Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

İŞ ZEKASI

İş Zekası Yazılımlarıyla Sağlanan Bilginin Kullanım Alanları

İşletmelerde bilgi akış süreçleri birçok zaman karmaşık bir problem haline gelmiştir. Buna karşılık iş zekası yazılımları, planlayıcılar ile karar vericilere rekabetçi bilgi sunmak amacıyla analitik araçları ile veri toplama, veri depolama ve bilgi yönetimini birleştirmektedir. Bu yazımızda “İş Zekası Yazılımlarıyla Sağlanan Bilginin Kullanım Alanları” üzerinde duracağız…

İş Zekasıyla Sağlanan Bilgilerin Kullanım Alanları

İş zekası işletmelere karar alma süreçlerinde iyi bir bilgilendirme sunmakta ve rekabetçi avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte iş zekasının temel amacı, zamanında ve kaliteli bilgi sağlamayı geliştirmektir.

İşletmenin konumunun rakiplerine kıyasla piyasadaki durumu, müşteri davranışları ve harcama kalıplarındaki değişiklikler, işletmenin kapasitesi, piyasa şartları, gelecekteki trendler, coğrafi ve ekonomik bilgi, sosyal, düzenleyici ve politik çevre, diğer firmaların piyasada ne yaptığı vb. zamanında ve kaliteli bilgiyi elde etmenin yollarının iş zekasına göre göstergeleri olarak sıralanabilir.

İş zekasında elde edilen bilgilerin bir araya getirilmesiyle işletmeler rekabet koşullarına ve değişen iş ortamına hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmektedir. Aynı zamanda iş zekası, hem bireysel hem de kurumsal iş yönetiminde bilginin toplanıp paylaşılması ve teknolojinin etkin olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

İşletmeler için müşteriler, tedarikçiler ve iş süreçleriyle ilgili her türlü bilgiye sahip olmak önemlidir ancak bu bilgileri doğru şekilde kullanan işletmelerin sayısı az sayıdadır. Bu noktada bilgiyi doğru yönetmenin ve kullanmanın yöntemi olarak iş zekası karşımıza çıkmaktadır. Bir başka deyişle, iş zekası; işletme içindeki kullanıcılara işletmeyi etkileyen tüm unsurlarla ilgili karar vermelerinde bilgi toplama, bilgiye erişim sağlama, verilerin depolanması, veri analizi gibi geniş bir alanda kılavuzluk ederek kapsamlı bir bilgi sağlayan geniş bir kategoridir.

İş zekası, işletme içinden sağlanan bilgileri dönüştüren ve bu bilgileri filtreleyerek verilerle ilişkilendiren örgütsel bir veri sağlama aracıdır. Bununla birlikte iş zekası, iş performansının yönetimi ve daha iyi işletme kararları verilmesinde karar verici yöneticilerin ihtiyacı olan doğru, güncel ve nitelikli bilgiyi sağlamada yardımcı olmaktadır.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir