AR-GE PROJELERİ

2012-2014

bilişimBI, İş Zekası Sistemi, İkinci Aşama Projesi

2010-2012

bilişimBI, İş Zekası Sistemi, Birinci Aşama Projesi

Bu ar-ge projesinde kamu kuruluşlarında ve özel sektörde gereksenen kolay kullanılır, başta Türkçe olmak üzere, birçok dili destekleyen, zengin raporlama ve çözümleme yeteneklerine sahip, farklı veri kaynaklarını birleştirebilen özgün bir yazılım ürününü geliştirmek amaçlanmıştır. TEYDEB desteğiyle, İs Zekâsı alanında, pazardaki ürünlerin tam olarak yanıt veremediği sorun alanlarını, yeni yöntem ve yaklaşımlarla çözecek İş Zekası sisteminin iki aşamada birinci ve ikinci sürüm olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

2009-2012

İnsan Sermayesi Yönetim Sistemi

Bu ar-ge projesinde sayısal imzalı ve belge tabanlı bütünleşik bir sistem olarak insan kaynakları yönetimi süreçlerini ve bu süreçlere ilişkin belgeleri ortak bir havuzda, tek uygulama altında ele alan; yönetimsel işlemler için süreç sihirbazları içeren, kural tabanlı alt yapısı ile değişen yasalara göre hızla uyarlanabilen, servis odaklı mimaride, self-servis uygulamalarla zenginleşen bir yazılım üretilmiştir.

2006-2008

E-Dershane, Ölçme Değerlendirme ve Soru Bankası Sistemi

Bu ar-ge projesinde sayısal imzalı ve belge tabanlı bütünleşik bir sistem olarak insan kaynakları yönetimi süreçlerini ve bu süreçlere ilişkin belgeleri ortak bir havuzda, tek uygulama altında ele alan; yönetimsel işlemler için süreç sihirbazları içeren, kural tabanlı alt yapısı ile değişen yasalara göre hızla uyarlanabilen, servis odaklı mimaride, self-servis uygulamalarla zenginleşen bir yazılım üretilmiştir.

2005-2007

Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi Projesi

Tedarikten, dağıtıma değin üretim yapan kuruluşların tüm üretim, yönetim ve planlama iş süreçlerini kapsayan, web tabanlı bir Kaynak Planlama ve Yönetim sistemi, JEE platformunda gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında alınan akademik ve sektör danışmanlığı hizmetleri ile otomotiv yan sanayinde üretim yapan bir kuruluşta yürütülen pilot uygulama sayesinde tam bir Üniversite-Sanayi işbirliği yapılmıştır. bilişimERP tescilli markasıyla pazara sunulan ürün şu altsistemlerden oluşmaktadır: Üretim YönetimiStok YönetimiSatınalma YönetimiSipariş YönetimiFinans Yönetimiİnsan Kaynakları YönetimiMaliyet AnaliziBakım-Onarım YönetimiKalite Yönetimi Akademik Danışmanlarımızın önerisiyle ayrıca Rapor Sihirbazı, Talep Tahmini Simülasyonu, Ana Üretim Planı Simülasyonu, MRP Simülasyonu, Stok Politikaları Simülasyonu, ABC analizi Değerlendirme gibi, ürünle birlikte isteyen müşterilere ek olarak verilebilecek yazılım birimleri de (add-ons) gerçekleştirilmiştir.Bu projede Applet, XML, Hibernate ve Bilişim Ltd’in platform bağımsız uygulama geliştirme çatısının Applet versiyonu (application framework) kullanılmıştır.

2004-2007

Bütünleşik Belge Yönetim ve İş Akış Sistemi Projesi

Kurumlarda belge ile ilişkili işlemleri ve iş süreçlerini etkin, güvenilir ve kolay biçimde yönetmek amacıyla web tabanlı bir Belge Yönetim ve İş Akış sistemi yazılımı JEE platformunda gerçekleştirilmiştir. Ürün, kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayacak biçimde genel amaçlı ve esnek bir altyapı ile tasarlanmıştır. Projedeki, temel amaç, kurumlardaki Belge Yönetim ve İş Akış sistemi’nin, kurumsal kaynak planlama uygulamalarıyla bütünleştirilmesini kolaylaştıran servis odaklı yapıların geliştirilmesidir. Proje kapsamında elektronik imza entegrasyonu da yasal düzenlemelere ve standartlara uygun biçimde tamamlanmıştır. Bu projede JEE platformu, JSP, JSF, Servlet, Hibernate, XML ve Bilişim AŞ.’in platform bağımsız uygulama geliştirme çatısı (application framework) kullanılmıştır.

2003-2006

Kurumsal Yönetim Portali Projesi 2.Aşama

Bu projede, Türkçe Arama Motoru ve yapısal ve yapısal olmayan kurumsal verilerin sınıflanması ve yetki düzeyinde kullanıcılar tarafından erişilmesi için ek içerik yönetimi işlevleri gerçekleştirilmiştir. Değişik türde etkileşim içeren ve JSR-168 standardına uygun portletler geliştirilmiştir.JEE platformu, JSP, JSF, Servlet, Hibernate, XML, mobil erişim için MIME kullanılmıştır. Bu projede Bilişim AŞ.’in platform bağımsız uygulama geliştirme çatısı (application framework) kullanılmıştır.

2001-2003

Kurumsal Yönetim Portali Projesi 1.Aşama

Kurumsal Yönetim Portali için bir altyapı geliştirilmiş, forum, gündem, belgelik, görev atama ve izleme gibi işbirliği uygulamaları bu çerçevede gerçekleştirilmiştir. JSP, Servlet, Tomcat Oracle veri tabanı kullanılmıştır.

1998-2000

Bütünleşik Hastane Yönetim Sistemi

TİDEB980152 no’lu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, projede, bir hastanenin tibbi ve yönetimsel tüm bölümlerinin işlevleri bütünleşik bir yapıda kapsanmaktadır. Oracle Developer (Forms and Reports) araçları ve Oracle VT, istemci/sunucu mimarisi kullanılmıştır. Proje kapsamında, bir veri ambarı tasarımı da yapılmıştır