Forbes: Kendimize yabancılaşmamak için yerliliğe ve fikri mülkiyete önem vermeliyiz