Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

REHBER

İş Zekası Yazılımı Nedir, Hangi Alanlarda Kullanılır?

Rekabet olgusu, günümüzde her alanı etkisi altına almıştır. İş dünyası hızlı doğası nedeniyle bu rekabetin en üst seviyelerde olduğu yerlerden biridir. Her şirketin tek bir amacı vardır: En iyi olmak! Bunun yanında bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen sürekli gelişmeler daha fazla veri oluşturmaktadır. Bu verilere “big data” da denilmektedir. Bu verilerin yönetimi ve analizi genellikle zor ve zaman alıcıdır. Şirketler kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmak için söz konusu verilerin doğru bakış açıları ve doğru formatlarla derlenip bilgi haline getirilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu yazımızda yöneticilerin doğru ve stratejik kararlar almasını sağlayacak şekilde verileri faydalı bilgiye dönüştüren “iş zekası yazılımları” üzerinde duracağız…

İş Zekası Kavramı

“İş zekası” (İng. business intelligence) terimi ilk kez Luhn’un 1958 yılında IBM dergisinde yayınlanan makalesinde kullanılmıştır. Ancak literatürde kabul edilen görüş, iş zekâsının ilk tanımının 1989 yılında Howard Dresner tarafından yapıldığı yönündedir. Hem akademik hem de uygulama literatüründe iş zekâsı ile ilgili çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır.

Basitçe tanımlayacak olursak iş zekası, bir şirkette kullanılması gereken bilgileri nitelikli hale getirmek için geliştirilen tüm tekniklere verilen addır. İş zekası bu verileri işleyerek yeni projeler üretilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda iş zekasının veriyi bilgiye dönüştürmesi kurumların kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar ve yeni gelir fırsatlarını tespit eder. Bu da onu rakiplerinden bir adım öne çıkarır.

Şirketler için müşteriler, tedarikçiler ve iş süreçleriyle ilgili her türlü bilgiye sahip olmak önemlidir ancak bu bilgileri doğru şekilde kullanan şirketlerin sayısı az miktardadır. Bu doğrultuda bilgiyi doğru yönetmenin ve kullanmanın yöntemi olarak iş zekası yazılımları karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde finans sektörü, telekomünikasyon, perakende sektörü, enerji sektörü, kamu sektörü, sağlık sektörü ve diğer bütün sektörlerde iş zekası yazılımlarının kullanıldığı görülmektedir.

İş zekası karmaşık bir veriyi kullanışlı bir bilgi haline getirmekle birlikte güvenilir, etkili ve doğru kararlar vermeye yardımcı olur. Kısaca iş zekası, alınacak kararlara destek olmak üzere kullanılan yöntem ve süreçler bütünüdür.

İş zekası yazılımları, istenen veriye istenildiği zaman erişilebilme imkanı sunar. İş zekası eldeki verileri özetleyip analiz ederek birleştirdiğinden her çalışan aradığı bilgiye doğru ve eksiksiz biçimde ulaşır. Böylelikle, bilgi işlem servislerinin iş yükünü azaltır.

Sonuç olarak, iş zekası mevcut sistemlerinizi daha hızlı ve etkin bir şekilde değerlendirmenizi sağlar. İş zekası karmaşık iş problemlerini çözmede karar verici yöneticilerin olmazsa olmazı olacaktır. Ayrıca iş zekası yazılımı kullanan şirketler rekabette diğer şirketlerin önünde olacaklardır. Siz de bu rekabette geride kalmak istemiyorsanız verilerinizi biriktirmekle kalmamalı, onları kararlar alabileceğiniz anlamlı bilgilere dönüştürmelisiniz.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir