Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

ÜRETİM & TEKNOLOJİ

Oryantasyon Nedir? Oryantasyon Eğitimi Nedir?

Üretim kelimesi günlük hayatta birçok kez duyduğumuz ancak kelime anlamından, değişen farklı faktörlerine kadar öğrenmek isteyebileceğimiz birçok anlamı olan bir kavramdır. Bu yazımızda üretim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki üretim nedir? üretim çeşitleri nelerdir? Gelin yazımızda birlikte inceleyelim.

Üretim Nedir?

Üretim, belirli kaynakları çeşitli işlemlerden geçirerek bir mal veya hizmetin elde edilmesi sürecine verilen isimdir. Ayrıca üretim kelimesi insan ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya çıkan mal veya hizmetlerin faydalarını veya miktarlarını artırmaya yönelik çabalar olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle üretim, faydanın kabiliyetini artıracak faaliyetler denebilir. Bunun dışında daha dar bir ifade ile ise fikir veya beden gücü ile bir emek sarf ederek elde edilen mal veya hizmettir.

Üretim Faktörleri Nelerdir?

Üretimi anlayabilmek için aşağıdaki bu faktörlere göz atın;

Kaynaklar

Üretim için ihtiyaç duyulan hammaddeler ve insan gücü kaynaklar olarak adlandırılabilir. Diğer yandan kaynaklar başlığı altında doğal kaynakların da ayrıca belirtilmesi gerekir. Çünkü doğa hammaddenin temelidir.

Sermaye

Sermaye yine üretimin çok önemli bir faktörüdür. Çünkü sermayesi olan ülkeler daha fazla üretim yapma imkanına sahip olur. Sermayeye geniş çerçevede bakıldığında milli servet olarak görülmektedir. Milli servet ve yerli sermaye gücü arttıkça ülkenin üretim gücü artacak ve bu da ekonomiyi olumlu yönde etkileyecektir.

Emek

Bir üretim sürecinin hayata geçmesi için olmazsa olmaz faktörlerden biri de emektir. Yani insan gücünün üretimde rolü temeldir. İnsan ve emek olduğu sürece üretim durmadan devam edecektir.

Üretim Çeşitleri Nelerdir?

Üretim çeşitleri endüstriyel üretim, fason üretim, yalın üretim, talaşlı imalat şeklinde çeşitlendirilebilir.

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir