İnsan Kaynakları Yazılımlarının Modülleri Nelerdir?

1. Özlük Modülü

İnsan kaynakları departmanının işletme çalışanlarını tanımladığı, çalışan bilgilerinin (adres, öğrenim, nüfus, öğrenim, önceki iş deneyimi vs.) giriş, düzeltme ve görüntülemesini yaptıkları modüldür. Bu modülün içerisinde esnek organizasyon yapısına (şirket, işyeri, bölüm/departman, görev, unvan) göre organizasyon sisteme tanımlanıp bu doğrultuda norm tanımlaması yapabilir, esnek alanlar tanımlanabilir. Bununla birlikte veriler tarihsel bazda tutulduğundan dolayı istenilen güne geçiş yapıp hem geçmiş görüntülenebilir hem de geleceğe dönük işlemler yapılabilir.

2. e- Özlük Modülü

İşletme çalışanlarının İK’nın izin verdiği ölçüde verileri görüntüleyip düzeltip girişlerini yapmasını sağlayan modüldür. Bu giriş işlemlerinde İK’nın istediği iş akışı sistematik olarak izlenebilir.  Aynı zamanda yöneticiler de çalışanlarının özlük bilgilerini görüntüleyebilirler.

3. İzin Modülü

İşletme çalışanlarının izin hakediş, izin detay bilgilerinin giriş, düzeltme ve görüntüleme işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu modülde farklı izin hakedişleri olan çalışanlar için farklı izin hak ediş süreleri tanımlanabilir, kullanıcı tarafından istenilen sayıda izin türü tanımlanabilir. Ayrıca bu modül kapsamında; tanımlanan izin türleri için varsa minimum- maximum kullanma süreleri, herhangi bir cinsiyete ya da şirkete bağlı olup olmadığı, hizmet yılından düşülüp düşülmediği, yıllık izin olup olmadığı, tatil günlerinin dikkate alınıp alınmayacağı gibi izin türüne özel tanımlamalar yapılabilir ve izin bilgileri bordro modülüne aktarılabilir.

4. e- İzin Modülü

İşletme çalışanlarının izin talebinde bulunduğu ve önceden kullandıkları izin bilgilerini görüntüleyebildikleri modüldür. Bu modül, yöneticilerin kendi çalışanlarının izin bilgilerini görüntülemesini ve onaylanması sağlar. Bununla birlikte bu modül kapsamında, yıllık izin planlamaları ve planlanan yıllık izinlerin gerçeğe dönüştürülmesi otomatik yapılabilir.

5. Bordro Modülü

İşletme çalışanlarının bordro hesaplatma işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu modülde; istenilen sayıda bordro türü, ek gelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir, çalışanlar yasal statülerine göre gruplandırılabilir, bu gruplar ve tanımlanan bordro türü detayında hesaplatma formatları oluşturulabilir, ek gelirlerden hangi yasal vergilerin kesileceği kullanıcı tarafından tanımlanabilir, bordroya esas çalışma günleri otomatik olarak sistem tarafından oluşturulabilir. Aynı zamanda birim ücret bilgisi net/brüt, aylık/günlük/saatlik olarak tarihsel bazda takip edilebilir, bütün puantajlar (ücret, çalışma günü, ek gelir, kesinti, vergi indirimi vb.) Excel’den aktarılabilir, aylık kesinti ve ek gelir planlaması yapılabilir, bordro hesaplamaları toplu ya da kişisel bazda hesaplatılabilir, banka disketi ve SGK ile ilgili raporlar sistemden alınabilir, kullanılan muhasebe sistemine uygun bordro muhasebe fişi oluşturulabilir.

6. e- Bordro Modülü

İşletme çalışanlarının bordrolarını görüntülemesini sağlayan modüldür.

7. Organizasyon Şeması Modülü

Organizasyon Şemasını kullanarak kurumunuzun bilişim organizasyon şemasını hiyerarşik olarak oluşturabilir ve organizasyonda yer alan birimlerinizin adı, birim türü, yöneticisinin adı soyadı, görevi, resmi bilgilerinden istediklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda organizasyon şemasında yapılan her işlem sisteme bağlı kullanıcıya özel olarak kaydedilebilmektedir. Bu modülü kullanarak sicil hiyerarşinizi tanımlayabilirsiniz. Bu modül, birden fazla sicil hiyerarşisi tanımlamaya izin vermektedir. İK yöneticileri tarafından tanımlanan hiyerarşiler kurumunuzun web sitesinden yalnızca görüntülenmek üzere yayınlanabilmekte, kurum içi internet sayfanızdan sisteme bağlanan kullanıcıların yetkileri dahilinde işlem yapabilmektedir.

8.  Kişisel Bilgi Yönetimi Modülü

İstediğiniz içerikte sonsuz personel bilgisini güvenli, esnek ve ulaşılabilirliği kolay bir şekilde takip edebildiğiniz modüldür. Bu modülde; personeliniz İK ‘nın izin verdiği ölçüde ve iş akışı doğrultusunda bilgi girişi yapabilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir, yöneticiler de bağlı çalışanların özgeçmişine erişebilir.

9. e- Fazla Mesai Modülü

Bu modülde çalışanlar fazla mesai girişi yapıp görüntüleyebilmekte, yöneticiler ise bağlı çalışanlarının fazla mesai taleplerini onaylama ve görüntüleme işlemlerini yapabilirler. Ayrıca fazla mesai bilgileri bordro modülüne aktarılabilir.

10. e- Avans Modülü

Avans taleplerinin istenilen iş akışına uygun şekilde yapılmasını sağlayan modüldür. İş, maaş ve ihtiyaç avansları da bu modül kapsamındadır.

11. e- Prim Modülü

İK’nın sınırlarını koyduğu ölçüde, yöneticilerin kendilerine bağlı personele verecekleri prim bilgilerini ayarladıkları ve bu bilgileri İK’ya ilettiği, İK’nın da onaylanmış prim bilgilerini bordro modülüne aktarabildiği bir modüldür.

12. Ücret Yönetimi Modülü

İşletme çalışanlarının ücret değerlerinin, artış işlemlerinin ve ücret kriterlerine göre kontrollerin yapıldığı modüldür.

13. e- Ücret Artışı Modülü

Politika ücretlerine ya da genel artış oranına göre yapılan ücret değişikliklerinin yöneticilere sunulduğu ve yöneticilerin müdahale edebildiği modüldür. Onay mekanizmasına dahildir. Bu modülde, ücretler artış yapılmadan yöneticilere sunulabilir ve değişikliğin kendileri tarafından yapılması sağlanabilir.

 

14. Harcırah Modülü

İşletme bünyesinde verilen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların yönetildiği modüldür. Harcırahlar mevzuata göre hesaplanarak kullanılan muhasebe sistemine uygun muhasebe fişi oluşturulabilir.

15. e- Harcırah Modülü

Yurtiçi ve yurtdışı harcırah taleplerinin e-İKYS üzerinden yapıldığı modüldür. Bu modül kapsamında tanımlanan onay mekanizmasına göre ödeme işlemi gerçekleşir.

16. Bütçe Modülü

Yıllık personel bütçesinin farklı senaryolarla hazırlanmasının sağlandığı modüldür. Bu modül, farklı ücret zamlarıyla yeni dönem norm bilgilerine göre personele verilen ek gelir, eğitim gideri vb. gibi bütçe kalemlerinin tüm şirket yada belirli bir organizasyon dahilinde hesaplanabilmesini sağlar.

17.  e- Bütçe Modülü

Yetkili kişilerin kendilerine bağlı bölüm-pozisyon-personel grubu ve ilgili dönemler bazında ihtiyaçlarının talebini yapabilmelerini ve bu taleplerin İK’ya iletilmesini sağlayan modüldür. Bu modül ile yöneticiler, farklı bütçe çalışmalarını versiyon bazında ayrıştırabilir ve nihai kararlarını İK ya da bir üst yöneticisiyle paylaşabilirler.

18. İşe Alım Modülü

Aday girişlerinin yapıldığı, açılan pozisyon talebine uygun adayların belirlenebildiği ve uygun adayların işe alım işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Bu modül; adaya ait her türlü bilgi tutulabilmesini, mülakat ve referans görüşme sonuçlarının girilebilmesini sağlar. Aynı zamanda bu modülle kurumsal web adresine başvuran adayların bilgileri aday havuzuna aktarılabilir.

19. e- İşe Alım Modülü

Personel taleplerinin yöneticiler tarafından yapıldığı e-İKYS modülüdür. Yapılan talepler onay mekanizmasına tabidir. Yöneticiler süreci ve talepten iş teklifine kadarki her adımı bu modül üzerinden takip edebilir.

20. Kariyer Planlama Modülü

İş tanımlarının girildiği ve pozisyona uygun potansiyel adayların belirlendiği modüldür.

21. e- Kariyer Modülü

İş tanımlarının çalışanlar tarafından görüntülendiği ve yöneticilerin potansiyel adayları takip ettiği modüldür.

22. e- Performans Modülü

Yetkinlik, hedef ve sorumluluk bazlı performans değerlendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

23. Eğitim Modülü

Eğitim organizasyonlarının oluşturulduğu ve takip edildiği modüldür. Bu modül kapsamında yapılan eğitimlere ait katılımcılar belirlenebilir, eğitim maliyeti, kaynağı, eğitmen gibi bilgiler takip edilebilir.

24. e- Eğitim Modülü

Eğitim taleplerinin e-İKYS sistemi üzerinden yapıldığı modüldür. Bu modülde; eğitim organizasyonları kullanıcılar tarafından takip edilebilir, eğitim ve eğitmen değerlendirme işlemleri yapılabilir, eğitim kataloğu oluşturulabilir. Bununla birlikte alınan eğitimler bu modül üzerinden takip edilebilir ve performans sonucu alması gereken eğitimler otomatik olarak bu modüle aktarılabilir.

25. e- Masraf Modülü

Çalışanların harcamalarını girebildiği ve harcama belgelerini ekleyebildiği modüldür. Tanımlanan iş akışına göre onay sürecine tabidir.

26. Zimmet Modülü

Çalışan üzerinde bulunan zimmetlerin takip edildiği ve raporlandığı modüldür.

27. e- Zimmet Modülü

Çalışanın zimmet taleplerini yaptığı ve zimmet bilgilerinin takip edildiği modüldür.

28. e- Form Yönetimi (Gelişim Takip)

2-6 ay deneme süresi değerlendirme, oryantasyon değerlendirme, çıkış mülakat ya da kişinin gelişimini takip edebilmek, herhangi bir konuda çalışma hakkında genel bilgi edinmek için belirli dönemlerde değerlendirme, bilgi edinme süreçlerinin yönetilebildiği modüldür. Form içeriği, tamamen kuruma özgü olarak kullanıcı tarafından oluşturulabilmektedir.

29. e- Talep Modülü

Çalışanların İK’dan ya da İK’nın çalışanlardan bordro, vize yazısı, resim vb. gibi isteklerini ve bu sürecin istenilen iş akışına uygun şekilde devamını sağlayan modüldür. Bu modül kapsamında elektronik dokümanlar alınıp gönderilebilir.

30. e- Anket Modülü

İşletme içi her türlü anketin hazırlandığı ve çalışanların anket sonuçlarının değerlendirildiği modüldür.

31. e- Öneri Modülü

Çalışanların işletme ile ilgili önerilerinin alındığı ve öneri değerlendirme sürecinin yapıldığı modüldür.

32. e- Rapor Modülü

Yöneticilerle paylaşılması istenen raporların alındığı modüldür. Bu modül ile yöneticiler kendisine bağlı çalışanların İK’nın izin verdiği bilgilerini raporlayabilir.