden ulaşmak da İK yazılımlarının sağladığı kolaylıkların bir diğeridir.

İnsan kaynakları yazılımı aynı zamanda personellerin bilgi ve becerilerine göre şirket içerisindeki farklı işlerde kendilerinden yararlanılabilmesi imkanını sunar.

İnsan kaynakları yazılımları çalışanın verimliliğini artırmak ve iş yaşamının kalitesini yükseltmek için geliştirilmektedir. Bu da daha mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamını beraberinde getirecektir.

 

İK Yazılımları ve Çalışan Verimliliği

İK yazılımları hem şirketin idari süreçlerini yönetir hem de şirket çalışanlarının verimliliğini, etkinliğini, performansını, işletmeye olan katkısını artırır. Peki bunu nasıl yapar?

  • Doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek

İK yazılımlarının çalışanların eğitim, yetenek ve tecrübelerini içerdiğinden bahsetmiştik. Bu sayede iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçerek bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirebiliriz. Kendi becerisine uygun bir pozisyonda çalışacak olan personel, kendini mutlu hissedecek ve bu mutluluğu işindeki verimlilik düzeyini artıracaktır.

  • Çalışanların performanslarına uygun şekilde işte yükselmelerini sağlamak

Personellerin eğitim, yetenek, kıdem, tecrübe ve performans bilgilerini içeren İK yazılımlarından bazı raporlar ve analizler üretilir. Bu sayede işveren şirket her çalışanın gerçek yetkinliğinin farkında olacak ve kurum içindeki iş yükselmelerini buna göre düzenleyecektir. Kendi yeteneklerinin altında ya da üstünde çalışmayacak olan personel ise verimliliğini işine daha çok yansıtacaktır.

  • Çalışanları takdir ve motive etmek

İK yazılımlarının diğer bir geliştirilme amacı iş yaşamının kalitesini yükseltmektir. Örneğin, bir organizasyonda çalışanların motivasyonunu engelleyen faktörleri ortadan kaldırmak mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratır. Böylelikle çalışanlar işlerine daha fazla odaklanırlar ve işteki verimliliklerini artırırlar.

  • Bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde performans değerlendirmesi yapmak

İK yazılımlarından üretilen raporlar ve analizler bilimsellik niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla çalışanlar her türlü kaygıdan uzaklaşarak değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar olarak işlerine devam ederler ve verimlilik oranları artar.

  • Ücret ve maddi teşviklerin takdir edilmesinde adil olmaya çalışmak

Çalışanların performanslarından üretilen ve bilimsellik niteliği taşıyan İK yazılımı raporları ve analizleri, işveren şirkete kişilerin iş performanslarına dayalı ücret takdir etmek ve bunu mümkün olduğu ölçüde objektif kriterler çerçevesinde yapmak konularında önemli katkılarda bulunur. Bu sayede performansları ölçüsünde hak ettikleri maaşta çalışan personeller işlerini daha çok sevecek ve işlerindeki verimliliklerini artıracaklardır.

Bütün bunlar bize gösteriyor ki çalışanların verimliliklerini canlı tutmak şirketlerin başarısı için hayati önem taşımaktadır. Çünkü çalışanların verimliliği, kurumsal verimliliğe doğrudan yansır. Söz konusu verimlilik İK süreçleri ile ilişkili olduğundan nitelikli bir İK yazılımı kullanmak ihtiyacı ortaya çıkar. Başarılı kurumların katma değerinin yetenekli çalışanlar olduğunu unutmayın ve şirketinize uygun bir İK yazılımı kullanarak çalışanlarınızın verimliliğine yatırım yapın!

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir