Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ERP

Maliyet Yönetimi Nedir? Amaçları Nelerdir?

İşletmeler tarafında maliyetler firmanın büyümesi için önemli bir faktördür. Maliyet yönetiminin doğru bir şekilde yapılmaması firma için acı sonuçlar doğurabilecek kadar riskli ve üzerinde durulması gereken bir yönetim biçimi olduğunu söylemeden geçemeyiz. Bir firmada maliyetlerin düşürülmesi için kullanılacak yöntemler ve gösterilecek kararlılık firmanın karlarını ve giderlerini maksimum seviyede optimize etmesini sağlar. Maliyetler işletmeler için iki gruba ayırılabilir, bunlar firmanın olağan maliyetleri ve hesapta olmayan ekstra maliyetler olarak sınıflandırılabilir. Özellikle yöneticiler hesapta olmayan ve ekstra çıkan maliyetlere özel olarak ilgilenmelidirler. Olağan maliyetler ise birçok parametre analiz edilerek düşürülebilir. Bu işlemler için manuel yöntemler yerine bir yazılım kullanmak ise yine bir maliyet yönetimi olarak ele alınabilir.

Maliyet Yönetimi

Maliyet yönetimi, ürün maliyetlerini doğru tespit etmek, üretim süreçlerini geliştirmek, israfı önlemek, maliyet unsurlarını belirlemek, gelir- gider kontrolünü gerçekleştirmek ve işletmenin stratejilerini oluşturmak için faaliyetlerin yönetimi ve kontrolü olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan yola çıkarak maliyet yönetimi, maliyetlerin planlanmasını, yönetimini ve azaltılmasını hedefler denilebilir. 

Maliyet Yönetimi’nin Amaçları

Olabildiğince doğru bir mamul ve hizmet maliyeti yapmak, mamul ya da hizmetlerin yaşam seyri performansının değerlendirmesini yapmak, süreç ve faaliyetleri doğru anlamak ve değerlendirmek, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek maliyet yönetiminin öncelikli amaçlarındandır. Bunların yanında faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini belirlemek, maliyetleri kontrol etmek ve yönetmek, maliyet yapılarını en elverişli duruma getirmek, performans değerlendirmesine olanak sağlamak, gelişen teknolojilerin biçimlendirdiği yeni ortamlar ile uyum sağlamak da maliyet yönetiminin amaçları arasındadır.

Yazılanları toparlayacak olursak, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler ile işletmelerin yeni ya da ellerindeki mevcut mamullere yeni özellikler katma isteği rekabeti artırmıştır. İşletme yöneticileri maliyeti düşürerek çok miktarda değil, müşterilerin beğeni ve talepleri doğrultusunda üretim yapmaya odaklanmışlardır.

Bu bağlamda BilişimERP, sahip olduğu Tanımlamalar (Maliyet Dönem, Masraf Yerleri/ Harcama Kalemleri, Dağıtım Anahtarları), Malzeme Maliyetleri, Maliyet Hesaplamaları ve Maliyet Analizi İşlemleri özellikleri ile maliyet yönetimine dair faaliyetlerinizi etkin şekilde yönetmenizi sağlayacaktır. Ayrıca Bilişim MethodWizard ile israf ve kayıplar analiz edilerek odaklanmış iyileştirme faaliyetleri koordine edilir. Böylelikle operasyon süreleri kısaltılabilir, maliyetler düşürülür, verimlilik ve kapasite artışı sağlanır.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir