bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Finans Yönetimi

Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finansal Tanımlamalar

Finans Yönetimi’nin parametrik altyapısını oluşturan muhasebe tanımları, organizasyon yapısı ve finansal dönem tanımları bu modülle yapılır. Örneğin, sistemde geçerli olacak hesap planı için istediğiniz hesap planı kırılım yapısı burada tanımlanır. Aynı anda birden çok organizasyon ve dönem tanımı yapılabilir. Muhasebe ve finans tanımları dönemler arasında kopyalanabilir.

Bütçe İşlemleriErp Finans

Sistemde hesap planına dayanan muhasebe bütçesi ve gelir gider yerlerine ve türlerine dayanan, birden çok sayıda bütçe tanımlanabilir. Yalnızca bir organizasyona ilişkin bütçe tanımlanabileceği gibi, birden fazla organizasyonu içeren konsolide bütçe de oluşturulabilir.

Bütçe yapılarını, istediğiniz hiyerarşide oluşturabilir ve formüller tanımlayabilirsiniz. Bütçe planını, hazırlanan bütçe yapısına göre girer ve revizyonları sistemde izleyebilirsiniz. Sistem tanımlanan formüllere göre gerçekleşmeleri otomatik biçimde günceller.

Genel Muhasebe

Yasalara uygun standart muhasebe ve fiş işlemlerine ek olarak bütünleştirme işlemleriyle, bordroların, alış ve satış faturaları otomatik olarak topluca muhasebeleştirilebilir. Ayrıca yevmiye numarası verme, sorgulama işlemleri yapılabilir ve muhasebe raporları alınabilir.

Finans İşlemleri

Finans İşlemlerinde, banka tanımlama ve banka bazında havale, virman gibi işlemler yapılabilir.Banka hesabının mutabakat bilgileri ve hareketleri görülebilir.

Sistemde alış faturası, satış faturası, iade faturaları, fatura bazında ve cari hesap bazında ödeme ve tahsilat işlemleri yapılır, cari hesap durumu ve finansal hareketler görüntülenir.

Alınan verilen çek, senet ve teminatların tanımlarının yapılması, çek/senet hareketlerinin oluşturulması ve son durumlarının izlenmesi kolayca yapılabilir.

Kasa bazında nakit ödeme, nakit tahsilat, para yatırma gibi işlemler yapılır, kasa bakiyesi izlenir.

Mali tablolar işletmeye özgü olarak tanımlanabilir, istenen değişiklikler ve konsolide bilanço ihtiyaçları kullanıcı tasarımıyla oluşturulabilir.

Ayrıca Finans Yönetim Sisteminde,

  • Nakit akışı işletmenin ihtiyaçlarına göre tasarlanabilmektedir.
  • Nakit akışının periyodları ve toplam süresi parametrik olarak tanımlanmakta ve yapısı hiyerarşik olarak oluşturulmaktadır.
  • Sadece hesap planında oluşan fişlerden değil tüm sistemde oluşan veriler kullanılarak tüm sistemde oluşan olası alacak/borç nakit değerler görülebilmektedir.
  • Üretim yönetim sisteminden sorgulanan gelecek dönemlerdeki MRP ihtiyaçları ve satış miktarları, satınalma yönetiminden alınan siparişler, stok yönetiminde alınan faturalaşmamış irsaliyeler yoluyla dönemlik olarak ortaya çıkabilecek darboğazlar görülebilmektedir.