bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sicil-Özlük

Bu modülde, personele sicil numarası verilmesi ve genel özlük bilgilerinin sisteme girilmesi ve izlenmesi işlemleri yapılır. Personele ilişkin nüfus cüzdanı bilgileri, adres, öğrenim, eğitim, personal yakınları, askerlik, ödül ve ceza, özel beceri, sendika/dernek üyelik bilgileri, sağlık, yabancı dil, hizmet, yurtdışı görevleri ve borç bilgileri sistemde ayrıntılı biçimde izlenebilir. Personelin fotoğrafları ve imzaları sisteme kaydedilerek, istendiğinde görüntülenebilir.

İzin

Yasal izin parametrelerini tanımlayarak personele ilişkin hakedilen yıllık izinlerin sistem tarafından otomatik biçimde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sistemde personelin izin isteklerinin sisteme girişi ve kesinleşen izinlerin izlenmesi için kullanımı kolay işlevler vardır.

Sınav

Sınavla işe alınacak personel için, sınav komisyon üyelerinin belirlenmesi, aday tanımları ve sınav sonrası işlemler bu modülde yapılır.

Tahakkuk-ERP -HR

Bordrolarınızı parametrik olarak hesaplatabilirsiniz. Bordro hesaplama ile ilgili genel parametreleri, ek gelirleri, kesintileri, vergi indirimlerini, özel kesintileri tanımlayabilirsiniz. Aylık puantaj bilgilerini, veri aktarma şablonlarını kullanarak, otomatik biçimde topluca oluşturabilirsiniz. Kişisel tahakkuk bilgilerinden kişiyle ilgili bordro bilgilerini oluşturduktan sonra bordrolarınızı hesaplatabilirsiniz. Hazırlanan bordrolarla ilgili türlü raporları ve ssk bildirimlerini üretebilirsiniz.

e-ikys / self servis sistem

e-ikys ile çalışanın kendi bordrosuna ve kişisel bilgilerine web ortamında erişimini sağlayan, örneğinizin dilekçesini çevrimiçi onay için sisteme girmesini sağlayan self servis uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi,

  • bilişimERP’nin diğer altsistemleriyle bütünleşik biçimde çalışır,
  • Personel fotoğraflarının ve imzalarının sistemde tutulmasına ve personel bilgileriyle görüntülenmesine olanak sağlar,
  • Personele değişik türde birden çok bordro hesaplayabilir,
  • İzin bilgilerinin, aylık puantaj bilgilerine topluca aktarılarak, bordro hesaplama işlemlerinde kullanılmasını sağlar,
  • Kuruluşlarda bulunan PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) yazılımlarından devam bilgilerinin aylık puantaj bilgilerine aktarılmasını sağlayan işlevler içerir,
  • Kıdem ve ihbar tazminatı işlemlerini düzenleyebilir,
  • Bankalara maaş ödeme listelerini sayısal ortamda hazırlayabilir,
  • Vizite Kağıdı dökümü, SSK dökümleri ve e-bildirge gibi yasal dökümlerin tümünü oluşturur.