Architecturing Business Intelligence for SMEs

Business Intelligence (BI) promotes a rational and scientific approach to management by providing timely and relevant information to decision-makers at all levels of an organization. Despite the level of technical maturity it has achieved over the years and the advantages it has to offer in terms of overall efficiency, BI is still far from becoming mainstream in business, especially in case of SMEs (Small and Medium-Scale Enterprises). In this paper, we will discuss some of the obstacles preventing the adoption of BI technology at a larger scale by the SMEs and briefly discuss the architecture of a BI system which is tailored to comply better with their operational and structural profiles. We largely focus on the issues relevant to facilitating a smoother transition from the traditional ERP or OLTP systems which may be already in use in the organization to BI technology rather than the BI technology itself.

Architecturing Business Intelligence for SMEs, Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2012 IEEE 36th Annual, ISBN: 978-1-4673-1990-4 , Posted Online Date: Sat Nov 10 00:00:00 EST 2012, Authors: Baransel, Ayse Eser; Baransel, Cesur

Diğer İçerikler

İş Zekâsı Sisteminin İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Karar Destek Katkısı Yöneticinin Vazgeçemeyeceği Yedi Analiz

İnsan Kaynakları verilerinin doğru değerlendirme ölçütleriyle analiz edilmesi...

Devamı

İş Zekâsı Sistemi Nedir? Neden gereklidir?

Endüstri kuruluşları önceleri pazarda, üretim, maliyet, kalite ve hız üstünlüğü ile rekabet yarışı yaparken 21. yüzyılda bütün bunlara bilgi üstünlüğü de eklenmiştir. Yeni ekonomi düzeninin temelini oluşturan bilgiye ve teknolojiye dayalı sermaye stokunun

Devamı

KOBİ'ler ve bilişimBI

Yalnızca büyük kurumların değil, KOBİ ölçeğindeki firmaların da stratejik karar destek uygulamalarına gereksinimi vardır. BilişimBI geleneksel iş zekası sistemlerinden farklı bir biçimde yenilikçi bir anlayışla özellikle KOBİ?lere yönelik özel çözümler iç

Devamı