Bilişim Kamu HR Modülleri

Kadro Modülü

Kuruma ait kadroların Personel Türlerine, Teşkilatlarına, Birimlerine, Unvan ve Kadro derecelerine göre dolu boş durumlarının takibi ile Tenkis-Tahsis, İptal-İhdas gibi işlemlerin yapıldığı ve raporların alındığı modüldür.

Atama / Ayrılış Modülü

Personel ile ilgili tüm hareketlerin yapıldığı modüldür. Onaylanan atama işleminin türüne göre kişiye ait yeni kadro bilgisi dolu hale, eski kadrosu boş hale getirilmekte ve özlük bilgilerindeki ilgili alanlar sistem tarafından otomatik olarak işlenmekte, hareket bilgileri bilişimKamuİK tarafından HİTAP’a otomatik olarak gönderilmektedir.

Özlük Modülü

Personele ait Temel Personel Bilgileri, Adres ve Telefon, Ceza, Almış Olduğu Eğitimler, Fiili Hizmet, Görevlendirme, Hizmet, Hizmet Borçlanması, Kimlik, Mal Beyanı, Mecburi Hizmet, Nüfus, Ödül, Öğrenim, Pasaport, Performans Notu, Sendika, Yabancı Dil, Yakınları, Mahkeme Kararları, Açığa Alınma Bilgileri, Tazminat Bilgileri, Unvan Bilgileri, İtibari Hizmet ve İstisnai Hizmet  bilgilerinin takip edildiği ve çeşitli raporların alındığı,

Personelin HİTAP’la ilgili güncellenen bilgileri gün içerisinde WEB servisi aracılığıyla sistem tarafından otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu HİTAP sistemine gönderildiği, aktarılan bilgilerin takibinin yapılabildiği giden veya bir sebepten dolayı gitmeyen kayıtların raporlarının alınabildiği, Kurumlar arası gelen personelin bilgilerinin HİTAP sisteminden otomatik olarak çekilip Bilişim Kamu HR sistemindeki ilgili alanlara aktarıldığı modüldür.

Terfi Modülü

Personele ait terfi işlemleri dönemlere göre sistem tarafından otomatik olarak yapıldığı ve raporlarının alındığı, terfi sonucunun özlük bilgilerine sistem tarafından güncellendiği ve HİTAP’a otomatik olarak gönderildiği modüldür.

İzin Modülü

Personele ait izin bilgilerinin takibinin yapıldığı, yıl bazında kazanılmış hak edilen izinleri ile devreden izinlerinin takip edilmesi ve her türlü izin türü bilgi girişinin yapıldığı ve raporlarının alındığı modüldür. Bu modül de yıl bazında yasalara göre yıllık izin hak ediş süresi bilgileri sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmakta ve raporları alınabilmektedir.

Disiplin Modülü

Kurum personelinin disiplin cezası ve soruşturma süreçlerinin (Adli ve İdari) takibinin yapıldığı, disiplin suçundan dolayı almış olduğu cezalara ait süreçlerin takip edildiği modüldür.

Tahakkuk Modülü

Tahakkukla ilgili bilgilerin (Hesaplanan Ödemeler ve Matrahlar, Hesaplama Durumu, Banka, Ödeme, Kesinti, İndirim, Getirdiği Matrah, Sendika, Takipli Kesinti, Otomatik Bes v.b.) yıl ve ay bazında tutulduğu,

Tahakkuku Etkileyen Bilgilerin Toplu aktarım işlemi kullanılarak hesaplanacak bordroyu etkileyen bilgiler otomatik olarak sistem tarafından terfi, izin, kadro ve çocuk gibi bilgilerine bakılarak oluşturulduğu,

Bordro Hesaplanacak Yıl ve Aya göre Aylık Maaş, Fark, Borç, İkramiye gibi bordro türlerine ve tiplerine göre hesaplanma işlemlerinin sistem tarafından  otomatik olarak hesaplandığı ve yasal bordro raporlarının alındığı,

Parametrik, esnek yapısı sayesinde kanundan kaynaklanan değişikliklerin anında kullanıcı tarafından sistemde tanımlanarak ve bordrosunun hesaplatıldığı modüldür.

Parametre Modülü

Parametrik, esnek yapısı sayesinde kanundan kaynaklanan değişiklikler ve ihtiyaç duyulan eklemelerin programlamaya gerek kalmadan anında kullanıcılar tarafından sisteme tanımlandığı modüldür.

Gelişkin Raporlama Modülü

Kullanıcıların sistemde olmayan ve ihtiyaç duydukları yeni listeleri Excel formatında alabileceği, programlama bilgisine gerek kalmadan raporda çıkacak alanları ve koşulları belirleyebildiği modüldür. Bu modülde kullanıcılar oluşturmuş oldukları raporların koşullarını sisteme kayıt edebilmekte ve sonrasında bunlara tekrar ulaşabilmektedir.

Bireysel İşlemler Modülü

Bilişim Kamu HR Bireysel İşlemler Sistemi bir self servis çözümdür. Kurum personeli sistem üzerinden kendi özlük bilgilerini görebilir, izin talebinde bulunabilir veya geçmişe dönük bordro raporlarını alabilir. İzin talebindeki onay sürecinin de sistem üzerinden gerçekleştirebileceği bir modüldür.

SİZİ ARAYALIM

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.
Bilgi ve Demo Talep