E-Dönüşüme Giden Yolda Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleri, Türk Kütüphaneciliği

s.89-100, Cilt 20, Sayı:1 (2006) E-Dönüşüme Giden Yolda Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleri, Türk Kütüphaneciliği, s.89-100, Cilt 20, Sayı:1 (2006) E-Dönüşüme Giden Yolda Belge Yönetim ve İş Akış Sistemleri, Türk Kütüphaneciliği, s.89-100, Cilt 20, Sayı:1 (2006)

İndir

Diğer İçerikler

İş Zekâsı Sisteminin İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Karar Destek Katkısı Yöneticinin Vazgeçemeyeceği Yedi Analiz

İnsan Kaynakları verilerinin doğru değerlendirme ölçütleriyle analiz edilmesi...

Devamı

İş Zekâsı Sistemi Nedir? Neden gereklidir?

Endüstri kuruluşları önceleri pazarda, üretim, maliyet, kalite ve hız üstünlüğü ile rekabet yarışı yaparken 21. yüzyılda bütün bunlara bilgi üstünlüğü de eklenmiştir. Yeni ekonomi düzeninin temelini oluşturan bilgiye ve teknolojiye dayalı sermaye stokunun

Devamı

KOBİ'ler ve bilişimBI

Yalnızca büyük kurumların değil, KOBİ ölçeğindeki firmaların da stratejik karar destek uygulamalarına gereksinimi vardır. BilişimBI geleneksel iş zekası sistemlerinden farklı bir biçimde yenilikçi bir anlayışla özellikle KOBİ?lere yönelik özel çözümler iç

Devamı