MethodWizard Modülleri

Değer Analiz Modülü

Günümüzde üretim şirketleri, artan rekabet neticesinde, sürekli verimliliklerini arttırmak ve ürün maliyetlerinde büyük etkisi olan işçilik sürelerini düşürmek zorundadırlar. Ancak işçilik sürelerinin düşürülmesi için bazı analiz araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlardan bir tanesi video kayıt yöntemi ile operasyonun kayıt altına alınması ve sonrasında bu videonun analiz edilerek, değer yaratan, yarı değer yaratan ve değer yaratmayan işlerin sınıflandırılması yöntemidir. 

Katma Değeri Olan Aktiviteler (VA), ham malzemenin yada bilginin müşteri gereksinimini sağlamak amacıyla, şekillenmesi yada işlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Katma Değeri Olmayan Aktiviteler (NVA) ise ürünün kendisi üzerine bir değer eklemeyen fakat kaynak yada yer harcayan aktivitelerdir. MethodWizard programı ile video kayıtları alınan üretim operasyonlarının personel bazlı operasyon analizi yapılmakta ve değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA) operasyonların süre bazlı dağılımı elde edilmektedir.

Ayrıca, değer yaratmayan kayıpların sınıflandırılması yapılarak değer yaratmayan operasyonlar için süreç iyileştirme faaliyetleri tanımlanmaktadır. Bu analiz sonrasında, operasyonel kayıpların azaltılması neticesinde kapasite ve verimlilik göstergelerine etkisi de program tarafından raporlanmaktadır.

Methodwizard yazılımı ile israf ve kayıplar analiz edilerek, odaklanmış iyileştirme faaliyetleri koordine edilmekte ve üretim operasyon sürelerinin azaltılması ile maliyet indirimi, verimlilik ve kapasite artışı sağlanmaktadır.

Verinin güvenilir olması için analizi yapılacak operasyon videosunun, her bir vardiyada10 kez tekrarlanması önerilmektedir. Methodwizard değer analizi modülü ile üretim optimizasyonun yapılması neticesinde, aşağıda listelenen başlıklar altında değer yaratmayan operasyonlar kategorize edilmektedir :

 • Alma ve Yerleştirme Kayıpları
  • Karışıktan - avuç dolusu alma
  • Ağır / büyük parçaları alma ve yerleştirme
  • Uzanarak alma ve yerleştirme
  • Geçici yerleştirme
  • Zor yerleştirme
 • Araç/Aparat Kullanma Kaybı
 • Tekrarlı Hareketler ve Ayar Kayıpları
  • Vücut hareketleri
  • Yürüme
  • Oturma ve kalkma
  • Eğilme ve çömelme
 • Görsel Kontrol Kayıpları
 • Proses Zamanı Sırasında Beklemeler

Üretim optimizasyonu ile işin yeniden düzenlenmesini sağlayan üretim optimizasyonu ve proses entegrasyonu yapılmakta olup, zor/doğal olmayan operasyonların iyileştirilmesi, düzensiz operasyonların iyileştirilmesi ve katma değeri olmayan işlemlerin azaltılması mümkün olmaktadır. Bu sayede, yalın imalat uygulamaları ile operasyonların kolaylaştırılması ve ergonomi önerilerinin geliştirilmesi, operasyon iyileştirmeleri ve standartlaştırma, hareketlerin iyileştirilmesi ve israfın azaltılması sağlanmaktadır.

Methodwizard yazılımı ile video kayıtları alınan üretim operasyonları için otomasyon ve yatırım önerilerinin geliştirilmesi de mümkün olmaktadır. Ayrıca, hareket akışının iyileştirilmesi ve altın alan (golden zone) uygulamaları ile tekrar eden hareketlerin oluşturduğu yorgunluğu önleyecek ritmik operasyon uygulamaları da geliştirilmektedir. Üretim operasyonlarına ait değer analizi ile prosesin ve çalışma alanındaki uygunsuzlukların ve iş kazası risklerinin tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Değer analizi modülü ile kalite hatalarının tespit edilmesi ve önlenmesi de sağlanmaktadır.

 

Ayrıca, kısa duruşların ve uzun setup sürelerinin azaltılması ile toplam akış süresinin geliştirilmesine yönelik iyileştirme faaliyetlerine girdi teşkil edecek veriler kayıt altına alınmaktadır.

İş Analiz Modülü

MethodWizard İş Analizi Modülü; satış siparişleri ve operasyon sayfalarına girilen süre bilgilerini baz alarak, bölüm, hat, istasyon bazında anlık eleman kaynak ihtiyacını analiz etmektedir. Fabrika çalışma saatleri için farklı vardiya şablonları oluşturulmakta ve kapasite ihtiyacına göre uygun vardiya şablonlarının seçilmesi sağlamaktadır.

İş analizi modülü, üretimde çalışan mavi yaka operatörlere ait operasyon sayfalarındaki ana ve yardımcı operasyonların önceliklendirilmesi, mavi yaka operatör seçimi ve istasyon ataması yapmaktadır. Mavi yaka operatörlerin atanmasından sonra her bir operatör üzerine yüklenmiş olan operasyon iş listesi ve yüzde doluluk miktarlarına ait “Yükleme Raporları” alınabilmektedir.

 

Üretim kapasitesinin yeterli olmadığı koşullarda, yüklenemeyen operasyonlar için açık iş emirleri raporu oluşturulmaktadır. Ayrıca, açık iş emirlerini ve satış sevk tarihlerini dikkate alarak fason üretim senaryosu oluşturulmaktadır. Tedarikçi firmalarda üretilmesi gereken operasyonlara ait öneri listesi üzerinden Fason Yönetim süreci de takip edilmektedir. Bu sayede, üretim istasyonlarına ait uygun kapasite iş yükleme ve vardiya ve fason yönetimi ile hat dengeleme yapılabilmektedir.

SİZİ ARAYALIM

Bilişim ürünlerini deneyimlemek ve ihtiyaçlarınızı belirlemek için uzmanlarımız ile görüşün.
Bilgi ve Demo Talep