ERP Nedir? ERP Programları Nelerdir?

Günümüzde işletmeler rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için üç temel parametreye ihtiyaç duyar. Bunlar: kalite, verimlilik ve maliyettir. Bu üç parametreye son yıllarda hızlı karar verme de eklenmiştir. Kurumlar rekabette başarılı olmak için değişen iş koşullarını önceden tahmin etmek ve bunlara hızla yanıt vermek zorundadır. Bütün bunların yapılması için güçlü ve sağlam bilgi sistemlerine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ile karşılamak mümkündür. Peki, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) nedir? Avantajları nelerdir?

ERP Nedir?

ERP, bir kurumun finans, insan kaynakları, üretim, satış ve pazarlama gibi bölümlerini tek bir yazılım sistemi altında toplayarak değişik departmanların ortaklaşa veri paylaşımını sağlayan sistemlerdir. ERP, bir işletmede süregelen tüm bilgi akışının birleşip bütünleşmesini sağlayan ticari yazılım paketleridir.

ERP ile iş süreçleri tamamen birbirlerine bağlanmaktadır. Satış siparişi, üretim, satın alma, stok, sevkiyat, muhasebe gibi tüm birimler bu sistemde işleri birbirlerine devredebilmektedir. Yönetim ise tüm bu hareketleri, merkezi olarak izleyebilmektedir.

ERP sistemi, müşterilerin siparişlerini karşılamak için gereken kaynakları alma, imal etme, sevk etme ve hesaplamak üzere belirleyip planlama imkânları sunar. Dolasıyla ERP için müşteri odaklı imalat yönetim sistemidir de diyebiliriz.

ERP, işletmelerde daha önceleri ayrı ayrı ele alınan birimleri ve süreçleri bütünleştirerek rekabet üstünlüğü elde edilmesini sağlar. Bu amaç doğrultusunda en iyi iş uygulamalarını, yöntemlerini ve araçlarını belirleyip bunları uygulayarak her türlü kaynağın verimliliğini en üst düzeye ulaştırmayı amaçlar.

ERP Sistemlerinin Önemi

Bilgi çağının yaygınlaşması ile internet ve yazılım çözümleri neredeyse günlük yaşantımızın her noktasında kullanılır hale gelmiştir. Şirketlerin iş süreçlerinde artık daha hızlı, daha etkin, daha verimli, daha kullanışlı, daha geniş yerlere ulaşan bir sistem kurmaları gerekir. ERP sistemleri ile insandan kaynaklı hataları, sorunları, gecikmeleri, maliyetleri azaltmak mümkündür.

ERP, üretimde darboğazların giderilmesine, dağıtım kaynaklarının daha iyi planlanmasına, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve stokların en iyi şekilde kullanılmasına imkân vermektedir. Tüm bu sebepler, ERP sistemlerine olan ihtiyacı gün geçtikçe artırmaktadır. Ülkemizde ERP yazılımları neredeyse bütün işletmelerde giderek yaygınlaşmakta ve birçok sektörde aranılır hale gelmektedir.

ERP Sisteminin İşletmelere Sağladığı Faydalar

Günümüz ERP sistemleri tüm işletme işlevleri arasında geçiş yapabilen sistemlerdir. Dolayısıyla ERP sistemleri ile iş süreçleri, insanlar, tedarikçiler ve müşterilerin birbirine bağlanıp bütünleşmesi için bir ortam oluşturulur.

ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı diğer faydalar şöyle sıralanabilir:

• Gelişmiş iş süreçleri.

• Karar destek sistemleri için kolay veri erişimi.

• İş süreçlerinin çalışanlar ve yönetim tarafından daha rahat izlenebilmesi.

• Daha az kâğıt işi.

• Daha iyi bilgi planlaması.

• Daha iyi veri doğruluğunun sağlanması.

• Performans artışı.

• Gelişmiş maliyet izlemesi.

• Müşterilere daha kısa yanıt süresi sağlaması.

• Daha iyi nakit izlemesi.

• Rekabet avantajı.

• Gelişmiş tedarik yönetimi.

• Paylaşılan müşteri veri tabanı.

• Gelişmiş uluslararası işlemler.

• İnternet tabanlı uygulamalar.

Özetleyecek olursak, ERP sistemlerinin en önemli özelliği, bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin birleştirilmesidir. Siz de işletmeniz için doğru ve objektif kararlar almak, tüm iş süreçlerinizi kolayca ve rekabet koşullarına uygun esneklikte yönetmek istiyorsanız işletmenize uygun bir ERP sistemi kullanarak hedeflerinize ulaşabilirsiniz.