BilişimBI Yeni Nesil İş Zekâsı Sistemi

BilişimBI geleneksel pahalı ve karmaşık ürünlerin tersine, kolay kullanılır ve öğrenilebilir bir yazılım ürünü. Kurulum sonrasında 2-3 gün içinde ilk analizlerinizi yapabilmenin ve bilgiye anında erişmenin keyfini bir servet harcamadan yaşayabilirsiniz.
Keşfet!

Gerçeklere dayalı doğru kararlar alın!

BilişimBI, iş zekası sistemi ile veri yığınları içindeki gizli bilgileri hızla keşfedin. En karmaşık raporları teknik destek ihitiyacı duymadan kendiniz yaratın.. Göze hoş gelen grafilklerle verinizi anlamlandırıp, dashboardlar yaratarak anında paylaşın.Bilginin organizasyonunuzda hızla yayılmasını sağlayın.
Keşfet!

Birleştirin! Sürükle Bırak ile Hızlıca Görselleştirin!

BilişimBI ile Excel de dahil olmak üzere birçok veri kaynağını birleştirerek müthiş görsellikte, ilgi çekici raporlar ve analizler oluşturun. Sürükle bırak yöntemiyle en karmaşık raporları kolayca hazırlayın. Tek noktadan yetkilendirme ile tüm raporlarınızda yetki yönetimini otomatik hale getirin.
Keşfet!

Çevik yaklaşım ile analiz sonuçlarına hemen ulaşın. Teknik süreçleri beklemek zorunda kalmayın

BilişimBI ile verileriniz içerisinde daha önce hiç fakında olmadığınız ilişkileri kolayca keşfedebilir, değişik bakış açılarıyla değerlendirmeler yapabilirsiniz. BilişimBI ile klasik raporlama sınırlarının hepsi ortadan kalkar ve herhangi bir raporu başka kriterlere ve boyutlara göre görüntülemek sürükle bırak ile kolayca yapabileceğiniz bir işlem haline gelir. Çok çeşitli tablo ve grafik desteği ile dakikalar içerisinde verinizi hazırlayıp en anlamlı şekilde görselleştirir ve anında paylaşarak bilginin hızla yayılmasını sağlarsınız.

Farklı kaynaklardaki kurumsal verinizi sihirbaz türü kolay ekranlarla farklı boyutlarda inceleyin

Farklı kaynaklardaki verilerden rapor ve analiz oluşturma işlemi genellikle tüm verilerin Excel kullanılarak birleştirildiği son derece zor ve hataya açık bir süreçtir. Özellikle dönemsel raporlarda bu işlem sürekli tekrarlanmak zorunda olduğu için iş gücü kaybı da yüksek olmaktadır. BilişimBI farklı kaynaklardan aldığı verileri kurumsal düzeyde tek noktada birleştirir, anlık ve çok boyutlu analizlere uygun şekilde sunabilir. Böylelikle veri birleştirme sırasında iş gücü, zaman kaybı ve veri eskimesi problemini tamamıyla ortadan kaldırır.

Doğru kararları zamanında alarak rekabet üstünlüğü sağlayın

BilişimBI çok boyutlu analiz desteği ile verilerinizi farklı bakış açılarıyla, hem üst seviyeden özet olarak hem de en alt kırılımdaki detayıyla analiz edebilirsiniz. BilişimBI ile bir kez oluşturulan analiz kaydı, sistemlerden ya da Excel'den toplanan veriler ile sürekli beslenir böylece her zaman güncel verilerle çok boyutlu analiz yapılması sağlanır. Ayrıca BilişimBI'ın gelişmiş analiz özellikleri ile veri yapıları içerisinde karmaşık fonksiyonlar ve hiyerarşiler kullanılarak veriler arasındaki farklı ilişkiler ve eğilimler gözlemlenebilir, bu ilişkiler en anlamlı şekilde görselleştirilerek izlenebilir. Performans göstergeleri desteği ile önemli metrikler periyodik olarak toplanıp çalışma sayfalarında sürekli gözlem altında tutulabilir.

BilişimBI Profesyonel
BilişimBI Profesyonel

BilişimBI profesyonel sürümü, bir işyerine ait tüm analiz ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yönelik olarak tasarlanmış iş zekası paketidir. Özellikle KOBİ grubu işletmelerin tüm analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılayan BilişimBI Profesyonel sürümü, tutarlılık ve performans açısından rakiplerinin önünde yer almaktadır. Çalışma sayfaları, anlık sorgular, üst seviye fonksiyon desteği özellikleri kurumsal sürüm ile aynı olan profesyonel sürüm içinde gelişmiş yetkilendirme ve LDAP desteği gibi gelişmiş kurumsal yapı ihtiyaçlarına yönelik özellikler yer almamaktadır.

BilişimBI Kurumsal
BilişimBI Kurumsal

BilişimBI Kurumsal Sürümü, en kapsamlı işlev kümesine sahip BilişimBI sürümüdür. Gelişmiş güvenlik özellikleri, hücre seviyesinde yetkilendirme, LDAP üzerinden kimlik doğrulama, web servisi oluşturma, portal ve web sitesi desteği gibi üstün özellikleri profesyonel sürümden farklı olarak sunabilen BilişimBI Kurumsal bu anlamda ülkemizin önde gelen kuruluşlarında aktif olarak kullanılmaktadır. BilişimBI Kurumsal Sürümü'nde tüm BilişimBI fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra ekstra güçlendirilmiş web güvenliği ve yüksek kullanılabilirlik paketi de opsiyonel olarak sunulmaktadır.

BilişimBI Anlık Raporlama
BilişimBI Anlık Raporlama

BilişimBI Anlık Raporlama, teknik bilgi gerekmeden anlık raporların oluşturulduğu, kaydedildiği vezamanlanarak yönlendirildiği BilişimBI alt sürümüdür. Kuruluşların anlık olarak herhangi bir bilgiyi veri kaynaklarından liste şeklinde alabilmesine olanak sağlayan BilişimBI Anlık Raporlama Sürümü bu özellikleri kapsamında bir çok organizasyonun iş zekâsına giriş için tercih ettiği bir sürüm olmaktadır. BilişimBI Anlık Raporlama sürümünde tek tıkla web servisi oluşturma, sanal tablo oluşturma, ofis eklentisi desteği gibi üstün özellikler opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Kayıt Bazında Yetki

Hücre Seviyesinde Yetkilendirme

Hücre Seviyesinde Yetkilendirme
Hücre Seviyesinde Yetkilendirme

BilişimBI Kurumsal Sürümü, en kolay şekilde sezgisel ekranlar aracılığıyla tanımlanabilen, veri tabanı sorgulama dili, veritabanı yöneticiliği gibi teknik bilgiler gerektirmeyen bir gelişmiş yetkilendirme sistemini size sunuyor. BilişimBI yetkilendirme sistemi ile tablo sütün ve satır düzeyinde yetki tanımlayabilir, bu yetkiyi rol bazında yaygınlaştırabilirsiniz. Ayrıca var olan yetki tablonuzu da BilişimBI içerisinde kullanabilir, böylece veri üreten sisteminizdeki yetkileri raporlara hızla taşıyabilirsiniz.

 

 

 

Verinin Kaynağında Kontrol
Verinin Kaynağında Kontrol

BilişimBI gelişmiş yetkilendirme sistemi veriyi kaynağında kontrol ederek, yetki kısıtlamalarını kaynak seviyesinde oluşturur. Böylece aynı veri kaynağını kullanan farklı raporlar için yetki tanımları tekrar tekrar yapılmaz. BilişimBI'da veri kaynağı üzerinde taımlanan yetkiler, raporlar, sorgu sonuçları ve çalışma sayfalarına aynı anda yansıtılır. Farklı modüller için farklı yetki tanımlama işlemi yapılmaz. BilişmBI yetki sisteminin en kolay ve tutarlı şekilde kurgulanıp yaygınlaştırıldığı iş zekâsı sistemidir.

Çalışma Sayfasında aynı yetkinin kullanımı
Çalışma Sayfasında aynı yetkinin kullanımı

BilişimBI sisteminde, çalışma sayfaları üzerindeki özet verilerde de detay veri kaynağı seviyesinde yetkilendirme geçerli olmaktadır. Örneğin toplam, ortalama, minimum, maksimum gibi gruplara ait değerler önce detay seviyede yetkilendirme yapılıp, sonra gruplama işlemi yapıldığından yetkili olunan kısma ait özet bilgi görüntülenmektedir. Bu da verinin ister detay ister özet olsun her an yetkiye göre tutarlı bir şekilde gösterilmesini sağlamaktadır.

Rapor Yönlendirmede Yetki
Rapor Yönlendirmede Yetki

BilişimBI sisteminde yetkiler konusunda gösterilen özen, rapor yönlendirme konusunda da kendisini göstermektedir. Yetki tanımı bulunan herhangi bir veri kaynağına ait rapor sistemde kısıtlarla gösterilirken, aynı rapor Excel ya da farklı bir formatta kullanıcılara dağıtılırken yetki yine işletilmektedir. Aynı raporun yetki tanımına göre farklı versiyonları her yetki gurubu için ayrı ayrı hazırlanarak gönderilmekte, böylece yönlendirme işleminde de aşılamaz bir şekilde kısıtlar uygulanmaktadır.