bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Belge Yönetimi

Kalite yönetiminin ana yapısını oluşturan prosedür, talimat, teknik resim gibi belgelerin sistemde yer aldıkları dizin yapısını da içerecek biçimde tanımlanmaları, revizyonlarının ve dağıtımlarının takibi ve belgelerle ilgili onay/görüşlerin kaydedilmesi işlemleri yapılır. Bu modül ile bilişimERP dışında başka bir belge yönetim sistemine gerek duyulmadan, kalite belgelerinin ürünlerle ve kaynak planlama işlemleriyle ilişkilendirilmesi otomatik biçimde yapılmakta, sistemdeki belgelerin paylaşımı ve tutarlı kullanımı, erişim yetkileri çerçevesinde sağlanmaktadır.

Kalite Planları, Talimatlar, GKKerp kalite yönetimi

Operasyon Talimatlarına esas olacak ürün karakteristiklerinin, kontrol planlarının, operasyon talimatlarının ve grup ya da malzeme bazında GKK (Giriş Kalite Kontrol) gereklerinin tanımlandığı işlevleri içerir. GKK Gerekleri firmadan/sektörden bağımsız yapıda genel amaçlı olarak tasarlanmıştır. GKK Gerekleri ve Operasyon Talimatlarında ilgili belge revizyon kayıtları otomatik olarak yaratılmaktadır.

Kalite Kayıtları

GKK Gereklerine göre stok girişlerinin GKK işlemleri, iş emirlerinin operasyon talimatlarına göre kalite ölçüm bilgileri girişi, red kayıtlarının oluşturulması ve düzeltici/önleyici faaliyet işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler sırasında oluşan belgeler, örneğin ürün resimleri kullanıcının masaüstü bilgisayarında gösterilebilmektedir. Böylece belgelerin fiziksel olarak dağıtımına da gerek kalmamaktadır.

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçi değerlendirme sınıfları tanımlanır ve değerlendirmede kullanılacak ana kriterler ve alt değerlendirme kriterleri saptanır. Bu tanımlamalar ışığında bir firma için, belli bir tarih aralığındaki stok yönetimi ve kalite yönetimi kayıtları esas alınarak değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre, Onaylı Tedarikçi Listesi sistem tarafından otomatik olarak üretilir.

Kalibrasyon İşlemleri

Ölçü alet gruplarının ve ölçü aletlerinin, ürün ilişkilerinin, firma içi/dışı giriş çıkış hareketlerinin tanımlanması ve kalibrasyon, RR (Repeatability and Reproducibility) ve bakım işlemlerinin izlenmesi yapılmaktadır. Sistem ölçü aletinin kalibrasyon periyoduna ve kalibrasyon kayıtlarına göre gereken kalibrasyonlar için kullanıcıyı uyarmaktadır. Ayrıca Kalibrasyon-RR (Repeatability and Reproducibility) işleminde oluşturulan form referans verilerek sistemde bu form üzerinde işlem yapılabilmektedir.

AyrıcaKalite Yönetim Sistemi,

  • Satış Yönetimi aracılığıyla gelen müşteri siparişlerinin kalite kayıtlarını tutar,
  • Müşteriler ve siparişler bazında kalite istatistikleri oluşturur,
  • Giriş Kalite Kontrol (GKK) işleminin sonucunda oluşan kabul miktarlarına göre Stok miktarlarını otomatik biçimde günceller,
  • Stok çıkışlarını parti bazında yaparak malzeme izlenirliğini sağlar,
  • Üretim bilgileri ve iş emirleri bazında red kayıt bilgilerini tutar,
  • İş emri bazında oluşturulmuş Operatör talimatlarının bilgilerini oluşturur.