ERP Modülleri Nelerdir?

ERP sistemlerinin en önemli özelliklerinden birisi de modüler bir yapıya sahip olmalarıdır. Modüller hem tek başlarına hem de bir arada kullanılabilme özelliği taşımaktadır.

ERP sistemlerinde aşağıdaki modüller bulunmaktadır; 

 

 • Malzeme (Stok) Yönetimi: Satın alınan malzemelerin depoya girişinden ürün olarak müşteriye satılmasına kadar olan stok süreçlerini kapsamaktadır. İşletme bünyesinde bulunan stoklara ait bilgileri toplayan, işleyen ve raporlayan bir sistemdir.
 • Üretim Planlama ve Kontrol: Pazarın gereksinimleri ile müşterilerin siparişlerini en uygun şekilde üretimi planlamayı, izlemeyi, maliyetlendirmeyi ve kontrol etmeyi kapsamaktadır. Daha geniş anlamda satış ve operasyonların planlanması, kısıtlamalara dayalı planlama, malzeme kaynak planlaması, üretim kontrolü, talep yönetimi, devam eden işlerin yönetimi ve kapasite planlaması faaliyetleri gerçekleştirilir.
 • Satın Alma Yönetimi: İşletmeye  departmanlardan gelen malzeme gereksinim taleplerinin belirlenmesi,  satıcı firmaya bildirilmesi, takip edilmesi ve teslim alınması süreçlerini kapsamaktadır.
 • Satış Yönetimi: Müşteriden mamül siparişlerinin alınıp üretimden teslimine kadar olan süreci kapsamaktadır.
 • Lojistik
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi: Müşterilerle ilişkileri ilgilendiren faaliyetlerin tek elden planlanmasını ve organize edilmesini sağlayarak planlama ve organizasyon hatalarından kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliklerini en aza indirgemeyi hedeflemektedir.
 • Müşteri Servis Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi: Çalışan personellerin işe alınmalarından kariyer planlamasına ve eğitim çizelgelerine kadar modern insan kaynakları yaklaşımlarının tüm stratejik noktalarını kapsamaktadır.
 • Proje Yönetimi: Proje tipi iş yapan firmalar için geliştirilmiş olan bir yönetim modülüdür. Projeye ait tüm faaliyetler, belgeler, satın alımlar, maliyetler ve kaynaklar proje yönetimi modülü ile takip edilir. Muhasebe ve finans modülü ile entegre çalışmaktadır. Projeye ilişkin her türlü planlanan ve gerçekleşen maliyetler kolaylıkla belirli proje adı altında kayıt altında tutulmaktadır.
 • E- Ticaret
 • Finans Yönetimi: Finansal hareketlerin, borç ve alacak takibinin, vadeli işlemlerin takip edilip kaydedildiği bir yönetim modülüdür. Bu modül, genel muhasebeden bütçelendirmeye, sabit kıymetlerden maliyet muhasebesine kadar tüm finansal faaliyetleri kapsamaktadır.
 • Maliyet Yönetimi: Ürün maliyetlerini doğru tespit etme, üretim süreçlerini geliştirme, israfı önleme, maliyet unsurlarını belirleme, gelir- gider kontrolünü gerçekleştirme ve işletmenin stratejilerini oluşturma gibi faaliyetleri kapsayan modüldür.
 • Kalite Yönetimi: Kalite sertifikasyonunun gereksinim duyacağı tüm takip adımlarının izlenmesini ve yönetilmesini kapsamaktadır.