İş Zekâsı Sistemi Nedir? Neden gereklidir?

Endüstri kuruluşları önceleri pazarda, üretim, maliyet, kalite ve hız üstünlüğü ile rekabet yarışı yaparken 21. yüzyılda bütün bunlara bilgi üstünlüğü de eklenmiştir. Yeni ekonomi düzeninin temelini oluşturan bilgiye ve teknolojiye dayalı sermaye stokunun arttırılması ve sayısal devrime bağlı küresel rekabet avantajının yakalanması yolunda atılacak adımların başında kuşkusuz bilişim sistemlerinden yararlanmak gelmektedir. Gelişkin bilişim sistemleri arasında yer alan İş Zekası, bir kurumun günlük işlemleriyle ilgili verilerini birleştiren, bu verilere erişimi sağlayan, veriler üzerinde çözümlemeler yapan uygulama ve teknolojilerin bütünüdür.

İş Zekası sistemleri, bir kurumun işlerini etkileyen etkenler hakkında kapsamlı ve doğru bilgiyi, doğru zamanda doğru kişiye sunabildiği için karar alma sürecini büyük ölçüde destekler. Neden gereklidir? Kurumsal Kaynak Planlama (İng. Enterprise Resource Planning, ERP) sistemleri ya da iş uygulamaları, günlük işlemleri otomatik biçimde ele alarak iş süreçleriyle ilgili verilerin kayıt altına alınmasını sağlarlar. Buna karşın, kurumsal verinin karar almayı destekleyici biçimde çözümlenmesi istendiğinde, bu sistemler doğaları gereği kısıtlı ölçüde çözüm seçeneği sunarlar. Bunun 4 temel nedeni vardır:

İndir

Diğer İçerikler

İş Zekâsı Sisteminin İnsan Kaynakları Yönetiminde Stratejik Karar Destek Katkısı Yöneticinin Vazgeçemeyeceği Yedi Analiz

İnsan Kaynakları verilerinin doğru değerlendirme ölçütleriyle analiz edilmesi...

Devamı

KOBİ'ler ve bilişimBI

Yalnızca büyük kurumların değil, KOBİ ölçeğindeki firmaların da stratejik karar destek uygulamalarına gereksinimi vardır. BilişimBI geleneksel iş zekası sistemlerinden farklı bir biçimde yenilikçi bir anlayışla özellikle KOBİ?lere yönelik özel çözümler iç

Devamı

Architecturing Business Intelligence for SMEs

Business Intelligence (BI) promotes a rational and scientific approach to management by providing timely and relevant information to decision-makers at all levels of an organization.

Devamı