Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

İnsan Kaynakları

Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Yeni bir işe başlayanlar veya okulun ilk günü heyecanı yaşayanlar ilk iş olarak arama motorlarında “oryantasyon nedir?” veya “oryantasyon eğitimi nedir?” aramaları yapmaya koyuluyor. Daha önce bu tarz bir eğitime katılmadıysanız ve bu eğitimin getirilerini merak ediyorsanız bu yazımızda tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin oryantasyon hakkında detaylara geçelim.

Oryantasyon, bir iş yeri veya bir eğitim kurumu gibi kendi tarzında işleyişi olan kurum veya kuruluşlarda yeni katılan kişilerin kuruluşun tüm işleyişine hakim olabilmeleri için verilen eğitimdir.

Oryantasyon Tanımı Nedir?

Yukarıda oryantasyon deyince akla ilk gelen tanımı sizlere aktardık. Oryantasyon kelimesi fransızcadan dilimize geçmiştir ve yön vermek, yönlendirmek ve rehberlik etmek anlamalarına gelir. Oryantasyon genellikle bir iş terimi olarak kullanılır. Genel tanımına bakacak olursak; bir kurumdaki tutum ve davranışların nasıl olması gerektiğinin öğrenildiği, yeni kişilerin gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri, düşünsel ve bedensel birçok gerekli beceriyi kazanmaları ve bu şekilde kurum kültürüne hızlıca adapte olmalarını sağlayan bir organizasyondur.

Oryantasyon Eğitiminde Neler Yapılır ? Neler Yer Almalı?

Yukarıda oryantasyon deyince akla ilk gelen tanımı sizlere aktardık. Oryantasyon kelimesi fransızcadan dilimize geçmiştir ve yön vermek, yönlendirmek ve rehberlik etmek anlamalarına gelir. Oryantasyon genellikle bir iş terimi olarak kullanılır. Genel tanımına bakacak olursak; bir kurumdaki tutum ve davranışların nasıl olması gerektiğinin öğrenildiği, yeni kişilerin gerekli bilgi ve becerileri edinmeleri, düşünsel ve bedensel birçok gerekli beceriyi kazanmaları ve bu şekilde kurum kültürüne hızlıca adapte olmalarını sağlayan bir organizasyondur.

Oryantasyon Eğitiminde Neler Yapılır ? Neler Yer Almalı?

Oryantasyon eğitimleri bazen bir kuruma yeni bir iş akdi ile başlandığında ya da bir eğitim kurumunda öğrenciliğin ilk başladığı zamanlarda alınan bir eğitimdir. Bu nedenle oryantasyon eğitimi kişilerin hızlı bir uyum sürecine girmeleri için etkili bir biçimde verilmelidir. Eğitim akışı aşağıdaki gibi olabilir;

  • Ön Hazırlık Yapılması

Oryantasyon eğitimine geçilmeden önce iyi bir ön hazırlık çalışması yapılması gerekmektedir. Eğitim için gerekli yer ve zaman ayarlamalarının yapılması, eğitimde konuşacak kişilerin akışlarını belirlenmesi ve sıraya alınması, sunumlarda kişilere hız ve kolay anlaşılır bir anlatım stratejisinin belirlenmesi gerekmektedir.

  • Kurum Tanıtımı Yapılması

Yeni insanlara bir kurumdaki çalışma veya eğitim kültürünü anlatmak, kurumun insana bakışı ve işleyiş şeklini en iyi şekilde açıklayacaktır. Kurum tanıtımı için daha önceden hazırlanmış bir video tanıtımı kullanılabilir.

  • Kurum Yöneticilerinin Tanıtılması & Tanıştırma

Okul veya işyeri koridorlarında yeni insanların bir yönetici ile karşılaştıklarında ve onlardan bir soru aldıklarında şaşırıp kalmalarını istemeyiz. Çalışanların hangi yöneticiye nasıl bir hiyerarşi ile bağlı oldukları ve genel olarak tüm yöneticiler hakkında fikir sahibi olmaları için tüm yöneticilerin tanıtılması gerekir.

  • Departman Temsilcileri Tarafından Bölüm Tanıtımlarının Yapılması

Bu oryantasyon için en kritik maddedir. Yeni kişiler tüm departmanların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bir kurumdaki tüm çalışanlar şirketin ortak hedefine odaklanıp büyümeye başlayacaklarsa bunun en iyi yolu tüm şirketin tek bir ekip gibi uyumlu çalışmasıdır. Bu nedenle departman tanıtımları birlikte çalışmak için önemlidir.

  • IK Politikaları Hakkında Bilgilendirmeler

Çalışanlar kurumun IK politikaları hakkında daha önceden yüzeysel olarak bir bilgi sahibi olmuş olsalarda detayların da aktarılması gerekir. Genel kanuni gereklilikler dışında çalışan bağlılığı için öne çıkan tüm farklılıkların aktarılması önemlidir.

Etkili Bir Oryantasyon Süreci Kaç Aşamadan Oluşur?

Oryantasyon eğitiminin etkili bir şekilde yürütülmesi için üç ana aşama vardır;

 • Kişinin kuruma alıştırılması
 • Kişinin iş arkadaşları ve yöneticilerine alışması
 • Kişinin kurum kültürünü benimsemesi

Genellikle bu aşamaları uygulayan kurumlar yeni çalışma arkadaşlarının uzun yıllar doğru bir şekilde kuruma hizmet edeceğine emin olabilecektir. Oryantasyon aşamaları kuruma göre değişiklik gösterse de kişinin kurum işleyişine alıştırılmasını oryantasyon organizasyonundan sorumlu kişi, ekiple kaynaşma ve anlaşma sürecisini departman yöneticisi takip eder. Kurum kültürünün benimsenmesi ise deneme süreci gibi süreçlerde izlenerek takip edilir.

Oryantasyon Eğitimi Neden Gereklidir? Faydaları Nelerdir?

Oryantasyonun en temel hedefi yeni işe başlayan kişinin işletme hakkında aklındaki tüm soruları hızlıca gidermek ve kurumun işleyişini çalışana anlatmaktır. Bu eğitim yeni kişilerin kurum hedefleri ile örtüşen ve beklentileri tam anlamıyla yerine getiren bir ekip arkadaşı olmaları için çok önemli ve gereklidir. Yeni işe başlayanların kurumun iş yapış şeklini, işlevini, hedeflerini öğreterek güçlü bir çalışan aidiyeti kurulması açısından da oldukça önemli bir eğitimdir.

Oryantasyon Eğitimi Ne Kadar Sürer?

Eğitim süresi kurumların kendi işleyişlerine göre değişmektedir. Oryantasyon eğitimi genel olarak 2 hafta sürer. Ancak kurumun büyüklüğü, organizasyonun karmaşık bir düzene sahip olması gibi nedenlerle bu süre 6 ay kadar da sürebilmektedir. Kurumlar doğru bir süreç ve sonuç odaklı bir eğitim olması için süreyi zamana yayarak uzatabilir ve farklı aşamalar şeklinde daha sağlıklı bir eğitim organize etmeyi seçebilirler. Bu genelde çalışan sayısı çok fazla olan şirketlerde karşılaşılan bir durumdur.

İnsan Kaynakları Yönetimi alanında daha fazla bilgi almak ister misiniz? Aşağıdaki yazılarda ilginizi çekebilir;

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir