Edit Content

ERP

Edit Content
Click on the Edit Content button to edit/add the content.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Üretim Planlaması Yaparak Kaynak Verimliliğini Artırmanın Yolları

Üretim yapan bir işletmenin olmazsa olmaz şartları düşünüldüğünde akla gelecek ilk madde şüphesiz verimliliktir. Üretimdeki verimliliği artırmanın yolu üretim öncesi, üretim safhası ve üretim sonrası gibi süreçlere tam anlamı ile hakim olmaktan geçmektedir. Günümüzde bu süreçleri takip etmek için üretim teknoloji ile buluşturulmuş, üretim sürecini hızlandıran ve üretimdeki verimliliği artıran üretim planlamaları kullanılmaya başlanmıştır. Bu yazımızda üretim planları hakkında bilinenlerden yola çıkarak “üretim planı yaparak kaynak verimliliğini artırmanın yolları”nı bulmaya çalıştık…

Üretim Planlaması Nedir?

Üretim, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile mal veya hizmet meydana getirmektir. Bu doğrultuda üretim planlaması ise işletmenin elindeki makine, ekipman ve işgücü gibi kaynakları istenilen kalitede ve zamanda, en düşük maliyetle veya en yüksek karla üretimini sağlayacak bir biçimde bir araya getirmektir. Aynı zamanda üretim planlaması, söz konusu kaynakların işletmenin performans hedefleri doğrultusunda kullanılması yönünde üretim faaliyetlerini organize eder.

İşletmelerin verimli bir şekilde üretim faaliyetlerinde bulunması için üretimle ilgili tüm süreçlerin düzenli olarak yürütülmesi ve tüm üretim faktörlerinin harekete geçmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda bir işletmedeki üretim planlama sistemi, üretimde verimlilik hedefine ulaşmak için yapılacak imalat faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlayan bir araç niteliğindedir.

Günümüzde üretim şirketleri artan rekabet neticesinde, sürekli verimliliklerini artırmak ve ürün maliyetlerinde büyük etkisi olan işçilik sürelerini düşürmek zorundadırlar. Bu doğrultuda tasarlanan Methodwizard, video kayıt yöntemi ile operasyonların kayıt altına alınması, değer analizi ile değer yaratan (VA), yarı değer yaratan (SVA) ve değer yaratmayan (NVA) operasyonların sınıflandırılması, operasyon sayfalarının hazırlanması ve iş analizi ile sipariş, istasyon ve operatör bazlı üretim ve planlama süreçlerinin yönetimine imkan veren bir programdır.

Üretim Planlamasını Gerekli Kılan Etmenler

1990’lı yıllarda üretim olgusu yeni boyutlar kazanmıştır. Bu değişime neden olan kavramlar şunlardır: Globalleşme, ileri teknoloji, kalite anlayışı, çevrenin korunması, bilgi toplumu ve yönetim metotlarında yenilik.

Yukarıda sıralananlara ek olarak, üretim sistemlerinin yoğunluğu ve karışıklığı, işletmede departmanlar arası ilişkinin kurulması ve uyumunun sağlanması, işletme içi faaliyetlerin koordinasyon zorluğu, pazar olanaklarının genişlemesi ve ürün türlerinin artması, alım, satış, dağıtım gibi faaliyetlerin geniş bir alana yayılması, işletmeler arası rekabetin artması ve işletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, insan gücü vb. kayıpların en aza indirilme zorunluluğu üretim planlamasını gerekli kılan faktörler arasındadır.

Üretim Planlaması ve Kaynak Verimliliği

Üretim planlarının öncelikli amacı, işletmenin işgücü, makine, enerji, ham madde gibi üretim faktörlerinden en yüksek derecede faydalanmasını sağlamak, yani kaynakların etkin kullanımı yoluyla verimliliği ve performansı artırmaktır.

Aşağıda üretim planlamasının kaynak verimliliğini artırmadaki etkisini gösteren 5 madde sıralanmıştır.

  1. Tedarik süreci

Tedarik ettiğiniz ürünün ne zaman sevk edileceği, miktarı, yolda ne kadar zaman geçireceği üretim planlamayı ilgilendirir.

  • Stok yönetimi

Hangi ham madde ve yarı mamulden stokta ne kadar var olduğu, ne zamana kadar yeteceği ve ne zaman yeniden sipariş vermek gerektiği üretim planlamaya dahildir.  

  • Kapasite belirleme ve kapasite yönetimi

Makinelerin ne kadar süre ile çalıştığı, makine ayar süresi ve bir makinede ürünün işlenme süresi üretim planlamanın ilgi alanına girmektedir.

  • Personel yönetimi

Çalışanların ne zaman yıllık izine çıkacağı ve bir personel izindeyken üretim sürecinin aksamadan devam etmesi için onun yerine kimin bakacağı gibi konular üretim planlama ile ilgilidir.

  • Sevkiyat yönetimi

Ürünün nasıl sevk edileceği, ne kadar sürede alıcının elinde olacağı gibi konular yine üretim planlamayı ilgilendiren konular arasındadır.

Üretimin aksamaması için bu kaynakların verimliliğinin yüksek olması gerekmektedir. Üretim planlaması sistemi kullanarak üretimini kalıcı olarak iyileştirmeyi başaran işletmeler, hedeflerine doğru daha hızlı yol alır.

Bu amaçla geliştirilen Methodwizard; kullanılan ekipman ve malzeme bilgilerinin kayıt altına alınması, ürün ve operasyon ilişkilerinin kurulması, iş başı eğitimlerinin verilmesine yönelik dokümantasyon yönetiminin sağlanması, üretim performans, hedef ve kalite göstergeleri için referansların oluşturulması, işçilik maliyetleri için operasyon sürelerinin belirlenmesine yönelik fayda ve kazançlar sağlamaktadır. Aynı zamanda Methodwizard; çalışma takvimi, çalışma şablonları, çalışan ve istasyon bilgileri, ürün reçeteleri, satış siparişleri, üretim süre hesaplama, üretim planlama, iş yükleme ve onaylanan iş yükleme ekran ve raporları ile üretim süreçleri yönetimi ve potansiyel iş yükünün çalışanlar arasında en az kayıpla dağıtılmasına imkan sunar. Üretim süreçlerinin iyileştirilmesini amaçlayan bu yöntemleri içeren yazılım sistemi ile işletmelerin karşı karşıya olduğu bilişimsizlik maliyeti azaltılacaktır!

 

Bu içeriklerde ilginizi çekebilir