Bilişim HR Modülleri

Özlük Modülü

İnsan Kaynakları Departmanı (İK) ’nın şirket çalışanlarını tanımladığı, çalışan bilgilerinin (adres, öğrenim, nüfus, öğrenim, önceki iş deneyimi vs.) giriş, düzeltme ve görüntülemesini yaptıkları modüldür. Bu modülün içerisinde esnek organizasyon yapısına (şirket, işyeri, bölüm/departman, görev, ünvan) göre organizasyon sisteme tanımlanıp bu doğrultuda norm tanımlaması yapabilir. Esnek Alanlar tanımlanabilir. Veriler tarihsel bazda tutulduğu için istenilen güne geçiş yapıp hem geçmiş görüntülenebilir, hem de geleceğe dönük işlemler yapılabilir.

 

İzin Modülü

Şirket çalışanlarının, izin hakediş, izin detay bilgilerinin, giriş, düzeltme ve görüntüleme işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu modülde farklı izin hakedişleri olan personeller için farklı izin hak ediş süreleri tanımlanabilir. Kullanıcı tarafından istenilen sayıda izin türü tanımlanabilir. Tanımlanan izin türleri için varsa minimum maximum kullanma süreleri, herhangi bir cinsiyete yada şirkete bağlı olup olmadığı, hizmet yılından düşülüp düşülmediği, yıllık izin olup olmadığı, tatil günlerinin dikkate alınıp alınmayacağı gibi izin türüne özel tanımlamalar yapılabilir. İzin bilgileri bordro modülüne aktarabilir.

 

Bordro Modülü

Şirket çalışanlarının, bordro hesaplatma işlemlerinin yapıldığı modüldür. İstenilen sayıda bordro türü, ekgelir, kesinti, vergi indirimi ve ek puantaj tanımları yapılabilir. Çalışanlar yasal statülerine göre gruplandırılabilir. Bu gruplar ve tanımlanan bordro türü detayında hesaplatma formatları oluşturulabilir. Ekgelirlerden hangi yasal vergilerin kesileceği kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Bordroya esas çalışma günleri otomatik olarak sistem tarafından oluşturulabilir. Birim ücret bilgisi net/brüt, aylık/günlük/saatlik olarak tarihsel bazda takip edilebilir. Bütün puantajlar (ücret, çalışma günü, ekgelir, kesinti, vergi indirimi vb) excelden aktarılabilir. Aylık kesinti ve ekgelir planlaması yapılabilir. Bordro hesaplamaları toplu yada kişisel bazda hesaplatılabilir. Banka disketi ve SGK ile ilgili raporlar sistemden alınabilir. Kullanılan muhasebe sistemine uygun bordro muhasebe fişi oluşturulabilir.

 

Organizasyon Şeması Modülü

Organizasyon Şemasını kullanarak kurumunuzun bilişim organizasyon şemasını hiyerarşik olarak oluşturabilirsiniz. Organizasyonda yer aian birimlerinizin adı, birim türü, yöneticisinin adı soyadi, görevi ,resmi bilgilerinden istediklerinizi göruntüleyebiiirsiniz. Organizasyon şemasinda yapılan her işlem sisteme bağlı kullanıcıya ozel olarak kayıt edilebilmektedir. Organizasyon Şemasını kullanarak sicil hiyerarşinizi tanimlaya bilirsiniz. Birden fazla sicil hiyerarşisi tanımlamaya izin vermektedir. İK yöneticileri tarafından tanımlanan hiyerarşiler kurumunuzun web sitesinden yalnızca görüntülenmek üzere yayınlanabilmektedir. Kurum içi internet sayfanızdan sisteme bağlanan kullanıcıların yetkileri dahilinde işlem yapabilmektedir.

 

Kişisel Bilgi Yönetim Modülü

İstediğiniz içerikte, sonsuz personel bilgisini, guvenli, esnek ve ulaşılabilirliği kolay bir şekilde takip edebildiğiniz modülümüzdür. Personeliniz, İK 'nın izin verdiği ölçüde ve iş akışı doğrultusunda, bilgi girişi yapabilir, değiştirebilir ya da görüntüleyebilir. Yöneticiler bağlı çalışanların özgeçmişine erişebilir

 

Harcırah Modülü

Şirket bünyesinde verilen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların yönetildiği modüldür. Harcırahlar mevzuata göre hesaplanarak, kullanılan muhasebe sistemine uygun muhasebe fişi oluşturulabilir.

 

Bütçe Modülü

Yıllık personel bütçesinin, farklı senaryolarla hazırlanmasının sağlandığı modüldür. Farklı ücret zamlarıyla, yeni dönem norm bilgilerine göre, personele verilen ek gelir, eğitim gideri vs gibi bütçe kalemlerinin tüm şirket yada belirli bir organizasyon dahilinde hesaplanabilmesini sağlar.

 

İşe Alım Modülü

Aday girişlerinin yapıldığı, açılan pozisyon talebine uygun adayların belirlenebildiği ve uygun adayların işe alım işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür. Adaya ait her türlü bilgi tutulabilmekte, mülakat sonuçları ve referans görüşme sonuçlarının girilebilmesini sağlar. Kurumsal web adresine başvuran adayların bilgileri aday havuzuna aktarılabilir.

 

Kariyer Planlama Modülü

İş tanımlarının girildiği ve pozisyona uygun potansiyel adayların belirlendiği modüldür.

 

Eğitim Modülü

Eğitim organizasyonlarının oluşturulduğu ve takip edildiği modüldür. Yapılan eğitimlere ait katılımcılar belirlenir, eğitim maliyeti, kaynağı, eğitmen gibi bilgiler takip edilebilir.

 

Zimmet Modülü

Çalışan üzerinden bulunuan zimmetlerin takip edildiği ve raporlandığı modüldür.

 

Performans Değerlendirme Modülü

Yetkinlik, hedef ve sorumluluk bazlı performans değerlendirme işlemlerinin yapıldığı modüldür.

SİZİ ARAYALIM

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.
Bilgi ve Demo Talep