bilişimERP

Köklü yazılım üreticisi Bilişim A.Ş.’nin endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileriyle harmanladığı uçtan uca entegre kurumsal çözümdür.
Maliyet Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Tanımlamalar

Bu modülde, öncelikle maliyet dönemleri tanımlanır. Dönemlerde geçerli olacak masraf yerleri parametreleri için Finans Yönetimi’nde tanımlı masraf yerleri kopyalanarak döneme özgü veriler girilir. Masraf yerlerinde oluşan masraf tutarlarının nasıl hesaplanacağı formüllerle sisteme tanıtılır. Kademeli dağıtım yöntemiyle maliyetlerin hesaplanmasında geçerli olacak dağıtım anahtarları ve masraf yerlerinin anahtar değerleri girilir.

Maliyet Hesaplamaları

Finans Yönetiminden bağımsız biçimde harcama tablosu girilerek maliyet hesaplanabilir. Maliyet Yönetimi, muhasebedeki hesap planıyla bütünleşik olarak da çalışabilir. Sistem, kademeli dağıtım yöntemine göre öncelikle genel üretim gider yerlerinde oluşan tutarları, daha sonra yardımcı üretim gider yerlerinde oluşan tutarları, ana üretim gider yerlerine dağıtmaktadır. Dağıtım sonrasında ana üretim gider yerleri bazında birim sabit maliyetler ve birim değişken maliyetler oluşmaktadır. Ayrıca parametrik olarak tanımlanan yansıtma hesapları kullanılarak otomatik muhasebe kayıtları oluşturulabilmektedir.

Maliyet Analizi

Sistemde Standart Ürün Maliyetleri ve İş Emri Gerçekleşme Maliyetleri hesaplanabilmekte ve dönemlere göre karşılaştırılabilmektedir. Standart ürün maliyetleri, ürün ağacı bilgileri ve rota, operasyonlara göre hesaplanır. İş emri gerçekleşme maliyetleri ise iş emirlerine yapılan stok çıkışlarına ve operasyon gerçekleşme kayıtlarına göre hesaplanır.

Maliyet Yönetim Sistemi,

  • Kademeli Dağıtım yöntemiyle maliyetleri hesaplar,
  • Üretim Yönetimi sistemiyle bütünleşik olarak çalışır,
  • bilişimERP’nin Finans Yönetimi sistemiyle bütünleşik olarak çalışabildiği gibi, diğer altsistemlerden bağımsız olarak da çalışabilir, bilişimERP Karşılaştırmalı maliyet çözümlemeleriyle, yöneticileri karar alma sürecinde destekler.