ERP Özellikleri Nelerdir?

Dünya’da ve Türkiye’de gittikçe yaygınlaşan ERP yazılımlarının en temel özelliklerinden biri farklı sektörlerin farklı ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir sistemler olmasıdır. Dolayısıyla sektöre, işletme büyüklüğüne ve işletme ihtiyaçlarına göre özelleşebilen ERP yazılımlarının öncelikle ortak özelliklerine değinilmesi daha anlamlı olacaktır. Buradan hareketle, ERP yazılımlarının ortak özellikleri şöyle sıralanabilir;

  • Bütün sektörleri hedef alan ve kurulumu esnasında işletmenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen yazılım sistemlerdir.

·         ERP, bir veri tabanı yönetimi yazılımı, ara-geçiş yazılımı veya bir işletim sistemi olmaktan ziyade bir uygulama yazılımıdır.

  • Temel iş süreçleri hakkında çözümler sunabilmektedir.

·         Ana verileri ve iş süreçlerine ait verileri içeren bütünleşik bir veri tabanıdır.

  • Birçok kurumsal fonksiyonu desteklemeyi hedeflemesinden ötürü yüksek oranda bir işlevselliğe sahiptir.

·         ERP yazılım sistemleri dünya genelinde, ülkelerden ve bölgelerden bağımsız çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır.

  • Tedarik yönetimi, sipariş yönetimi ve ödeme işlemleri gibi tekrar eden ve sürekli olan iş süreçlerini desteklemesiyle diğer yazılım sistemlerinden ayrılmaktadır. 

 

 

ERP özelliklerini genel olarak aşağıdaki başlıklar halinde toplayabiliriz;

Entegrasyon: ERP yazılımları ile satın alma, üretim planlama, satış, depo yönetimi, mali muhasebe ve insan kaynakları fonksiyonlarının tümü departmanlar ve iş süreçlerinden oluşan bir iş akışında birleşmektedir. 

Fonksiyonellik: Her sektöre ve sektörün ihtiyaçlarına göre özelleşebilme özelliği ile ERP yazılım sistemleri pek çok sektörün özel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Esneklik: ERP yazılımları esnek bir organizasyon yapısı sağlamaktadır. ERP’nin sağladığı bu esneklik ile işletmeler değişimleri kendi lehine çevirme olanağı elde etmektedir.

Modülerlik: ERP yazılımı modüler bir yapıya sahiptir. Bu modüller hem tek başına hem de bir arada kullanılabilme özelliği taşımaktadır. Yazılımı alan işletmeler ihtiyaçlarını karşılamak üzere yazılım sistemi içerisinde hangi modüllerin olabileceğine karar verip sistemi genişletebilirler.

Çok yerden işletme olanağı: ERP yazılımları ile işletmeler farklı bölgelerde bulunan fabrika veya şubelerdeki iş akışını birleştirebilmektedir.

Çok sektörde işletme olanağı: ERP sistemleri otomotiv, bankacılık ve sigorta, perakende, ilaç ve kimya endüstrileri gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.

Farklı üretim tiplerini destekleme özelliği: ERP; fabrikasyon imalat, montaj imalat ve proses imalat gibi farklı birçok üretim tiplerini desteklemektedir.

Bilgiye hızlı erişim: ERP birbiriyle ilişkili tüm süreçleri bağlamasıyla her çalışanın gerekli bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Yeniden yapılanma: ERP, geleneksel yapı ve organizasyon metotlarını yeniden yapılandırma potansiyeline sahiptir.

Evrensellik: ERP yazılım çözümleri evrensellik içermektedir ve bu anlamda uzman ve destek sağlamak daha da kolaydır.