Dördüncü Endüstriyel Devrim: Genç Nüfuslu Gelişen Ekonomiler için Riskler ve Fırsatlar

Çeşitli platformlarda teknik yönlerinin ayrıntılı biçimde tartışılmakta olduğu dördüncü endüstriyel devrimin teknolojik yenilikleri, bilim ve teknoloji odaklı olarak bakıldığında tüm insanlık için parlak bir geleceğin sözünü vermektedir. Bu tür gelecek tahminleri, yaşanmakta olan teknolojik devrimin sosyolojik etkileri, küresel ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler, siyaset, güçler dengesi, sosyal adalet, gelir ve kaynakların küresel dağılımı, göçler ve demografik özellikler gibi konularla birlikte derinlemesine değerlendirildiğinde durum değişmektedir.

Bu sunumda  devrimle birlikte anılan teknolojilerin yakın geleceğimizdeki ekonomiyi, ülkeleri, toplumları ve bireyleri nasıl değiştireceği konusu şimdiden gerçekleşen olaylar ve istatistiksel veriler ışığında irdelenmekte, yeni sayısal devrimin kazananları arasında yer almak için önümüzdeki riskler ve fırsatlar hakkında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Sunum için tıklayınız.

Diğer İçerikler

İş Zekâsı Sisteminin İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Karar Destek Katkısı Yöneticinin Vazgeçemeyeceği Yedi Analiz

İnsan Kaynakları verilerinin doğru değerlendirme ölçütleriyle analiz edilmesi...

Devamı

İş Zekâsı Sistemi Nedir? Neden gereklidir?

Endüstri kuruluşları önceleri pazarda, üretim, maliyet, kalite ve hız üstünlüğü ile rekabet yarışı yaparken 21. yüzyılda bütün bunlara bilgi üstünlüğü de eklenmiştir. Yeni ekonomi düzeninin temelini oluşturan bilgiye ve teknolojiye dayalı sermaye stokunun

Devamı

KOBİ'ler ve bilişimBI

Yalnızca büyük kurumların değil, KOBİ ölçeğindeki firmaların da stratejik karar destek uygulamalarına gereksinimi vardır. BilişimBI geleneksel iş zekası sistemlerinden farklı bir biçimde yenilikçi bir anlayışla özellikle KOBİ?lere yönelik özel çözümler iç

Devamı