bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Bakım Onarım Yönetimi

Bakım Onarım Yönetimi

Makine Tanımlamaları

Bu modülde, makine genel bilgileri, bakım bilgileri ve ilgili belgeler tanımlanır. Makinelerin periyodik bakımlarının planlanması için planlama parametreleri girilir. Makineler istenilen hiyerarşide makine gruplarını da içerecek biçimde tanımlanabilir. Revizyon/Arıza Bakım sonucunda makinenin tekrar işletime alınıp alınmayacağına, kabul kriterlerine göre girilen kabul kriterleri ölçüm değerleri ile karar verilir.

Periyodik BakımlarERP BAKIM

Makinelerin periyodik bakım operasyonları ve bu operasyonlarda kullanılan malzemeler tanımlanır. Daha sonra makinelerin belirli tarih aralığındaki periyodik bakımları çizelgelenir ve çizelgelenmiş periyodik bakımların gerçekleşme kayıtları girilir. Ayrıca periyodik bakım öncesi malzeme kontrolü sorgulama ekranından yapılarak eksik malzemelerle ilgili önlem alınabilir.

Arıza ve Revizyon

Yapılan arıza bildirimlerine bağlı olarak arıza bakımlarının gerçekleşen operasyon ve malzeme kayıtları sistemde takip edilebilir. Ayrıca revize bakım isteklerine bağlı olarak makinenin revize bakım kaydı oluşturularak operasyonlar ve malzemeler kaydedilebilir.

Bakım-Onarım Analiz İşlemleri

Sistem, gerek periyodik bakımlarda, gerek arıza ve revize bakımlarda gerçekleşen operasyonların ve değişen malzemelerin analizini yaparak makinelerle ilgili olarak alınacak kararlarda yöneticilere yardımcı olur.

Bakım-Onarım Yönetim Sistemi,

  • bilişimERP’nin öteki altsistemleriyle bütünleşik olarak çalışır,
  • Periyodik bakım işlemlerinin planlanmasını ve izlenmesini kolaylaştırır,
  • Arıza bakım işlemleriyle ilgili malzeme bilgilerinin denetimli biçimde sistemde oluşmasını sağlar,
  • Bakım-onarım işlemlerinin gerçekleşimleri ile ilgili çözümlemeli raporlar üretir.