Kütüphane

Bilişim Kütüphane

İş Zekâsı Sisteminin İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Karar Destek Katkısı Yöneticinin Vazgeçemeyeceği Yedi Analiz

İnsan Kaynakları verilerinin doğru değerlendirme ölçütleriyle analiz edilmesi...

Devamı

İş Zekâsı Sistemi Nedir? Neden gereklidir?

Endüstri kuruluşları önceleri pazarda, üretim, maliyet, kalite ve hız üstünlüğü ile rekabet yarışı yaparken 21. yüzyılda bütün bunlara bilgi üstünlüğü de eklenmiştir. Yeni ekonomi düzeninin temelini oluşturan bilgiye ve teknolojiye dayalı sermaye stokunun

Devamı

KOBİ'ler ve bilişimBI

Yalnızca büyük kurumların değil, KOBİ ölçeğindeki firmaların da stratejik karar destek uygulamalarına gereksinimi vardır. BilişimBI geleneksel iş zekası sistemlerinden farklı bir biçimde yenilikçi bir anlayışla özellikle KOBİ?lere yönelik özel çözümler iç

Devamı

Architecturing Business Intelligence for SMEs

Business Intelligence (BI) promotes a rational and scientific approach to management by providing timely and relevant information to decision-makers at all levels of an organization.

Devamı

Döküm Endüstrisinde Kurumsal Kaynak Planlama

(ERP) Yazılımı,Turkcast, Türkdöküm, Sayı 19/ NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2011

Devamı

bilişimERP Uygulamasında Yazılımevi-Üniversite-Sanayi İşbirliği

TBD 24.Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilişim'07, Bildiriler Kitabı, 14-16 Kasım 2007, TBD, Ankara, s.113-116

Devamı

Başarılı Bir Üniversite Sanayi İşbirliği Örneği

BilişimDM Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi, TBD 23.Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilişim'06, Bildiriler Kitabı, 7-10 Kasım 2006, TBD, Ankara, s.40-43 Başarılı Bir Üniversite Sanayi İşbirliği Örneği: bilişimDM Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi,

Devamı

Evrak İzleme Sistemlerinden Bütünleşik Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Çözümlerine, Türk Kütüphaneciliği

s.227-238, Cilt 20, Sayı:2 (2006)

Devamı

E-Dönüşüme Giden Yolda Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleri, Türk Kütüphaneciliği

s.89-100, Cilt 20, Sayı:1 (2006) E-Dönüşüme Giden Yolda Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleri, Türk Kütüphaneciliği

Devamı

E-Devlet Dönüşümü Kapsamında KYKSİS Projesi

Merkezi Hizmetten İnternet Ortamında Çevrimiçi Hizmete, TBD 22.Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilişim'05, Bildiriler Kitabı, 9-11 Kasım 2005, TBD, Ankara, s.19-22

Devamı

Endüstri 4.0 ve KOBİ'ler

ICT Medya'da Eylül 2017'de yayınlanan makale

Devamı

Bilgi Güvenliği ve İnsan

A. Eser Baransel'in ICT Medya Aralık 2017'de yayınlanan yazısı

Devamı

Blockchain ağının modellenmesi ve test edilmesi

Blockchain ağının modellenmesi ve test edilmesi

Devamı

Dördüncü Endüstriyel Devrim: Genç Nüfuslu Gelişen Ekonomiler için Riskler ve Fırsatlar

35. TBD Ulusal Bilişim Kurultayında yapılan sunumdur.

Devamı