Prof.Dr. Aydın Köksal

Kurucumuzun Mesajı

"Bilişim AŞ, 1985" der demez, Türkiye'nin "Bilişim Toplumu"na dönüşmesinde şimdiden önemli bir iz bırakmış öncü, dinamik bir şirketin iki temel özelliğini birden dile getirmiş oluyoruz: İlk önce, Bilişim AŞ'nin adı, Türkiye'nin en hızlı gelişen yeni bir sektörünün adıyla özdeştir. Yabancılara "Bilişim means informatics in Turkey" -Bilişim Türkiye'de enformatik anlamına gelir- diyoruz!

Öte yandan "Bilişim AŞ", bu adı 1985'te Ticaret Sicili'ne kaydettirmiş olmakla, ilk küresel yazılım şirketlerinin ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde, finans ve insan gücü sermayesi tümüyle ulusal öz kaynaklara dayalı bir Türk firması olarak, yüksek nitelikli uygulama yazılımı sistemleri üretimini 1985'te başlatmış, bugüne değin kamu yönetiminde ve özel kesimde ulusal düzeyde önemli yüzlerce kurum ve kuruluşu, övüncümüz olan çağdaş Yönetim Bilişim Sistemleriyle, Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) Sistemleriyle, Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleriyle donatmıştır.

Bilişim Devrimi'ni küresel düzeyde en erken algılayan ülkelerden biri olma ayrıcalığına sahip olmakla, 1966'da "yazılım" kavramının adını bütün ulusal diller arasında kendi anadilinde en erken koyan ülke olmakla, daha 1968'de "Bilişim Teknik bilimini Türkiye'nin kalkınması için bir araç olarak kullanacağız" diyerek giriştiğimiz yüksek nitelikli yazılım ürünleri üretmede yeryüzünün en ileri ülkeleriyle, onların en ileri teknolojileriyle yarışımız, 1985'ten beri, Bilişim AŞ çatısı altında Ankara'dan, İstanbul'dan Türkiye coğrafyasına, Türkiye'den de Dünyanın çeşitli bölgelerine uzanan Türk sanayi, mühendislik ve hizmet firmalarıyla yurt dışına, yayılmasını sürdürüyor.

Mühendislik mesleğimin 52. yılında, yaşamı, kıvanç duyulan başarılarla dolu bir Ar-Ge ailesi gibi algılayan Bilişim AŞ uzmanlarıyla birlikte, onların bilgi, deneyim, yetenek ve sabırla geliştirdikleri birden çok yazılım projemizde, uluslararası gözlemcilerin parmak ısırdıkları başarılara imza atmış olmanın keyfini, onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum.

Türkiye'nin parlak geleceğine güvenle bakıyorum.

Prof. Dr. Aydın Köksal
Yönetim Kurulu Başkanı – Bilişim AŞ