Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ERP

Kurumsal Kaynak Planlama Sürecinizi Kolaylaştıracak Öneriler

Rekabetçi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin, pazarda kalıcı olmak ve pazardaki payını sürekli olarak arttırabilmek adına kaynaklarını stratejik bir biçimde kullanması gerekmektedir. Sahip olunan kaynakların en verimli şekilde kullanılması adına çeşitli planlar yapılmalı ve süreç gerek proaktif gerek maksimum verimlilik elde edilecek şekilde tasarlanmalıdır.

21. yüzyıl şartlarında her geçen gün üstüne koyarak gelişen ve gerek günlük hayatta gerekse iş hayatında kendisini ve sağladığı büyük kolaylıkları gözler önüne seren teknoloji, işletmelerin temelinde yer alan üç parametre olan kalite, verimlilik ve maliyete doğrudan etki etmektedir. Günümüzde dördüncü bir parametre olarak kurumların geleceklerinde önemli bir rol oynayan hızlı karar almak yetisi, başarılı bir kurum için anahtar görevi görecektir.

Kurumsal kaynak planlama, bir diğer adıyla ERP olarak da adlandırılmaktadır. Kurumların, temel faaliyetlerini sürdürmesinde ve pazardaki etkisini daha etkin ve kalıcı hale getirmesinde mutlaka yapılması gereken işlerin başını çeken kurumsal kaynak planlama işlemi, işletmelerin kısa, orta ve uzun vadede karlı, verimli ve düşük maliyetli raporlara imza atmasına olanak sağlamaktadır.

ERP Yazılımı Nedir?

ERP yazılımı, kurumsal kaynak planlama işleminin diğer bir adlandırılma şeklidir. ERP yazılımı, bir işletmenin sahip olduğu genel ve hayati bölümler olan; insan kaynakları, üretim, finans ve pazarlama gibi departmanların ortak bir veri tabanı oluşturmasına imkan sağlamaktadır. İşletme içerisindeki tüm işleyişin bütünleşerek, genel bir tablo ile değerlendirilmesi ve sahip olan tüm kaynakların verilerinin departman özelinde değil işletme genelinde değerlendirmesini sağlamaktadır.

ERP kurumsal kaynak planlama bir manada kurum içerisindeki tüm süreçlere ait bilgilerin bütünleşmesini ve tek bir veri tabanında derleyerek incelenmesine olanak sunan ticari yazılım paketi olarak da adlandırılabilmektedir.

ERP kurumsal kaynak planlama yazılımı ile kurum içerisindeki tüm süreçler birbirine bağlanmakta ve sistematik olarak kaynakların denetimine olanak sağlamaktadır. Üretim, stok, sevkiyat, muhasebe, satış ve sipariş gibi birimlerin faaliyet süreçlerinde tüm bilgilerin birbiriyle paylaşılması, kurum içerisindeki işleyişin daha efektif bir şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayacaktır. Kurum içerisindeki tüm birimlerin operasyon detaylarının derlenip birbirleriyle paylaşıldığı ERP kurumsal kaynak planlama yazılımı, kaynakların daha verimli kullanılmasına olanak vermektedir.

ERP yazılımları, alınan siparişlerin karşılanması adına alınması gereken aksiyonların birim özelinde değil kurum genelinde ele alınması adına kullanılmaktadır. Bu sayede müşteri siparişine yönelik olarak gereken tüm kaynaklar belirlenmekte, satın alma, imal etme, hesaplama ve sevk etme gibi süreçler belirlenerek planlanmaktadır. Bu durumdan çıkarımla ERP yazılımlar, müşteri odaklı imalat yönetim sistemleri olarak da adlandırılabilmektedir.

ERP yazılımı kullanımında önce kurum içindeki birimlerin süreçleri tek tek ele alınıp incelenirken ERP kaynak planlama yazılımları ile birlikte tüm birimler tek bir sistem üzerinden incelenebilmekte ve süreçler tek bir süreç olarak derlenip bu bağlamda çeşitli aksiyonlar alınabilmektedir. Bu bağlamda stratejik olarak kaynakların planlanması ve tüm süreçlerin birleştirilip kısa, orta ve uzun vadede işletmenin yapılan planlı süreçten dolayı kar etmesi işten bile değildir. Verimliliğin maksimize olacağı ERP yazılımı sistemleri ile sektördeki rekabet son bulabilir ve rakiplerin önüne rahatlıkla geçebilirsiniz.

Uzman Önerileri

ERP yazılımı sistemleri ile işletmeler, büyük bir verimlilik yakalayabilir. Sahip olduğu faydalar yönüyle pek çok konuda öne çıkan ERP sistemleri, karar deste sistemlerinin kolay veri erişimi sağlaması, daha  iyi veri doğrulu sağlanması ve daha iyi bilgi paylaşımıyla kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek işler için efektif ve etkili planlar oluşturulabilmektedir.

Operasyon süreçlerinin geliştirilerek performanslarda da artış yaşanmasına olanak sağlayacak olan ERP kurumsal kaynak planlama yazılımları, rekabette sağladığı avantajla sektördeki rakiplerin önüne geçmede büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir